Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Expressions of Interest - Café facilities Alyn Waters
OCID: ocds-kuma6s-082324
ID yr Awdurdod: AA0264
Cyhoeddwyd gan: Wrexham County Borough Council
Dyddiad Cyhoeddi: 31/05/18
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn SPD: Na
Crynodeb: Alyn Waters Café is based on the Gwersyllt side of Alyn Waters Country Park. The café is located in the Alyn Waters Country Park Visitor Centre. The visitor centre attracted 109,381 visitors in the year 1st April 2017- 31st March 2018.
The site is a large and busy country park with play areas, cycle routes and a cycle business. The visitor centre containing the café, also has a large meeting room which attracts training courses and conferences. It is easily accessible off the busy, Mold to Wrexham A541 road.
The café is open 7 days per week providing snacks and lunches to the visitors at Alyn Waters Country Park.
The café has been managed for a number of years as a business, by the work opportunities section of Wrexham County Borough Council, Adult Social Care Department, providing a service for visitors and supporting their clients. There is now an opportunity for a new provider to continue to develop and improve the café facility and support the training courses, meetings and conferences.
A short submission on your business/ organisation, why you are interested and what added value you would bring to Alyn Waters Café and Country Park would be welcome.
Expressions of interest in the rental of the café business are invited from interested commercial and social enterprise organisations.
If you would like to discuss this further please contact liz.carding@wrexham.gov.uk or martin.howarth@wrexham.gov.uk

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wrexham County Borough Council

Corporate Procurement, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Martin Howorth

+44 1978292792

martin.howarth@wrexham.gov.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Wrexham County Borough Council

Corporate Procurement, Lampbit Street,

Wrexham

LL11 1AR

UK

Martin Howorth

+44 1978292792

martin.howarth@wrexham.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Expressions of Interest - Café facilities Alyn Waters

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Alyn Waters Café is based on the Gwersyllt side of Alyn Waters Country Park. The café is located in the Alyn Waters Country Park Visitor Centre. The visitor centre attracted 109,381 visitors in the year 1st April 2017- 31st March 2018.

The site is a large and busy country park with play areas, cycle routes and a cycle business. The visitor centre containing the café, also has a large meeting room which attracts training courses and conferences. It is easily accessible off the busy, Mold to Wrexham A541 road.

The café is open 7 days per week providing snacks and lunches to the visitors at Alyn Waters Country Park.

The café has been managed for a number of years as a business, by the work opportunities section of Wrexham County Borough Council, Adult Social Care Department, providing a service for visitors and supporting their clients. There is now an opportunity for a new provider to continue to develop and improve the café facility and support the training courses, meetings and conferences.

A short submission on your business/ organisation, why you are interested and what added value you would bring to Alyn Waters Café and Country Park would be welcome.

Expressions of interest in the rental of the café business are invited from interested commercial and social enterprise organisations.

If you would like to discuss this further please contact liz.carding@wrexham.gov.uk or martin.howarth@wrexham.gov.uk

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=82324.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

15000000 Food, beverages, tobacco and related products
55330000 Cafeteria services
55500000 Canteen and catering services
55510000 Canteen services
55520000 Catering services
1023 Flintshire and Wrexham

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

Proc-18-27

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  28 - 06 - 2018

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

short submission on your business/ organisation, why you are interested and what added value you would bring to Alyn Waters Café and Country Park would be welcome.

Expressions of interest in the rental of the café business are invited from interested commercial and social enterprise organisations.

Please send expressions of interest to liz.carding@wrexham.gov.uk or martin.howarth@wrexham.gov.uk before 28th June 2018.

(WA Ref:82324)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  31 - 05 - 2018

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Gwybodaeth ychwanegol a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers ei gyhoeddi.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: martin.howarth@wrexham.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: martin.howarth@wrexham.gov.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Categorïau Nwyddau
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55330000Cafeteria servicesRestaurant and food-serving services
55500000Canteen and catering servicesHotel, restaurant and retail trade services
55510000Canteen servicesCanteen and catering services
55520000Catering servicesCanteen and catering services
15000000Food, beverages, tobacco and related productsAgriculture and Food

Lleoliadau Dosbarthu

Lleoliad Delifriad
Rhif AdnabodDisgrifiad
1023Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Cyfyngiadau Rhanbarth Rhybudd
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru