Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad o Gontract

Outbound Communications, Inbound Mail Services & Hybrid Mail Solution

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 27 Mawrth 2024
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 27 Mawrth 2024

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad.

I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-h6vhtk-044d21
Cyhoeddwyd gan:
Places For People
ID Awudurdod:
AA78315
Dyddiad cyhoeddi:
27 Mawrth 2024
Dyddiad Cau:
30 Ebrill 2024
Math o hysbysiad:
Hysbysiad o Gontract
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
AMH

Crynodeb

Places for People require a total printing and fulfilment service on a NATIONAL basis including the following to deliver a personalised service to Places for People portfolio of Customer Correspondence:

•Secure receipt and auto-processing of Places for People data files.

•Production of file receipting MI & automated distribution via email

•Data-streaming (creating separate files for unique fulfilment requirements)

•Printing and enclosing services.

•Mailing Services via approved mailing providers (e.g. Royal Mail or Whistl). Will undertake production of the required mailings from a dedicated print facility

We require a flexible, secure, and cost-effective Business Process Outsourcing partner to cover ALL elements across outbound communications, inbound mail and a hybrid mail solution.

Testun llawn y rhybydd

Hysbysiad contract

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Places for People

4 The Pavilions, Port Way

Preston

PR2 2YB

UK

Person cyswllt: Lisa Gallacher

Ffôn: +44 1772897200

E-bost: ProcurementTeam@placesforpeople.co.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.placesforpeople.co.uk

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Printing-and-distribution-services./BWBSK3A7UX


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Outbound Communications, Inbound Mail Services & Hybrid Mail Solution

II.1.2) Prif god CPV

79824000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Places for People require a total printing and fulfilment service on a NATIONAL basis including the following to deliver a personalised service to Places for People portfolio of Customer Correspondence:

•Secure receipt and auto-processing of Places for People data files.

•Production of file receipting MI & automated distribution via email

•Data-streaming (creating separate files for unique fulfilment requirements)

•Printing and enclosing services.

•Mailing Services via approved mailing providers (e.g. Royal Mail or Whistl). Will undertake production of the required mailings from a dedicated print facility

We require a flexible, secure, and cost-effective Business Process Outsourcing partner to cover ALL elements across outbound communications, inbound mail and a hybrid mail solution.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79824000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK


Prif safle neu fan cyflawni:

UNITED KINGDOM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Places for People require a total printing and fulfilment service partner on a NATIONAL basis. The supplier will deliver a personalised service to Places for People portfolio of Customer Correspondence:

•Secure receipt and auto-processing of Places for People data files.

•Production of file receipting MI & automated distribution via email

•Data-streaming (creating separate files for unique fulfilment requirements)

•Printing and enclosing services.

•Mailing Services via approved mailing providers (e.g. Royal Mail or Whistl). Will undertake production of the required mailings from a dedicated print facility

We require a flexible, secure, and cost-effective Business Process Outsourcing partner to cover ALL elements across outbound communications, inbound mail and a Hybrid Mail solution.

Outbound Communications

Suppliers must be able to provide all of the following services:

-Secure dispatch services, to cover:

-Ability to receive data via API from in-house CRM package

-Processing and dispatch of bulk mailings

-Output to various formats, including, but not limited to; print and postage, email, portal, SMS

-Output to braille and large format translation for print and dispatch

-Bespoke marketing materials for supply and dispatch

-Grouped and distributed with other relevant documentation as and when required

-Full audit tracking (data dispatch confirmation etc.) via API to in-house CRM package

Hybrid Mail Solution

-Secure desktop access to a fully tailored and flexible hybrid mail platform

-Hybrid mail platform must include:

-Single Sign On (SSO) controlled via Group Policy

-Drag and drop upload for PDF and Word

-Single documents

-Mail-merge documents

-Address validation

-1st and 2nd class

-C4 up-to 80 images

-C5 up-to 20 images

Inbound Mail Services

Suppliers must be able to supply all of the following high-level requirements:

-Dedicated PO Box for all incoming mail

-Tailored workflow to distribute documentation to relevant department / people accessed via secure portal or via API to internal workflow tools

-Quarantined documentation accessible via secure portal or via API to internal workflow tools

-Full audit tracking via API to in-house CRM package

-Secure shredding

PLEASE NOTE that Inbound Mail Services will be implemented at a later stage and will look to work with the chosen provider in scoping out the provision and their industry knowledge in successfully mobilising a company where they have not previously had an inbound solution in place.

IMPORTANT: Please note that the supplier is required to deliver outbound mail (system generated), hybrid mail and inbound mail on a national basis and will be required to meet all the minimum requirements given in APPENDIX C - Minimum Requirements (Technical & Non Technical) in order to apply for the tender.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Pricing / Pwysoliad: 40

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 000 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 24

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/BWBSK3A7UX

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 30/04/2024

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 30/04/2024

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Printing-and-distribution-services./BWBSK3A7UX" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Preston:-Printing-and-distribution-services./BWBSK3A7UX</a>

To respond to this opportunity, please click here:

<a href="https://www.delta-esourcing.com/respond/BWBSK3A7UX" target="_blank">https://www.delta-esourcing.com/respond/BWBSK3A7UX</a>

GO Reference: GO-2024326-PRO-25585423

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court of England and Wales

Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Royal Courts of Justice

Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079476000

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

Crown Commercial Services

1 Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

26/03/2024

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
79824000 Gwasanaethau argraffu a dosbarthu Gwasanaethau sy’n gysylltiedig ag argraffu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
100 DU - I gyd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
ProcurementTeam@placesforpeople.co.uk
Cyswllt gweinyddol:
N/a
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.