Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply of Tractor to Aberystwyth University
Cyhoeddwyd gan: Aberystwyth University
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Aberystwyth University wishes to procure a 12 month lease/hire agreement for a Tractor. The appointment will be by a process of competitive quotation. The requirement is set out in the Specification herein.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Aberystwyth University

c/o Finance Office, Student Welcome Centre, Penglais Campus,

Aberystwyth

SY23 3FB

UK

Julie Woolley

+44 1970628584


www.aber.ac.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply of Tractor to Aberystwyth University

2.2

Disgrifiad o'r contract

Aberystwyth University wishes to procure a 12 month lease/hire agreement for a Tractor. The appointment will be by a process of competitive quotation. The requirement is set out in the Specification herein.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

03000000 Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
34100000 Motor vehicles
34113000 4-wheel-drive vehicles
34113300 Off-road vehicles
34114000 Specialist vehicles
34140000 Heavy-duty motor vehicles
34144000 Special-purpose motor vehicles
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Rea Valley Tractors

Severn Road,

Welshpool

SY217AZ

UK
reavalleytractors.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

AU/2020/310/Tractor Hire

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 04 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

3

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110277)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
341130004-wheel-drive vehiclesPassenger cars
03000000Agricultural, farming, fishing, forestry and related productsAgriculture and Food
34140000Heavy-duty motor vehiclesMotor vehicles
34100000Motor vehiclesTransport equipment and auxiliary products to transportation
34113300Off-road vehicles4-wheel-drive vehicles
34114000Specialist vehiclesPassenger cars
34144000Special-purpose motor vehiclesHeavy-duty motor vehicles

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR361656: Supply of Tractor to Aberystwyth University
Dyddiad Cyhoeddi: 30/03/21
Dyddiad Cau: 14/04/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Aberystwyth University
MAY363335: Supply of Tractor to Aberystwyth University
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Aberystwyth University

Copyright © GwerthwchiGymru