Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Stability Mooring Analysis Morlais Buoy
OCID: ocds-kuma6s-130249
ID yr Awdurdod: AA0875
Cyhoeddwyd gan: Menter Môn Cyf
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: 06/04/23
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: To invite tender submissions from prospective suppliers to support Menter Môn in the provision of a stability and mooring analysis for a buoy at the Morlais site.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Menter Môn Cyf

Neuadd y Dref, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK

Dafydd Gruffydd

+44 1248725700


http://www.mentermon.com
https://www.sell2wales.gov.wales
https://www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Menter Môn Cyf

Neuadd y Dref, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK


+44 1248725700


http://www.mentermon.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Menter Môn Cyf

Neuadd y Dref, Bulkeley Square,

Llangefni

LL77 7LR

UK


+44 1248725700


http://www.mentermon.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Stability Mooring Analysis Morlais Buoy

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

To invite tender submissions from prospective suppliers to support Menter Môn in the provision of a stability and mooring analysis for a buoy at the Morlais site.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130249.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

34515100 Marker buoys
34930000 Marine equipment
45244100 Marine installations
45262421 Offshore mooring work
50246200 Buoy maintenance services
63724300 Buoy positioning services
63724310 Buoy marking services
73112000 Marine research services
1011 Isle of Anglesey

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     06 - 04 - 2023  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 04 - 2023

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:130249)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Stability mooring analysis Morlais buoy ITT

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  24 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50246200Buoy maintenance servicesHarbour equipment maintenance services
63724310Buoy marking servicesNavigation services
63724300Buoy positioning servicesNavigation services
34930000Marine equipmentMiscellaneous transport equipment and spare parts
45244100Marine installationsMarine construction works
73112000Marine research servicesResearch services
34515100Marker buoysFloating structures
45262421Offshore mooring workSpecial trade construction works other than roof works

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR432080: Stability Mooring Analysis Morlais Buoy
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau: 06/04/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Menter Môn Cyf
APR433923: Stability Mooring Analysis Morlais Buoy
Dyddiad Cyhoeddi: 12/04/23
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Menter Môn Cyf

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r holl ddogfennau cyfredol (Ffeil Zip)

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
24/03/23 Stability mooring analysis Morlais buoy ITT Stability Mooring Analysis ITT990.48 KB11

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru