Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TfW Rail Ltd - Sustainable Station Works
Cyhoeddwyd gan: Transport for Wales Rail Limited
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Tybiannol
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: TfW Rail Limited (TfWRL) is a not for profit company, a wholly owned subsidiary of of Transport for Wales (owned by the Welsh Government). TfW Rail Limited exists to drive forward the Welsh Government's vision of a high quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network that the people of Wales are proud of.
This speculative notice relates to the delivery of Sustainable Station Works, which includes;
- Rainwater Harvesting
- LED Lighting
- Solar Power
The above mentioned works are required in station locations in both the North and South of Wales
Please also note the following; LED lighting units will likely be free issued by TfWRL for installation by a supplier. Solar power will include both panels (including flexible and standard panels) and roof tiles due to the sensitivity of some stations being listed buildings.
This speculative notice is seeking to understand the supply chain's capability to supply / supply and install these products within the rail sector, the geographical capability of the supply chain and the diversity of the supply chain.

HYSBYSIAD TYBIANNOL – CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Transport for Wales Rail Limited

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK

Dave Perrett

+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael gwybodaeth bellach


Transport for Wales Rail Limited

3 Llys Cadwyn, Pontypridd,

Rhondda Cynon Taf

CF37 4TH

UK


+44 2920720500


http://www.tfwrail.wales

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

TfW Rail Ltd - Sustainable Station Works

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

TfW Rail Limited (TfWRL) is a not for profit company, a wholly owned subsidiary of of Transport for Wales (owned by the Welsh Government). TfW Rail Limited exists to drive forward the Welsh Government's vision of a high quality, safe, integrated, affordable and accessible transport network that the people of Wales are proud of.

This speculative notice relates to the delivery of Sustainable Station Works, which includes;

- Rainwater Harvesting

- LED Lighting

- Solar Power

The above mentioned works are required in station locations in both the North and South of Wales

Please also note the following; LED lighting units will likely be free issued by TfWRL for installation by a supplier. Solar power will include both panels (including flexible and standard panels) and roof tiles due to the sensitivity of some stations being listed buildings.

This speculative notice is seeking to understand the supply chain's capability to supply / supply and install these products within the rail sector, the geographical capability of the supply chain and the diversity of the supply chain.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=110267.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

09330000 Solar energy
09331000 Solar panels
09332000 Solar installation
31520000 Lamps and light fittings
31527200 Exterior lights
31531000 Light bulbs
41000000 Collected and purified water
42122130 Water pumps
44611500 Water tanks
45213340 Construction work for buildings relating to water transport
45232100 Ancillary works for water pipelines
45232130 Storm-water piping construction work
45261215 Solar panel roof-covering work
51514110 Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifying water
63726000 Miscellaneous water transport support services
65100000 Water distribution and related services
65110000 Water distribution
71318100 Artificial and natural lighting engineering services for buildings
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

3 Gwybodaeth Weinyddol

3.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

3.2

Dyddiad Dechrau Amcangyfrifedig y Weithdrefn Ddyfarnu

  01 - 08 - 2021

4 Gwybodaeth Arall

4.1

Gwybodaeth Ychwanegol

Suppliers are invited to express their interest in this future tender opportunity by utilising the questions and answers function.

TfWRL would like to understand:

- Do you have experience of undertaken rainwater harvesting works?

- Do you have experience of installing LED lighting?

- Do you have experience of installation solar panels to roofs, including listed buildings?

- Can you undertake each of the above works streams in isolation or do you have capacity to undertake all 3 work streams?

- Can you undertake the works in both the South and North Wales areas or each geographical area only?

- What is your experience of working within the rail sector / environment?

(WA Ref:110267)

4.2

Lawrlwytho Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

4.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45232100Ancillary works for water pipelinesAncillary works for pipelines and cables
71318100Artificial and natural lighting engineering services for buildingsAdvisory and consultative engineering services
41000000Collected and purified waterEnvironment and Sanitation
45213340Construction work for buildings relating to water transportConstruction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
31527200Exterior lightsSpotlights
51514110Installation services of machinery and apparatus for filtering or purifying waterInstallation services of miscellaneous general-purpose machinery
31520000Lamps and light fittingsLighting equipment and electric lamps
31531000Light bulbsParts of lamps and lighting equipment
63726000Miscellaneous water transport support servicesSupport services for water transport
09330000Solar energyElectricity, heating, solar and nuclear energy
09332000Solar installationSolar energy
45261215Solar panel roof-covering workErection and related works of roof frames and coverings
09331000Solar panelsSolar energy
45232130Storm-water piping construction workAncillary works for pipelines and cables
65110000Water distributionWater distribution and related services
65100000Water distribution and related servicesPublic utilities
42122130Water pumpsPumps
44611500Water tanksTanks

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Copyright © GwerthwchiGymru