Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori drwy'r wefan rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis. Darllen ein Hysbysiad Preifatrwydd. Derbyn Cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Renewal of Fleet Insurance
Cyhoeddwyd gan: Coastal Housing Group
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 14/06/19
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Annual renewal of motor fleet insurance provision for 84 vehicles consisting of 80 light commercial vehicles and 4 motor cars.
Provision of 3rd party cover for 4 ride-on lawn mowers

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Coastal Housing Group

Facilities, 3rd Floor, 220 High Street,

Swansea

SA1 1NW

UK

Rod Gregory

+44 1792479200

rodg@coastalha.co.uk

www.coastalhousing.co.uk

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Coastal Housing Group

Facilities, 3rd Floor, 220 High Street,

Swansea

SA1 1NW

UK

Rod Gregory

+44 1792479200


www.coastalhousing.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Coastal Housing Group

Facilities, 3rd Floor, 220 High Street,

Swansea

SA1 1NW

UK

Rod Gregory

+44 1792479200


www.coastalhousing.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Renewal of Fleet Insurance

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Annual renewal of motor fleet insurance provision for 84 vehicles consisting of 80 light commercial vehicles and 4 motor cars.

Provision of 3rd party cover for 4 ride-on lawn mowers

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=92232.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

66514100 Insurance related to Transport
66514110 Motor vehicle insurance services
66516100 Motor vehicle liability insurance services
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Annual renewal of motor fleet insurance provision for 84 vehicles consisting of 80 light commercial vehicles and 4 motor cars.

Provision of 3rd party cover for 4 ride-on lawn mowers

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

must be ABI Registered

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     14 - 06 - 2019  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   26 - 06 - 2019

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

Mae'r awdurdod dyfarnu wedi nodi y bydd yn derbyn ymatebion electronig i'r hysbysiad hwn drwy'r Blwch Postio Cyflwyno Tendrau. Mae rhagor o fanylion ar gael yn https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

there is a provision to be allowed for for the Groups 'City Wheels Car Club' scheme where residents of the Group (subject to qualifying criteria) and staff are allowed to book the 4 motor cars and 1 Caddy Maxi van for personal use when not in use as Pool cars

(WA Ref:92232)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

tender document 09 05 19
Claims history as at 30 04 19 (2)

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  15 - 05 - 2019

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
22/05/19 12:26ADDED FILE: Confirmed Claims Experience

Confirmed Claims Experience summary report
22/05/19 12:27ADDED FILE: Confirmed Claims Experience

Confirmed Line by Line Claims Experience
03/06/19 10:42nominated repairer

Please note that it is our intention to use a nominated repairer for the accident repairs to fleet vehicles following any incident and the nominated repairer is:
Sinclair Bodyshop,
Bridgend Industrial Estate,
George Street,
Bridgend
CF31 3TS

To date, this has been acceptable and Sinclairs are a VW approved repairer and currently submit quotes via Audatex
07/06/19 09:54Confirmed Claims Experience Summary for period 2013-2016

see attached requested confirmed claims experience for period 2013-2016
07/06/19 09:56ADDED FILE: Confirmed Claims Experience Summary for period 2013-2016

confirmed claims experience requested for period covering 2014
Prif Gyswllt: rodg@coastalha.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
66514100Insurance related to TransportFreight insurance and Insurance services relating to transport
66514110Motor vehicle insurance servicesFreight insurance and Insurance services relating to transport
66516100Motor vehicle liability insurance servicesLiability insurance services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY294913: Renewal of Fleet Insurance
Dyddiad Cyhoeddi: 15/05/19
Dyddiad Cau: 14/06/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Coastal Housing Group
JUL300010: Renewal of Fleet Insurance
Dyddiad Cyhoeddi: 02/07/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Coastal Housing Group

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
15/05/19 tender document 09 05 19 Tender Specification Document66.49 KB22
15/05/19 Claims history as at 30 04 19 (2) Unconfirmed Claims History as at 30/04/1914.03 KB15
22/05/19 Coastal Housing CCE 2019 Confirmed Claims Experience summary report48.66 KB12
22/05/19 Coastal Housing Fleet claims list 2019 Confirmed Line by Line Claims Experience87.75 KB14
07/06/19 claims experience confirmed claims experience requested for period covering 2014226.34 KB7

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru