Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: HDD-DCO-22-29 Supply and Installation of Fibre Ducting – PPH
OCID: ocds-kuma6s-129386
ID yr Awdurdod: AA0221
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Hywel Dda Health Board has awarded a contract for the supply and installation of fibre ducting and fibre optic cables across the site at Prince Philip Hospital. Due to the challenges faced at Prince Philip Hospital, Hywel Dda are looking to facilitate the development of the data network on site to provide a high-performance, reliable data network.
The requirement for installing fibre optic cables at Prince Philip Hospital includes a both the supply and installation of fibre ducts and then fibre cabling within these ducts. The Shared Business Services (SBS) Digital Workplace Solutions framework agreement (Reference: SBS/19/AB/WAB/9411) is compliant with UK/EU procurement legislation. This framework included several potential providers who had achieved inclusion on the framework following a qualification process.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Shared Services

Hywel Dda Procurement Team, Ty Gorwel, St Davids Business Park,

Carmarthen

SA31 3BB

UK

Josh Wood

+44 1443848585

josh.wood@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

HDD-DCO-22-29 Supply and Installation of Fibre Ducting – PPH

2.2

Disgrifiad o'r contract

Hywel Dda Health Board has awarded a contract for the supply and installation of fibre ducting and fibre optic cables across the site at Prince Philip Hospital. Due to the challenges faced at Prince Philip Hospital, Hywel Dda are looking to facilitate the development of the data network on site to provide a high-performance, reliable data network.

The requirement for installing fibre optic cables at Prince Philip Hospital includes a both the supply and installation of fibre ducts and then fibre cabling within these ducts. The Shared Business Services (SBS) Digital Workplace Solutions framework agreement (Reference: SBS/19/AB/WAB/9411) is compliant with UK/EU procurement legislation. This framework included several potential providers who had achieved inclusion on the framework following a qualification process.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32560000 Fibre-optic materials
32561000 Fibre-optic connections
32562000 Optical-fibre cables
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

112058.95 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Softcat Plc

Head Office, Fieldhouse Lane,

Marlow

SL7 1LW

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

HDD-DCO-22-29

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  23 - 02 - 2023

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:129386)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  24 - 03 - 2023

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: josh.wood@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
32561000Fibre-optic connectionsFibre-optic materials
32560000Fibre-optic materialsTelecommunications equipment and supplies
32562000Optical-fibre cablesFibre-optic materials

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru