Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Domiciliary Care Support Service
OCID: ocds-kuma6s-130244
ID yr Awdurdod: AA0281
Cyhoeddwyd gan: Carmarthenshire County Council
Dyddiad Cyhoeddi: 24/03/23
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - HGB
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn SPD: Na
Crynodeb: Carmarthenshire County Council are completing a ‘Re-fresh’ of their Framework of Domiciliary Care Service and are seeking to procure providers to deliver high quality care through a range of different service models to support eligible Service Users within Carmarthenshire.
To promote the opportunities available to Providers Carmarthenshire is holding an online market briefing session via Microsoft Teams on Wednesday 12th of April 2023 at 10am – 12pm.
The briefing session will provide an overview of the Domiciliary Care Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live on 14th of April 2023.
Please register to attend the event by emailing HRosser@carmarthenshire.gov.uk
Mae Cyngor Sir Gâr yn cwblhau 'Adnewyddiad' o'u Fframwaith Gwasanaeth Gofal Cartref ac yn ceisio caffael darparwyr i ddarparu gofal o ansawdd uchel trwy ystod o wahanol fodelau gwasanaeth i gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth cymwys yn Sir Gaerfyrddin.
Er mwyn hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i Ddarparwyr Sir Gâr yn cynnal sesiwn briffio ar-lein ar y farchnad drwy Microsoft Teams ddydd Mercher 12 Ebrill 2023 am 10am – 12pm.
Bydd y sesiwn briffio'n rhoi trosolwg o'r Fframwaith Gofal Cartref yn ogystal â manylion am fanyleb gwasanaethau a phroses dendro y disgwylir iddo fod yn fyw ar 14eg o Ebrill 2023.
Cofiwch gofrestru i fynd i'r digwyddiad drwy e-bostio HRosser@carmarthenshire.gov.uk
CPV: 85000000, 85000000.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Person cyswllt: Hannah Rosser

Ffôn: +44 1267234567

E-bost: HRosser@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Domiciliary Care Support Service

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Carmarthenshire County Council are completing a ‘Re-fresh’ of their Framework of Domiciliary Care Service and are seeking to procure providers to deliver high quality care through a range of different service models to support eligible Service Users within Carmarthenshire.

To promote the opportunities available to Providers Carmarthenshire is holding an online market briefing session via Microsoft Teams on Wednesday 12th of April 2023 at 10am – 12pm.

The briefing session will provide an overview of the Domiciliary Care Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live on 14th of April 2023.

Please register to attend the event by emailing HRosser@carmarthenshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Gâr yn cwblhau 'Adnewyddiad' o'u Fframwaith Gwasanaeth Gofal Cartref ac yn ceisio caffael darparwyr i ddarparu gofal o ansawdd uchel trwy ystod o wahanol fodelau gwasanaeth i gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth cymwys yn Sir Gaerfyrddin.

Er mwyn hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i Ddarparwyr Sir Gâr yn cynnal sesiwn briffio ar-lein ar y farchnad drwy Microsoft Teams ddydd Mercher 12 Ebrill 2023 am 10am – 12pm.

Bydd y sesiwn briffio'n rhoi trosolwg o'r Fframwaith Gofal Cartref yn ogystal â manylion am fanyleb gwasanaethau a phroses dendro y disgwylir iddo fod yn fyw ar 14eg o Ebrill 2023.

Cofiwch gofrestru i fynd i'r digwyddiad drwy e-bostio HRosser@carmarthenshire.gov.uk

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tender will be lotted.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

14/04/2023

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Market Engagement Event

Invitation to attend briefing session on Domiciliary Care Support Service

Carmarthenshire County Council are completing a ‘Re-fresh’ of their Framework of Domiciliary Care Service and are seeking to procure providers to deliver high quality care through a range of different service models to support eligible Service Users within Carmarthenshire.

To promote the opportunities available to Providers Carmarthenshire is holding an online market briefing session via Microsoft Teams on Wednesday 12th of April 2023 at 10am – 12pm.

The briefing session will provide an overview of the Domiciliary Care Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live on 14th of April 2023.

Please register to attend the event by emailing HRosser@carmarthenshire.gov.uk

Digwyddiad Ymgysylltu â'r Farchnad

Gwahoddiad i fynychu'r sesiwn friffio ar Wasanaeth Cymorth Gofal Cartref

Mae Cyngor Sir Gâr yn cwblhau 'Adnewyddiad' o'u Fframwaith Gwasanaeth Gofal Cartref ac yn ceisio caffael darparwyr i ddarparu gofal o ansawdd uchel trwy ystod o wahanol fodelau gwasanaeth i gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth cymwys yn Sir Gaerfyrddin.

Er mwyn hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i Ddarparwyr Sir Gâr yn cynnal sesiwn briffio ar-lein ar y farchnad drwy Microsoft Teams ddydd Mercher 12 Ebrill 2023 am 10am – 12pm.

Bydd y sesiwn briffio'n rhoi trosolwg o'r Fframwaith Gofal Cartref yn ogystal â manylion am fanyleb gwasanaethau a phroses dendro y disgwylir iddo fod yn fyw ar 14eg o Ebrill 2023.

Cofiwch gofrestru i fynd i'r digwyddiad drwy e-bostio HRosser@carmarthenshire.gov.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130244.

(WA Ref:130244)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/03/2023


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: HRosser@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, cliciwch y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawrar frig y dudalen.

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch yr enwau ffeiliau unigol isod.

Dogfennau Cyfredol

Dogfennau ychwanegol cyfredol.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
24/03/23Market Engagement Event - Dom CareMarket Engagement Event76.55 KB15

Dogfennau a Ddisodlwyd

Fersiynau blaenorol o ddogfennau sydd ynghlwm wrth yr hysbysiad hwn.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru