Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: A training resource to promote and support a bilingual workforce
Cyhoeddwyd gan: Social Care Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: THIS IS A CONTRACT AWARD
Social Care Wales are responsible for the regulation, development and improvement of the social care workforce, which includes those who provide social care and support for children and their families.
We have a leadership role to support the sector and develop resources to assist the sector to meet the requirements of the Welsh Language Standards and ‘More than just words’.
Work required was:
- looking to commission an independent contractor to develop a train the trainer pack. The training pack has been informed and based on a presentation that we have previously used to promote the importance of Welsh language in Social Care. The pack is delivered within a maximum timeframe of one hour, thus ensuring audience engagement.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Social Care Wales

South Gate House, Wood Street,

Cardiff

CF10 1EW

UK

Bethan Roberts/ Lowri Cousins

+44 3003033444


www.socialcare.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

A training resource to promote and support a bilingual workforce

2.2

Disgrifiad o'r contract

THIS IS A CONTRACT AWARD

Social Care Wales are responsible for the regulation, development and improvement of the social care workforce, which includes those who provide social care and support for children and their families.

We have a leadership role to support the sector and develop resources to assist the sector to meet the requirements of the Welsh Language Standards and ‘More than just words’.

Work required was:

- looking to commission an independent contractor to develop a train the trainer pack. The training pack has been informed and based on a presentation that we have previously used to promote the importance of Welsh language in Social Care. The pack is delivered within a maximum timeframe of one hour, thus ensuring audience engagement.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

80400000 Adult and other education services
80500000 Training services
80510000 Specialist training services
80511000 Staff training services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

8200 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Iaith Cyf.

Uned 3, Parc Busnes Aberarad ,

Newcastle Emlyn

SA389DB

UK
www.iaith.eu

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  03 - 01 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

5

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:102001)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  28 - 05 - 2020

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80400000Adult and other education servicesEducation and training services
80510000Specialist training servicesTraining services
80511000Staff training servicesSpecialist training services
80500000Training servicesEducation and training services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
NOV317701: Adnodd hyfforddi i hyrwyddo a chefnogi gweithlu dwyieithog
Dyddiad Cyhoeddi: 27/11/19
Dyddiad Cau: 13/12/19
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Social Care Wales
MAY334980: A training resource to promote and support a bilingual workforce
Dyddiad Cyhoeddi: 28/05/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Social Care Wales

Copyright © GwerthwchiGymru