Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Catering Services at Gwent HQ and Forcewide Hospitality Services
Cyhoeddwyd gan: Police and Crime Commissioner for Gwent
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF01 Hysbysiad Gwybodaeth Blaenorol (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: We will be looking for a provider to prepare food off site but serve from our new cafe area within the new Gwent Police HQ. We will also require the provider to supply hospitality buffets/ refreshments for meetings. training and ceremonies as required.
CPV: 55500000, 55500000, 55520000.

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Gwent Police

Police Headquarters, Croesyceiliog

Cwmbran

NP44 2XJ

UK

Person cyswllt: Sian Gunner

E-bost: Sian.Gunner@gwent.police.uk

NUTS: UKL2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.gwent.police.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0384

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Trefn a diogelwch cyhoeddus

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Catering Services at Gwent HQ and Forcewide Hospitality Services

II.1.2) Prif god CPV

55500000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

We will be looking for a provider to prepare food off site but serve from our new cafe area within the new Gwent Police HQ. We will also require the provider to supply hospitality buffets/ refreshments for meetings. training and ceremonies as required.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

55500000

55520000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

Areas within the Gwent Force area.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

We will require a provider to prepare hot and cold food off site and serve from within or new catering area on the Gwent HQ on Llantarnam Business Park.

On occasion we will also require the provider to provide hospitality buffets and drinks for meetings, training and ceremonial events.

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

14/06/2021

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:110276)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Sian.Gunner@gwent.police.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55500000Canteen and catering servicesHotel, restaurant and retail trade services
55520000Catering servicesCanteen and catering services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru