Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation of the Women’s Pathfinder (Whole System Approach) and 18-25 Diversion Scheme in Gwent Pol
Cyhoeddwyd gan: Police and Crime Commissioner for Gwent
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Commissioning Partnership established between South Wales Police and Crime Commissioner, Gwent Police and Crime Commissioner, HMPPS in Wales and the Welsh Government has committed significant investment over two years (from 1st October 2019) to the delivery of the Women’s Pathfinder Whole System Approach and 18-25 Early Intervention Service in South Wales and Gwent. We are seeking an organisation to review the current system.
It is intended that any evaluation will provide objective evidence for the effectiveness of the Women’s Pathfinder WSA and 18-25 Early Intervention Service, which will be valuable to both commissioners and service providers as well as wider stakeholders.
The evaluation will provide information about ‘what works, with who, when, why and how’ in the context of the Women’s Pathfinder WSA and 18-25 Early Intervention Service. This will inform onward delivery, including potential improvements to the current approach.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Gwent Police

Procurement, Police Headquarters, Croesyceiliog,

Cwmbran

NP44 2XJ

UK

Sian Gunner

+44 7500760763

Sian.Gunner@gwent.police.uk

www.gwent.police.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation of the Women’s Pathfinder (Whole System Approach) and 18-25 Diversion Scheme in Gwent Pol

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Commissioning Partnership established between South Wales Police and Crime Commissioner, Gwent Police and Crime Commissioner, HMPPS in Wales and the Welsh Government has committed significant investment over two years (from 1st October 2019) to the delivery of the Women’s Pathfinder Whole System Approach and 18-25 Early Intervention Service in South Wales and Gwent. We are seeking an organisation to review the current system.

It is intended that any evaluation will provide objective evidence for the effectiveness of the Women’s Pathfinder WSA and 18-25 Early Intervention Service, which will be valuable to both commissioners and service providers as well as wider stakeholders.

The evaluation will provide information about ‘what works, with who, when, why and how’ in the context of the Women’s Pathfinder WSA and 18-25 Early Intervention Service. This will inform onward delivery, including potential improvements to the current approach.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73210000 Research consultancy services
79315000 Social research services
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Cordis Bright

Thomas Ford House, 23-24 Smithfield Street,

London

EC1A9LF

UK

Stephen Boxfordwww.cordisbright.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

JCPS0002

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  02 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110272)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Sian.Gunner@gwent.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73210000Research consultancy servicesResearch and development consultancy services
79315000Social research servicesMarket research services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC355533: Evaluation of the Women’s Pathfinder (Whole System Approach) and 18-25 Diversion Scheme in Gwent Pol
Dyddiad Cyhoeddi: 21/12/20
Dyddiad Cau: 18/01/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Police and Crime Commissioner for Gwent
MAY363333: Evaluation of the Women’s Pathfinder (Whole System Approach) and 18-25 Diversion Scheme in Gwent Pol
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Police and Crime Commissioner for Gwent

Copyright © GwerthwchiGymru