Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Invitation to tender for a Board effectiveness evaluation
Cyhoeddwyd gan: Wales Audit Office
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Chief Executive was appointed in 2018 and the current Chair was appointed in October 2020, having been a non-executive member since 2015.
There have been other changes in membership since the Board’s last independent evaluation in 2016, including the appointment of a new elected employee member and new non-executive members. Therefore, the Board wishes to procure an independent evaluation to:
- ensure that it is optimising key board relationships and the collective and individual effectiveness of its members to support delivery of its strategic aims and objectives;
- identify any areas where the Board can improve its arrangements, either in terms of its overall governance framework or in the practical implementation of that framework;
- identify any gaps in the Board’s knowledge and skills to inform its learning and development and succession plans.
NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=108140.
The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.
Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Wales Audit Office

Business Services, 24 Cathedral Road,

Cardiff

CF11 9LJ

UK

Darren Evans

+44 2920320500


+44 2920320600
www.audit.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Invitation to tender for a Board effectiveness evaluation

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Chief Executive was appointed in 2018 and the current Chair was appointed in October 2020, having been a non-executive member since 2015.

There have been other changes in membership since the Board’s last independent evaluation in 2016, including the appointment of a new elected employee member and new non-executive members. Therefore, the Board wishes to procure an independent evaluation to:

- ensure that it is optimising key board relationships and the collective and individual effectiveness of its members to support delivery of its strategic aims and objectives;

- identify any areas where the Board can improve its arrangements, either in terms of its overall governance framework or in the practical implementation of that framework;

- identify any gaps in the Board’s knowledge and skills to inform its learning and development and succession plans.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=108140.

The buyer has indicated that it will accept electronic responses to this notice via the Postbox facility. A user guide is available at https://www.sell2wales.gov.wales/sitehelp/help_guides.aspx.

Suppliers are advised to allow adequate time for uploading documents and to dispatch the electronic response well in advance of the closing time to avoid any last minute problems.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72225000 System quality assurance assessment and review services
79313000 Performance review services
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Saxton Bampfylde

9 Savoy Street,

London

WC2E7EG

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 04 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

6

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110283)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79313000Performance review servicesMarket research services
72225000System quality assurance assessment and review servicesSystems and technical consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1022Caerdydd a Bro Morgannwg

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358736: Invitation to tender for a Board effectiveness evaluation
Dyddiad Cyhoeddi: 11/02/21
Dyddiad Cau: 11/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Wales Audit Office
MAY363338: Invitation to tender for a Board effectiveness evaluation
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Wales Audit Office

Copyright © GwerthwchiGymru