Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NMWTRA Tree Works Framework 2020
Cyhoeddwyd gan: Cyngor Gwynedd Council
Dyddiad Cyhoeddi: 29/05/20
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The North and Mid Wales Trunk road agent (NMWTRA) Tree Works Framework is a framework to procure tree felling and removal works through 'call off' Works Orders on the following:
Trunk Road Network - Dual & Single Carriageways
County Areas
CPV: 45112700, 03452000, 77211300, 77211400, 77211500, 03452000, 77211300, 77211400, 77211500, 03452000, 77211300, 77211400, 77211500, 03452000, 77211300, 77211400, 77211500, 03452000, 77211300, 77211400, 77211500, 03452000, 77211300, 77211400, 77211500.

Prior information notice

This notice is for prior information only

Directive 2014/24/EU - Public Sector Directive

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting Change entity

I.1) Name and addresses

Cyngor Gwynedd Council

Uned Caffael / Procurement Unit, Swyddfeydd y Cyngor, Stryd y Jel / Council Offices, Shirehall Street

Caernarfon

LL55 1SH

UK

Contact person: Aled Gwilym Jones

Telephone: +44 1352782103

E-mail: AledGwilymJones@nmwtra.org.uk

NUTS: UKL12

Internet address(es)

Main address: www.gwynedd.llyw.cymru

Address of the buyer profile: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0361

I.2) Joint procurement

The contract is awarded by a central purchasing body

I.3) Communication

Additional information can be obtained from another address:

North & Mid Wales Trunk Road Agent

North Wales Traffic Management Centre, Ffordd Sam Pari

Conwy

LL32 8HH

UK

Contact person: Aled Gwilym Jones

Telephone: +44 1352782103

E-mail: AledGwilymJones@nmwtra.org.uk

NUTS: UK

Internet address(es)

Main address: https://traffic.wales/north-and-mid-wales-trunk-road-agent-nmwtra

I.4) Type of the contracting authority

Regional or local authority

I.5) Main activity

Environment

Section II: Object

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title

NMWTRA Tree Works Framework 2020

II.1.2) Main CPV code

45112700

 

II.1.3) Type of contract

Works

II.1.4) Short description

The North and Mid Wales Trunk road agent (NMWTRA) Tree Works Framework is a framework to procure tree felling and removal works through 'call off' Works Orders on the following:

Trunk Road Network - Dual & Single Carriageways

County Areas

II.1.5) Estimated total value

Value excluding VAT: 4 000 000.00 GBP

II.1.6) Information about lots

This contract is divided into lots: Yes

II.2) Description

Lot No: 1

II.2.1) Title

1A - North West Wales - Major Works

II.2.2) Additional CPV code(s)

03452000

77211300

77211400

77211500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL11

UKL12

UKL13


Main site or place of performance:

North West Wales (Gwynedd, Conwy, Ynys Mon/Isle of Anglesey)

II.2.4) Description of the procurement

Qualification (SQuID) Technical and Commercial assessment will be undertaken.

Provisional Weighting 70% Technical / 30% Commercial

Maximum of 3 or 4 Number Suppliers (to be confirmed).

"Call off" Works Orders with both direct award and mini competition procurement routes.

II.2.14) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

Lot No: 2

II.2.1) Title

1B - North West Wales - Minor Works

II.2.2) Additional CPV code(s)

03452000

77211300

77211400

77211500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UK


Main site or place of performance:

North West Wales (Gwynedd, Conwy, Ynys Mon/Isle of Anglesey)

II.2.4) Description of the procurement

Qualification (SQuID) Technical and Commercial assessment will be undertaken.

Provisional Weighting 60% Technical / 40% Commercial

Maximum of 3 or 4 Number Suppliers (to be confirmed).

"Call off" Works Orders with both direct award and mini competition procurement routes.

II.2.14) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

Lot No: 3

II.2.1) Title

2A - North East Wales - Major Works

II.2.2) Additional CPV code(s)

03452000

77211300

77211400

77211500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL23

UKL13


Main site or place of performance:

North East Wales (Flintshire, Denbighshire and Wrexham)

II.2.4) Description of the procurement

Qualification (SQuID) Technical and Commercial assessment will be undertaken.

Provisional Weighting 70% Technical / 30% Commercial

Maximum of 3 or 4 Number Suppliers (to be confirmed).

"Call off" Works Orders with both direct award and mini competition procurement routes.

II.2.14) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

Lot No: 4

II.2.1) Title

2B - North East Wales - Minor Works

II.2.2) Additional CPV code(s)

03452000

77211300

77211400

77211500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL23

UKL13


Main site or place of performance:

North East Wales (Flintshire, Denbighshire and Wrexham)

II.2.4) Description of the procurement

Qualification (SQuID) Technical and Commercial assessment will be undertaken.

Provisional Weighting 60% Technical / 40% Commercial

Maximum of 3 or 4 Number Suppliers (to be confirmed).

"Call off" Works Orders with both direct award and mini competition procurement routes.

II.2.14) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

Lot No: 5

II.2.1) Title

3A - Mid Wales - Major Works

II.2.2) Additional CPV code(s)

03452000

77211300

77211400

77211500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL24


Main site or place of performance:

Mid Wales (Powys and Ceredigion)

II.2.4) Description of the procurement

Qualification (SQuID) Technical and Commercial assessment will be undertaken.

Provisional Weighting 70% Technical / 30% Commercial

Maximum of 3 or 4 Number Suppliers (to be confirmed).

"Call off" Works Orders with both direct award and mini competition procurement routes.

II.2.14) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

Lot No: 6

II.2.1) Title

3B - Mid Wales - Minor Works

II.2.2) Additional CPV code(s)

03452000

77211300

77211400

77211500

II.2.3) Place of performance

NUTS code:

UKL24


Main site or place of performance:

Mid Wales (Powys and Ceredigion)

II.2.4) Description of the procurement

Qualification (SQuID) Technical and Commercial assessment will be undertaken.

Provisional Weighting 60% Technical / 40% Commercial

Maximum of 3 or 4 Number Suppliers (to be confirmed).

"Call off" Works Orders with both direct award and mini competition procurement routes.

II.2.14) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

II.3) Estimated date of publication of contract notice:

30/09/2020

Section IV: Procedure

IV.1) Description

IV.1.8) Information about Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Yes

Section VI: Complementary information

VI.3) Additional information

Microsoft Teams - Meet the Buyer Event to be held - 16 June 2020 - Please register your interest to receive an invite.

(WA Ref:101822)

VI.5) Date of dispatch of this notice

27/05/2020


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
09/06/20 10:46Register - Meet the Buyer Webinar

The Meet the Buyer Webinar for this framework will take place on Tuesday 16th June 2020 - 2pm.

To register and receive your invite for this webinar, please e-mail aledgwilymjones@nmwtra.org.uk.
29/06/20 15:33UPDATE - Anticipated Tender Publish Date

We anticipate publishing the NMWTRA Tree Works Framework Tender on eTender Wales this Friday 3rd of July 2020.
We will keep you updated of any changes.

02/07/20 10:35Update to Tender Publish Date

The tender documents are being reviewed and approved, we intend to publish the tender documents on eTender Wales early next week, beginning Monday 6 July.
06/07/20 09:56Tender Publish Date - Tuesday 07 July

We anticipate that this Tender will be published on eTender Wales tomorrow, Tuesday 07 July 2020.

Thank you for your patience.
08/07/20 15:53Tender Published

This message is to inform you that the tender has been published this morning on eTender Wales.
08/07/20 17:08Tender Access issue

We are experiencing an access issue with the tender. We are looking to resolve, and will contact you when this is done, it will be no later than tomorrow.

Many apologies for any inconvenience caused.
09/07/20 11:47Tender Access Issue Resolved

We have now resolved the access issue with the tenders.
You should now be able to access all ITTs.

Again, please accept our apologies for any inconvenience caused.
Prif Gyswllt: AledGwilymJones@nmwtra.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45112700Landscaping workExcavating and earthmoving work
77211300Tree-clearing servicesServices incidental to logging
77211400Tree-cutting servicesServices incidental to logging
77211500Tree-maintenance servicesServices incidental to logging
03452000TreesTree-nursery products

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1012Gwynedd
1024Powys
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY334982: NMWTRA Tree Works Framework 2020
Dyddiad Cyhoeddi: 29/05/20
Math o Hysbysiad: SF01 Prior information notice
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council
JUL338892: NMWTRA Tree Works Framework Contract 2020
Dyddiad Cyhoeddi: 10/07/20
Dyddiad Cau: 14/08/20
Math o Hysbysiad: SF02 Contract notice
Enw'r awdurdod: Cyngor Gwynedd Council

Copyright © GwerthwchiGymru