Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Gwasanaeth Rheoli Prosiect
Cyhoeddwyd gan: Cwmni'r Frân Wen
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/18
Dyddiad Cau: 01/06/18
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae Cwmni'r Frân Wen, cwmni theatr i blant a phobl ifanc llwyddiannus ac arobryn, yn awyddus i apwyntio Rheolwr Prosiect profiadol a chymwys gyda phrofiad mewn rheoli prosiectau cyfalaf celfyddydol.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Rheoli Cwmni'r Frân Wen, Cyfarwyddwr Artistig a Rheolwr Gweithredu y cwmni ynghyd â'r Grwp Llywio ac yn arwain ar gyflawni cam nesaf y prosiect cyfalaf cyffrous "Nyth" sef RIBA Cam 3 - Datblygiad Dyluniad.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Cwmni'r Frân Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth ,

Porthaethwy

LL59 5HS

UK

Nia Jones

+44 1248715048


http://www.franwen.com
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Cwmni'r Frân Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth ,

Porthaethwy

LL59 5HS

UK


+44 1248715048


http://www.franwen.com

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Cwmni'r Frân Wen

Yr Hen Ysgol Gynradd, Ffordd Pentraeth ,

Porthaethwy

LL59 5HS

UK

Nia Jones

+44 1248715048


http://www.franwen.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Gwasanaeth Rheoli Prosiect

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Mae Cwmni'r Frân Wen, cwmni theatr i blant a phobl ifanc llwyddiannus ac arobryn, yn awyddus i apwyntio Rheolwr Prosiect profiadol a chymwys gyda phrofiad mewn rheoli prosiectau cyfalaf celfyddydol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda Bwrdd Rheoli Cwmni'r Frân Wen, Cyfarwyddwr Artistig a Rheolwr Gweithredu y cwmni ynghyd â'r Grwp Llywio ac yn arwain ar gyflawni cam nesaf y prosiect cyfalaf cyffrous "Nyth" sef RIBA Cam 3 - Datblygiad Dyluniad.

NODER: Ewch i'r Wefan yn https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=81531 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r cyfleuster 'Blwch Postio Cyflwyno Tendrau'. Mae rhagor o fanylion am y cyfleuster hwn ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Cynghorir cyflenwyr i ganiatáu digon o amser i lanlwytho dogfennau ac anfon yr ymateb electronig ymhell cyn yr amser cau er mwyn osgoi unrhyw broblemau munud olaf.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

71541000 Construction project management services
72224000 Project management consultancy services
1011 Ynys Môn
1012 Gwynedd

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

25k

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Gweler y ddogfen atodol Project Management Services Tender Vol 2.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     01 - 06 - 2018  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   11 - 06 - 2018

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

Cymraeg

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:81531)

Mae'r prynwr yn ystyried bod y contract hwn yn addas ar gyfer ceisiadau consortia.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 05 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71541000Construction project management servicesConstruction management services
72224000Project management consultancy servicesSystems and technical consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1012Gwynedd
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau.

Cyflwyno eich ymateb i'r tendr yn electronig mewn amgylchedd diogel.

Er mwyn creu ymateb electronig, cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Am ragor o wybodaeth am y Blwch Postio, darllenwch y canllaw i ddefnyddwyr:

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
04/05/18 Project Managament Sevcies Tender Vol 1 final v3 Project Management Services Tender Vol 1110.75 KB11
04/05/18 Project Management Services Tender Vol 2 final V3 Project Management Services Vol 240.43 KB9
04/05/18 Project Management Services Tender Vol 3 Final v3 Project Management Services Vol 3140.45 KB10
04/05/18 Nyth Fran Wen - Feasibility Stage Two Lo Res Stage 2 Feasibility Study18.79 MB10
04/05/18 Nyth Fran Wen - Appendix Lo Res Feasibility Study Stage 2 Appendix16.66 MB6

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru