Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Contract for the Supply of Servicing, Maintenance, Responsive Repairs and Installation (Both Planned and Reactive) of Domestic Heating Systems
Cyhoeddwyd gan: Orbit Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

24 hour, 7 days a week year round fully comprehensive 3* domestic gas servicing and maintenance repair service and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the Midlands as referenced within Schedule 1a (‘Specification’).

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Orbit Group Ltd

Garden Court, Harry Weston Road, Binley Business Park

Coventry

CV3 2SU

UK

Contact person: Mr Mohammed Ali

Telephone: +44 2476438394

E-mail: Mohammed.Ali1@orbit.org.uk

NUTS: UKF

Internet address(es)

Main address: http://www.orbit.org.uk

Address of the buyer profile: http://www.orbit.org.uk

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4) Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5) Main activity

Housing and community amenities

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Contract for the Supply of Servicing, Maintenance, Responsive Repairs and Installation (Both Planned and Reactive) of Domestic Heating Systems

Reference number: DN461028

II.1.2) Main CPV code

50700000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

Short description:

A 24 hour, 7 days a week year round fully inclusive and comprehensive 3* domestic servicing, inspection and maintenance, reactive repairs and emergency call-out service comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems across the authority’s premises, including but not limited to:

— gas/Lpg fuelled heating systems,

— oil fuelled heating systems,

— electric heating systems,

— air source heat pumps (ASHP) heating systems,

— solar thermal heating system,

— ground source heat pumps (GSHP),

— vented and Unvented Cylinders connected to gas heating sources; and

Planned and reactive installation/upgrade of various types of domestic central heating systems across the authority’s premises which will comprise of a mixture of complete systems, boiler replacements, appliance replacements and system conversions or upgrades, including but not limited to:

— gas/Lpg fuelled heating systems,

— oil fuelled heating systems,

— electric heating systems,

— air source heat pumps (ASHP) heating systems,

— vented and unvented cylinders connected to gas heating sources.

Other contracting authorities with the requirement for the same scope of services at premises within the same operating geography as the authority may enter into discussions with the authority with a view to entering into a contract with the appointed contractor(s).

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1a

II.2.1) Title

3* Domestic Servicing, Inspection and Maintenance, Reactive Repairs and Emergency Call-Out Service and Potential Reactive Installs/Upgrades — Midlands

II.2.2) Additional CPV code(s)

50511200

50720000

71314310

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKF

UKG

II.2.4) Description of the procurement

24 hour, 7 days a week year round fully comprehensive 3* domestic gas servicing and maintenance repair service and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the Midlands as referenced within Schedule 1a (‘Specification’).

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 60

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 1b

II.2.1) Title

3* Domestic Servicing, Inspection and Maintenance, Reactive Repairs and Emergency Call-Out Service and Potential Reactive Installs/Upgrades — East

II.2.2) Additional CPV code(s)

50531200

50720000

71314310

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKH

II.2.4) Description of the procurement

A 24 hour, 7 days a week year round fully comprehensive 3* domestic gas servicing and maintenance repair service and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the East as referenced within Schedule 1a (‘Specification’).

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 60

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 2a

II.2.1) Title

Planned Installs/Upgrades and Potential Reactive Installs/Upgrades — Midlands

II.2.2) Additional CPV code(s)

42160000

71314310

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKF

UKG

II.2.4) Description of the procurement

Planned and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the Midlands as referenced within Schedule 1b (‘Specification’).

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 60

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 2b

II.2.1) Title

Planned Installs/Upgrades and Potential Reactive Installs/Upgrades — East

II.2.2) Additional CPV code(s)

42160000

71314310

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKH

II.2.4) Description of the procurement

Planned and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the East as referenced within Schedule 1b (‘Specification’).

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 60

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 3a

II.2.1) Title

Lots 1a and 2a Combined at Award if Most Economically Advantageous — Midlands

II.2.2) Additional CPV code(s)

50531200

50720000

71314310

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKF

UKG

II.2.4) Description of the procurement

A 24 hour, 7 days a week year round fully comprehensive 3* domestic gas servicing and maintenance repair service and planned and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the Midlands as referenced within Schedule 1a (‘Specification’).

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 60

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Lot No: 3b

II.2.1) Title

Lots 1a and 2a Combined at Award if Mots Economically Advantageous — East

II.2.2) Additional CPV code(s)

42160000

71314310

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKH

II.2.4) Description of the procurement

A 24 hour, 7 days a week year round fully comprehensive 3* domestic gas servicing and maintenance repair service and planned and reactive replacement installations comprising of both routine and non-routine work to be undertaken on various types of domestic heating systems present across the premises in the East as referenced within Schedule 1a (‘Specification’).

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Quality / Weighting: 60

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: No

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2020/S 027-063404

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

The Royal Courts of Justice

London

UK

VI.5) Date of dispatch of this notice

26/05/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Mohammed.Ali1@orbit.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42160000Boiler installationsMachinery for the production and use of mechanical power
50531200Gas appliance maintenance servicesRepair and maintenance services for non-electrical machinery
71314310Heating engineering services for buildingsEnergy and related services
50700000Repair and maintenance services of building installationsRepair and maintenance services
50720000Repair and maintenance services of central heatingRepair and maintenance services of building installations
50511200Repair and maintenance services of gas pumpsRepair and maintenance services of pumps

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru