Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Support Services Related to Working with Overhead Powerlines 2021 – 2025
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: This framework will cover all land managed by Natural Resources Wales, with the majority of the work predominantly based on 126,000 hectares of forest estate owned by the Welsh Government and each Forest District is responsible for producing Forest Design Plans that deliver the management plans and programmes that ensure that NRW meets the objectives of the Woodlands for Wales Strategy and the priorities in the Corporate Plan. The Forest Districts perform a landowner role with respect to estates management. Services are provided to each of the forest districts by specialist business units undertaking harvesting, restocking and establishment and civil engineering works.
The majority of powerlines form part of the distribution network (i.e. below 275kv). In Wales there are two main Distribution Network Operators (DNOs). They are Scottish Power Energy Networks in the north and Western Power Distribution in the south. Other operators are present such as Central Networks (West) in parts of Powys and Eon where the network is linked to a specific piece of generating apparatus such as a hydro scheme. In North and South Wales there are forest blocks where National Grid transmission lines (275Kv and 400Kv) are also present.
The presence of overhead powerlines constitutes a significant hazard where forest operations are planned. In addition, powerlines outside the forest boundary may also adversely affect the safety of operations.
CPV: 77200000, 77230000, 45232200, 77200000, 77230000, 45232200, 77200000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Support Services Related to Working with Overhead Powerlines 2021 – 2025

Cyfeirnod: Itt_84463

II.1.2) Prif god CPV

77200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This framework will cover all land managed by Natural Resources Wales, with the majority of the work predominantly based on 126,000 hectares of forest estate owned by the Welsh Government and each Forest District is responsible for producing Forest Design Plans that deliver the management plans and programmes that ensure that NRW meets the objectives of the Woodlands for Wales Strategy and the priorities in the Corporate Plan. The Forest Districts perform a landowner role with respect to estates management. Services are provided to each of the forest districts by specialist business units undertaking harvesting, restocking and establishment and civil engineering works.

The majority of powerlines form part of the distribution network (i.e. below 275kv). In Wales there are two main Distribution Network Operators (DNOs). They are Scottish Power Energy Networks in the north and Western Power Distribution in the south. Other operators are present such as Central Networks (West) in parts of Powys and Eon where the network is linked to a specific piece of generating apparatus such as a hydro scheme. In North and South Wales there are forest blocks where National Grid transmission lines (275Kv and 400Kv) are also present.

The presence of overhead powerlines constitutes a significant hazard where forest operations are planned. In addition, powerlines outside the forest boundary may also adversely affect the safety of operations.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 400 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Zone 1 North Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77230000

45232200

77200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

North Wales, South Wales

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This framework will cover all land managed by Natural Resources Wales, with the majority of the work predominantly based on 126,000 hectares of forest estate owned by the Welsh Government and each Forest District is responsible for producing Forest Design Plans that deliver the management plans and programmes that ensure that NRW meets the objectives of the Woodlands for Wales Strategy and the priorities in the Corporate Plan. The Forest Districts perform a landowner role with respect to estates management. Services are provided to each of the forest districts by specialist business units undertaking harvesting, restocking and establishment and civil engineering works.

The majority of powerlines form part of the distribution network (i.e. below 275kv). In Wales there are two main Distribution Network Operators (DNOs). They are Scottish Power Energy Networks in the north and Western Power Distribution in the south. Other operators are present such as Central Networks (West) in parts of Powys and Eon where the network is linked to a specific piece of generating apparatus such as a hydro scheme. In North and South Wales there are forest blocks where National Grid transmission lines (275Kv and 400Kv) are also present.

The presence of overhead powerlines constitutes a significant hazard where forest operations are planned. In addition, powerlines outside the forest boundary may also adversely affect the safety of operations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Zone 2 South Wales

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

77230000

45232200

77200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This framework will cover all land managed by Natural Resources Wales, with the majority of the work predominantly based on 126,000 hectares of forest estate owned by the Welsh Government and each Forest District is responsible for producing Forest Design Plans that deliver the management plans and programmes that ensure that NRW meets the objectives of the Woodlands for Wales Strategy and the priorities in the Corporate Plan. The Forest Districts perform a landowner role with respect to estates management. Services are provided to each of the forest districts by specialist business units undertaking harvesting, restocking and establishment and civil engineering works.

The majority of powerlines form part of the distribution network (i.e. below 275kv). In Wales there are two main Distribution Network Operators (DNOs). They are Scottish Power Energy Networks in the north and Western Power Distribution in the south. Other operators are present such as Central Networks (West) in parts of Powys and Eon where the network is linked to a specific piece of generating apparatus such as a hydro scheme. In North and South Wales there are forest blocks where National Grid transmission lines (275Kv and 400Kv) are also present.

The presence of overhead powerlines constitutes a significant hazard where forest operations are planned. In addition, powerlines outside the forest boundary may also adversely affect the safety of operations.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  50

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-002089

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Zone 1 North Wales

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jones&Jones

Gwynfa, Bryncrug

Tywyn

LL369PH

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Zone 2 South Wales

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/04/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 3

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 3

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Man Coed VM Ltd

Reigan Industrial Estate, Factory Road, Sandycroft

Deeside

CH52QJ

UK

NUTS: UKL

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 400 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:110287)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.enquiries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45232200Ancillary works for electricity power linesAncillary works for pipelines and cables
77200000Forestry servicesAgricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
77230000Services incidental to forestryForestry services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358229: Support Services Related to Working with Overhead Powerlines 2021 – 2025
Dyddiad Cyhoeddi: 02/02/21
Dyddiad Cau: 05/03/21
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales
MAY363341: Support Services Related to Working with Overhead Powerlines 2021 – 2025
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: SF03 Hysbysiad Dyfarnu Contract - Cyflenwr(wyr) Llwyddiannus
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales

Copyright © GwerthwchiGymru