Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - HGB

Domiciliary Care Support Service

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 24 Mawrth 2023
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 24 Mawrth 2023

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-130244
Cyhoeddwyd gan:
Carmarthenshire County Council
ID Awudurdod:
AA0281
Dyddiad cyhoeddi:
24 Mawrth 2023
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
SF21 Gwasanaethau Cymdeithasol a Gwasanaethau Penodol eraill - HGB
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Carmarthenshire County Council are completing a ‘Re-fresh’ of their Framework of Domiciliary Care Service and are seeking to procure providers to deliver high quality care through a range of different service models to support eligible Service Users within Carmarthenshire. To promote the opportunities available to Providers Carmarthenshire is holding an online market briefing session via Microsoft Teams on Wednesday 12th of April 2023 at 10am – 12pm. The briefing session will provide an overview of the Domiciliary Care Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live on 14th of April 2023. Please register to attend the event by emailing HRosser@carmarthenshire.gov.uk Mae Cyngor Sir Gâr yn cwblhau 'Adnewyddiad' o'u Fframwaith Gwasanaeth Gofal Cartref ac yn ceisio caffael darparwyr i ddarparu gofal o ansawdd uchel trwy ystod o wahanol fodelau gwasanaeth i gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth cymwys yn Sir Gaerfyrddin. Er mwyn hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i Ddarparwyr Sir Gâr yn cynnal sesiwn briffio ar-lein ar y farchnad drwy Microsoft Teams ddydd Mercher 12 Ebrill 2023 am 10am – 12pm. Bydd y sesiwn briffio'n rhoi trosolwg o'r Fframwaith Gofal Cartref yn ogystal â manylion am fanyleb gwasanaethau a phroses dendro y disgwylir iddo fod yn fyw ar 14eg o Ebrill 2023. Cofiwch gofrestru i fynd i'r digwyddiad drwy e-bostio HRosser@carmarthenshire.gov.uk CPV: 85000000, 85000000.

Testun llawn y rhybydd

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Carmarthenshire County Council

County Hall

Carmarthen

SA31 1JP

UK

Person cyswllt: Hannah Rosser

Ffôn: +44 1267234567

E-bost: HRosser@carmarthenshire.gov.uk

NUTS: UKL14

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.carmarthenshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0281

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Domiciliary Care Support Service

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Carmarthenshire County Council are completing a ‘Re-fresh’ of their Framework of Domiciliary Care Service and are seeking to procure providers to deliver high quality care through a range of different service models to support eligible Service Users within Carmarthenshire.

To promote the opportunities available to Providers Carmarthenshire is holding an online market briefing session via Microsoft Teams on Wednesday 12th of April 2023 at 10am – 12pm.

The briefing session will provide an overview of the Domiciliary Care Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live on 14th of April 2023.

Please register to attend the event by emailing HRosser@carmarthenshire.gov.uk

Mae Cyngor Sir Gâr yn cwblhau 'Adnewyddiad' o'u Fframwaith Gwasanaeth Gofal Cartref ac yn ceisio caffael darparwyr i ddarparu gofal o ansawdd uchel trwy ystod o wahanol fodelau gwasanaeth i gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth cymwys yn Sir Gaerfyrddin.

Er mwyn hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i Ddarparwyr Sir Gâr yn cynnal sesiwn briffio ar-lein ar y farchnad drwy Microsoft Teams ddydd Mercher 12 Ebrill 2023 am 10am – 12pm.

Bydd y sesiwn briffio'n rhoi trosolwg o'r Fframwaith Gofal Cartref yn ogystal â manylion am fanyleb gwasanaethau a phroses dendro y disgwylir iddo fod yn fyw ar 14eg o Ebrill 2023.

Cofiwch gofrestru i fynd i'r digwyddiad drwy e-bostio HRosser@carmarthenshire.gov.uk

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL14

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Tender will be lotted.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

14/04/2023

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Market Engagement Event

Invitation to attend briefing session on Domiciliary Care Support Service

Carmarthenshire County Council are completing a ‘Re-fresh’ of their Framework of Domiciliary Care Service and are seeking to procure providers to deliver high quality care through a range of different service models to support eligible Service Users within Carmarthenshire.

To promote the opportunities available to Providers Carmarthenshire is holding an online market briefing session via Microsoft Teams on Wednesday 12th of April 2023 at 10am – 12pm.

The briefing session will provide an overview of the Domiciliary Care Framework as well as detail on the service specification and tender process which is expected to be live on 14th of April 2023.

Please register to attend the event by emailing HRosser@carmarthenshire.gov.uk

Digwyddiad Ymgysylltu â'r Farchnad

Gwahoddiad i fynychu'r sesiwn friffio ar Wasanaeth Cymorth Gofal Cartref

Mae Cyngor Sir Gâr yn cwblhau 'Adnewyddiad' o'u Fframwaith Gwasanaeth Gofal Cartref ac yn ceisio caffael darparwyr i ddarparu gofal o ansawdd uchel trwy ystod o wahanol fodelau gwasanaeth i gefnogi Defnyddwyr Gwasanaeth cymwys yn Sir Gaerfyrddin.

Er mwyn hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael i Ddarparwyr Sir Gâr yn cynnal sesiwn briffio ar-lein ar y farchnad drwy Microsoft Teams ddydd Mercher 12 Ebrill 2023 am 10am – 12pm.

Bydd y sesiwn briffio'n rhoi trosolwg o'r Fframwaith Gofal Cartref yn ogystal â manylion am fanyleb gwasanaethau a phroses dendro y disgwylir iddo fod yn fyw ar 14eg o Ebrill 2023.

Cofiwch gofrestru i fynd i'r digwyddiad drwy e-bostio HRosser@carmarthenshire.gov.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=130244.

(WA Ref:130244)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

24/03/2023

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
85000000 Gwasanaethau iechyd a gwaith cymdeithasol Gwasanaethau eraill

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1014 De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
HRosser@carmarthenshire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

pdf
pdf76.55 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.