Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Quantum Technology Cluster Builder
Cyhoeddwyd gan: Scottish Enterprise
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Scottish Enterprise (SE) is looking to appoint a supplier to deliver on the strategic objective of the quantum technologies cluster builder project to foster the development of a fast growing and innovative quantum technologies cluster in Scotland which will sustain beyond the life of this project. The cluster builder will, often in partnership with other relevant organisations, raise awareness of the quantum technologies sector opportunities, signpost SMEs to support and strengthen and develop supply chains.

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Scottish Enterprise

Atrium Court, 50 Waterloo Street

Glasgow

G2 6HQ

UK

Telephone: +44 1412482700

E-mail: natalie.dalgoutte@scotent.co.uk

Fax: +44 1412481600

NUTS: UKM82

Internet address(es)

Main address: http://www.scottish-enterprise.com/

Address of the buyer profile: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00398

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.4) Type of the contracting authority

Regional or local agency/office

I.5) Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

Quantum Technology Cluster Builder

Reference number: P20-0085

II.1.2) Main CPV code

73220000

 

II.1.3) Type of contract

Services

II.1.4) Short description

Scottish Enterprise (SE) is looking to appoint a supplier to deliver on the strategic objective of the quantum technologies cluster builder project to foster the development of a fast growing and innovative quantum technologies cluster in Scotland which will sustain beyond the life of this project. The cluster builder will, often in partnership with other relevant organisations, raise awareness of the quantum technologies sector opportunities, signpost SMEs to support and strengthen and develop supply chains.

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: No

II.2) Description

II.2.2) Additional CPV code(s)

73000000

73220000

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK

II.2.4) Description of the procurement

Scottish Enterprise (SE) is looking to appoint a supplier to deliver on the strategic objective of the quantum technologies cluster builder project to foster the development of a fast growing and innovative quantum technologies cluster in Scotland which will sustain beyond the life of this project. The cluster builder will, often in partnership with other relevant organisations, raise awareness of the quantum technologies sector opportunities, signpost SMEs to support and strengthen and develop supply chains.

II.2.5) Award criteria

Quality criterion: Project team structure / Weighting: 25

Quality criterion: Demonstrate how you will raise awareness of quantum technology opportunities, including methodology and innovative approaches / Weighting: 20

Quality criterion: Demonstrate how you will signpost support, including methodology and innovative approaches / Weighting: 15

Quality criterion: Demonstrate how you will strengthen and develop quantum technology supply chains, including methodology and innovative approaches through the delivery of this contract / Weighting: 20

Quality criterion: Demonstrate how you will raise awareness of the benefits of diversity in the workplace and opportunities for women in this emerging sector / Weighting: 5

Quality criterion: Communication and engagement skills (to be assessed via presentation) / Weighting: 10

Quality criterion: Fair work practices / Weighting: 5

Price / Weighting:  40

II.2.11) Information about options

Options: No

II.2.13) Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: Yes

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

IV.2) Administrative information

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S:

2019/S 225-552137

Section V: Award of contract

Contract No: P20-0085

A contract/lot is awarded: No

V.1 Information on non-award

The contract/lot is not awarded

Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

(SC Ref:622015)

VI.4) Procedures for review

VI.4.1) Review body

Scottish Government

Scottish Procurement, 5 Atlantic Quay, 150 Broomielaw

Glasgow

G2 8LU

UK

Telephone: +44 1412425466

E-mail: SPOEprocurement@scotland.gsi.gov.uk

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

Scottish Government

Scottish Procurement, 5 Atlantic Quay, 150 Broomielaw

Glasgow

G2 8LU

UK

Telephone: +44 1412425466

E-mail: SPOEprocurement@scotland.gsi.gov.uk

Internet address(es)

URL: http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/Selling/supplier-enquiries

VI.4.3) Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:

In the first instance, contact the Senior Director of Facilities Management and Procurement at Scottish Enterprise, with any concerns or enquiries. Email: https://www.scottish-enterprise.com/help/contact-us

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained

Scottish Government

Scottish Procurement, 5 Atlantic Quay, 150 Broomielaw

Glasgow

G2 8LU

UK

Telephone: +44 1412425466

E-mail: SPOEprocurement@scotland.gsi.gov.uk

Internet address(es)

URL: http://www.gov.scot/Topics/Government/Procurement/Selling/supplier-enquiries

VI.5) Date of dispatch of this notice

27/05/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: natalie.dalgoutte@scotent.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73220000Development consultancy servicesResearch and development consultancy services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru