Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Provision of End of Life Vehicles to MAWWFRA Sites Within the County of Powys

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 06 Mawrth 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 05 Ebrill 2024

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-136174
Cyhoeddwyd gan:
Mid and West Wales Fire and Rescue Authority
ID Awudurdod:
AA0484
Dyddiad cyhoeddi:
06 Mawrth 2024
Dyddiad Cau:
10 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Yndi
Wedi SPD:
Yndi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Yndi

Crynodeb

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking quotations from suppliers interested in supplying End-of-Life vehicles to its station-based locations within the County of Powys, for Road Traffic Collision Training and other vehicle accident reduction schemes. Road Traffic Collision training is carried out at all Station locations within the boundaries of the Mid and West Wales Fire and Rescue Authority area and the service is looking for a supplier to provide end of life vehicles to stations within the County of Powys. This requirement will be split in to two Lots: Lot 1: Powys (South) Lot 2: Powys (North) The contract will be for a period of 3 years with an option to extend for a further 24 months.

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Mid and West Wales Fire and Rescue Authority

Procurement, Fire Service Headquarters, Lime Grove Avenue,

Carmarthen

SA31 1SP

UK

David Williams

+44 3706060699

procurement@mawwfire.gov.uk

http://www.mawwfire.gov.uk
https://sell2wales.gov.wales
https://sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of End of Life Vehicles to MAWWFRA Sites Within the County of Powys

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mid and West Wales Fire and Rescue Authority are seeking quotations from suppliers interested in supplying End-of-Life vehicles to its station-based locations within the County of Powys, for Road Traffic Collision Training and other vehicle accident reduction schemes.

Road Traffic Collision training is carried out at all Station locations within the boundaries of the Mid and West Wales Fire and Rescue Authority area and the service is looking for a supplier to provide end of life vehicles to stations within the County of Powys.

This requirement will be split in to two Lots:

Lot 1: Powys (South)

Lot 2: Powys (North)

The contract will be for a period of 3 years with an option to extend for a further 24 months.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=136174.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

14630000 Slag, dross, ferrous waste and scrap
34100000 Motor vehicles
34110000 Passenger cars
34115300 Second-hand transport vehicles
50118400 Breakdown and recovery services for motor vehicles
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see documents attached

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

MWITQ59

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     05 - 04 - 2024  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   10 - 05 - 2024

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:136174)

Download the copy of the online SPD document here (to be completed online through postbox submission): https://www.sell2wales.gov.wales/ESPD/ESPD_Download.aspx?id=136174

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

ITQ-Part-1-English-including-Social-Value-MAWWFRA-Only-Version
ITQ-Part-2-English-including-Social-Value-MAWWFRA-Only-Version
Appendix-A-MAWWFRA-Contract-Terms-and-Conditions-for-Goods-and-Services-August-2023
Appendix-B-Welsh-Language-Standards-Questionnaire

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  06 - 03 - 2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
34110000 Ceir teithwyr Cerbydau modur
34100000 Cerbydau modur Cyfarpar cludo a chynhyrchion sy’n gysylltiedig â chludiant
50118400 Gwasanaethau torri i lawr ac adfer ar gyfer cerbydau modur Gwasanaethau brys i gerbydau modur ar y ffordd
14630000 Slag, sorod, gwastraff fferrus a sgrap Mwynau ac aloeon metel
34115300 Systemau dosimetreg safonol eilaidd Ceir eraill i deithwyr

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1024 Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
procurement@mawwfire.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
05/04/2024 10:35
Notice date(s) changed
The Deadline date was changed from 05/04/2024 12:00 to 10/04/2024 12:00.

Due to data upload issues with Sell2wales

Blwch Post

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm "Ychwanegu at fy rhestr Diddordeb" ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Cwestiynau ac Atebion

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm "Gweld Cwestiynau ac Atebion".

Dogfennau Ychwanegol

Mae'r dogfennau ychwanegol canlynol wedi'u hatodi i'r hysbysiad hwn. I gael y dogfennau hyn, dewiswch enwau'r ffeiliau unigol isod.

Dogfennau cyfredol

docx
docx
docx
docx117.29 KB
Gofyn am fformat gwahanol.

Dogfennau wedi'u disodli

Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn


0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.