Skip to main content

Rydym wedi cadw rhai ffeiliau o'r enw cwcis ar eich dyfais. Y cwcis hyn yw:

  • Hanfodol ar gyfer y safle i weithio
  • Helpu i wella ein gwefan drwy gasglu ac adrodd gwybodaeth am sut rydych chi'n ei defnyddio

Hoffem hefyd arbed rhai cwcis i helpu i deilwra cyfathrebu.

BETA
Rydych yn edrych ar fersiwn wedi'i ddiweddaru o'r gwasanaeth hwn - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hysbysiad Tybiannol

Expressions of Interest - Café facilities Alyn Waters

  • Cyhoeddwyd gyntaf: 31 Mai 2018
  • Wedi'i addasu ddiwethaf: 31 Mai 2018

Cynnwys

Crynodeb

OCID:
ocds-kuma6s-082324
Cyhoeddwyd gan:
Wrexham County Borough Council
ID Awudurdod:
AA0264
Dyddiad cyhoeddi:
31 Mai 2018
Dyddiad Cau:
-
Math o hysbysiad:
Hysbysiad Tybiannol
Mae ganddo ddogfennau:
Nac Ydi
Wedi SPD:
Nac Ydi
Mae ganddo gynllun lleihau carbon:
Nac Ydi

Crynodeb

Alyn Waters Café is based on the Gwersyllt side of Alyn Waters Country Park. The café is located in the Alyn Waters Country Park Visitor Centre. The visitor centre attracted 109,381 visitors in the year 1st April 2017- 31st March 2018. The site is a large and busy country park with play areas, cycle routes and a cycle business. The visitor centre containing the café, also has a large meeting room which attracts training courses and conferences. It is easily accessible off the busy, Mold to Wrexham A541 road. The café is open 7 days per week providing snacks and lunches to the visitors at Alyn Waters Country Park. The café has been managed for a number of years as a business, by the work opportunities section of Wrexham County Borough Council, Adult Social Care Department, providing a service for visitors and supporting their clients. There is now an opportunity for a new provider to continue to develop and improve the café facility and support the training courses, meetings and conferences. A short submission on your business/ organisation, why you are interested and what added value you would bring to Alyn Waters Café and Country Park would be welcome. Expressions of interest in the rental of the café business are invited from interested commercial and social enterprise organisations. If you would like to discuss this further please contact liz.carding@wrexham.gov.uk or martin.howarth@wrexham.gov.uk

Testun llawn y rhybydd

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Corporate Procurement, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Martin Howorth

+44 1978292792

martin.howarth@wrexham.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Wrexham County Borough Council

Corporate Procurement, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Martin Howorth

+44 1978292792

martin.howarth@wrexham.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Expressions of Interest - Café facilities Alyn Waters

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Alyn Waters Café is based on the Gwersyllt side of Alyn Waters Country Park. The café is located in the Alyn Waters Country Park Visitor Centre. The visitor centre attracted 109,381 visitors in the year 1st April 2017- 31st March 2018.

The site is a large and busy country park with play areas, cycle routes and a cycle business. The visitor centre containing the café, also has a large meeting room which attracts training courses and conferences. It is easily accessible off the busy, Mold to Wrexham A541 road.

The café is open 7 days per week providing snacks and lunches to the visitors at Alyn Waters Country Park.

The café has been managed for a number of years as a business, by the work opportunities section of Wrexham County Borough Council, Adult Social Care Department, providing a service for visitors and supporting their clients. There is now an opportunity for a new provider to continue to develop and improve the café facility and support the training courses, meetings and conferences.

A short submission on your business/ organisation, why you are interested and what added value you would bring to Alyn Waters Café and Country Park would be welcome.

Expressions of interest in the rental of the café business are invited from interested commercial and social enterprise organisations.

If you would like to discuss this further please contact liz.carding@wrexham.gov.uk or martin.howarth@wrexham.gov.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=82324.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

15000000 Food, beverages, tobacco and related products
55330000 Cafeteria services
55500000 Canteen and catering services
55510000 Canteen services
55520000 Catering services
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Proc-18-27

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  28 - 06 - 2018

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

short submission on your business/ organisation, why you are interested and what added value you would bring to Alyn Waters Café and Country Park would be welcome.

Expressions of interest in the rental of the café business are invited from interested commercial and social enterprise organisations.

Please send expressions of interest to liz.carding@wrexham.gov.uk or martin.howarth@wrexham.gov.uk before 28th June 2018.

(WA Ref:82324)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  31 - 05 - 2018

Codio

Categorïau nwyddau

ID Teitl Prif gategori
15000000 Bwyd, diodydd, tybaco a chynhyrchion cysylltiedig Amaethyddiaeth a Bwyd
55520000 Gwasanaethau arlwyo Gwasanaethau ffreutur ac arlwyo
55330000 Gwasanaethau caffeteria Gwasanaethau bwyty a gweini bwyd
55510000 Gwasanaethau ffreutur Gwasanaethau ffreutur ac arlwyo
55500000 Gwasanaethau ffreutur ac arlwyo Gwasanaethau masnach gwestai, bwytai a manwerthu

Lleoliadau Dosbarthu

ID Disgrifiad
1023 Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

ID Disgrifiad
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Ynglŷn â'r prynwr

Prif gyswllt:
martin.howarth@wrexham.gov.uk
Cyswllt gweinyddol:
martin.howarth@wrexham.gov.uk
Cyswllt technegol:
N/a
Cyswllt arall:
N/a

Gwybodaeth bellach

Dyddiad Manylion
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.

0800 222 9004

Mae'r llinellau ar agor rhwng 8:30am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau'n Gymraeg.

We welcome calls in Welsh.