Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for Dispute Resolution Service for Children & Young People and families with Additional Lea
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 07/05/19
Dyddiad Cau: 31/05/19
Amser Cau: 16:30
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Swansea Local Authority would like to appoint a service to work with the ALN Unit (ALNU) department, relevant institutions as well as parents/ carers to put in place and deliver a process that aims to avoid disagreements as well as resolve disagreements when they occur at the earliest opportunity, as outlined in the ALNET Act 2018.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Civic Centre,

Swansea

SA1 3SN

UK

The Procurement Team

+44 7966230649


http://www.swansea.gov.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Contract for Dispute Resolution Service for Children & Young People and families with Additional Lea

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Swansea Local Authority would like to appoint a service to work with the ALN Unit (ALNU) department, relevant institutions as well as parents/ carers to put in place and deliver a process that aims to avoid disagreements as well as resolve disagreements when they occur at the earliest opportunity, as outlined in the ALNET Act 2018.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=91969

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

85000000 Health and social work services
98000000 Other community, social and personal services
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Please see RFQ document

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Please see RFQ document

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/19/167

4.3

Terfynau Amser



Terfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     31 - 05 - 2019  Amser   16:30

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   28 - 06 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:91969)

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  07 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY294093: Contract for Dispute Resolution Service for Children & Young People and families with Additional Lea
Dyddiad Cyhoeddi: 07/05/19
Dyddiad Cau: 31/05/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
AUG305336: Award of Dispute Resolution Service for Children & Young People and families with Additional Lea
Dyddiad Cyhoeddi: 13/08/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru