Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Supply, Fit and Commission New Line
Cyhoeddwyd gan: Lewis Pies
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau: 21/06/21
Amser Cau: 09:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: 8 Station Twin Rotary Pie Line
Double head filling depositor
Double head dough depositor
Complete set of tooling for our 235g Pies:-
twin blocking dies
twin Lidding dies
twin base dies
twin foil magazine
twin belt
Hopper
Delivery cost and Expected Dates
Complete set of changeover parts
twin blocking dies
twin Lidding dies
twin base dies
twin belt
Hopper
Remarks:
State output rates and speeds for each item
State min and max dimensions of foil sizes
Supply footprint
Supply expected changeover times
Please provide complete tooling cost (Plates, die set, foil dispensers)

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SUPPLIES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Lewis Pies

Continuous Improvement , Unit 3-6, Abergelly Road, Fforestfach,

Swansea

SA5 4DY

UK

Dave Webster

+44 7801980155

dave.webster@lewispies.co.uk

www.lewispies.co.uk
www.sell2wales.gov.wales
www.sell2wales.gov.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Lewis Pies

Continuous Improvement , Unit 3-6, Abergelly Road, Fforestfach,

Swansea

SA5 4DY

UK

Dave Webster

+44 1792579908

dave.webster@lewispies.co.uk

www.lewispies.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Lewis Pies

Continuous Improvement , Unit 3-6, Abergelly Road, Fforestfach,

Swansea

SA5 4DY

UK

Dave Webster

+44 1792579908

dave.webster@lewispies.co.uk

www.lewispies.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Supply, Fit and Commission New Line

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

8 Station Twin Rotary Pie Line

Double head filling depositor

Double head dough depositor

Complete set of tooling for our 235g Pies:-

twin blocking dies

twin Lidding dies

twin base dies

twin foil magazine

twin belt

Hopper

Delivery cost and Expected Dates

Complete set of changeover parts

twin blocking dies

twin Lidding dies

twin base dies

twin belt

Hopper

Remarks:

State output rates and speeds for each item

State min and max dimensions of foil sizes

Supply footprint

Supply expected changeover times

Please provide complete tooling cost (Plates, die set, foil dispensers)

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=109651.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42200000 Machinery for food, beverage and tobacco processing and associated parts
42210000 Food, beverage and tobacco-processing machinery
42215000 Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink
42215200 Food-processing machinery
1018 Swansea

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

As per description

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

RFQ28

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     21 - 06 - 2021  Amser   09:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   22 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:109651)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: Rural Development Programme FBIS CASE ref 82333

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: dave.webster@lewispies.co.uk
Cyswllt Gweinyddol: dave.webster@lewispies.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: dave.webster@lewispies.co.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42210000Food, beverage and tobacco-processing machineryMachinery for food, beverage and tobacco processing and associated parts
42215200Food-processing machineryMachinery for the industrial preparation or manufacture of food or drink
42200000Machinery for food, beverage and tobacco processing and associated partsIndustrial machinery
42215000Machinery for the industrial preparation or manufacture of food or drinkFood, beverage and tobacco-processing machinery

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru