Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Specialist Analytical Service
Cyhoeddwyd gan: Natural Resources Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: NRW Analytical Services (NRWAS) provides routine and non-routine analysis of samples for EU Directive reporting, pollution incidents and investigative projects. Where NRW need exceeds NRWAS capability a requirement exists for the analysis of those samples to be sought from an alternative analytical service.
CPV: 71900000, 71900000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Natural Resources Wales

Ty Cambria House, 29 Newport Road

Cardiff

CF24 0TP

UK

Ffôn: +44 3000653000

E-bost: procurement.enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://naturalresourceswales.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0110

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Yr Amgylchedd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Specialist Analytical Service

II.1.2) Prif god CPV

71900000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

NRW Analytical Services (NRWAS) provides routine and non-routine analysis of samples for EU Directive reporting, pollution incidents and investigative projects. Where NRW need exceeds NRWAS capability a requirement exists for the analysis of those samples to be sought from an alternative analytical service.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71900000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL


Prif safle neu fan cyflawni:

NRW Analytical Services, 2nd Floor, Faraday Building, Swansea University, Singleton Campus, Swansea, SA2 8PP

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NRW has a requirement to outsource samples for environmental analysis required by WFD, EQSD and Habitats directives, the samples are collected in a range of matrices; including freshwater, trade, treated sewage, saline, biota and sediment. Reporting limits are often required in low, or very low ranges. The relevant tests should also include the Watchlist Dets listed.

The analysis required may include, but is not limited to the following:

NRW Outsourced Tests

- Acid Herbicides

- Active Aluminium

- Alcohol and ketones

- Alkalinity

- Biocides GCMS

- Biota CSEMP Biota WW ug/kg

- Biota OCP CSEMP WW ug/kg

- Biota OTins Biota WW ug/kg

- Bromide and Bromate

- Chromium Hexavalent Dissolved Low

- Cyanide Free

- Cyanide Total

- Detergents Nonionic

- Di-2-(ethylhexyl) phthalate (DEHP)

- Di-2-Phthalate

- Formaldehyde

- Glyphosate and AMPA

- HBCDD WFD

- ICPMS NR Saline Dissolved

- ICPMS Routine Dissolved

- ICPMS Saline Dissolved

- ICPMS Saline Silver Dissolved

- ICPMS Total

- Iodide

- IR Oils

- IR Oils Saline

- Low Level Nonylphenols

- MST Marker Analysis

- N Total Saline

- Nonylphenols

- Nutrients Leach

- Nutrients Low Filtered

- Nutrients Saline

- Nutrients Saline Filtered

- Nutrients Saline Very Low Filt

- Nutrients Very Low

- Nutrients Very Low Filtered

- O Tins Low level WFD Saline

- OCP PCB

- OES Saline Barium Dissolved

- OES Saline Dissolved

- OES Dissolved Freshwater

- OES Total Freshwater

- Oestrogen

- ONP

- Otins

- OTins Low Level WFD

- P Total Low

- PAH

- Permanganate Value

- Pesticides WFD

- PFOS PFOA WFD

- Phenols

- Pyrethroids

- Pyrethroids Low Level

- Pyrethroids Saline Aqueous

- Quats

- Saline Chromium Hexavalent Dissolved

- Saline Cyanide – Total

- Saline Dissolved Organic Carbon

- Saline Nonylphenols

- Saline Nonylphenols Low Level

- Saline OCP PCB

- Saline ONP

- Saline Otins

- Saline PAH

- Sediment Anions Leach mg/l

- Sediment Mercury DW mg/kg

- Sediment Metals (Extended) ICPOES DW mg/kg

- Sediment Nutrients (KCL ext) DW mg/kg

- Sediment OCP ug/kg

- Sediment Orthophosphate as P DW mg/kg

- Sediment OTins DW ug/kg

- Sediment PAH ug/kg

- Sediment PCBs ug/kg

- Sediment pH & Conductivity Solids

- Sediment Sulphate - Acid Ext mg kg

- Sediment Total Organic Carbon DW%

- Sediment VOCs DW ug/kg

- Soil Hydrocarbon Screen >C5-C44 (TPH) DW

- Soil Volatile Organic Compounds DW ug/kg

- Sulphide

- Suspended Solids Ash

- Total Organic Carbon

- Urocarbs

Watchlist Dets

- Metaflumizone

- Amoxicillin

- Ciprofloxacin

- Sulfamethoxazole

- Trimethoprim

- venlafaxine and O-desmethylvenlafaxine

- clotrimazole (azole compounds)

- fluconazole (azole compounds)

- imazalil (azole compounds)

- ipconazole (azole compounds)

- metconazole (azole compounds)

- miconazole (azole compounds)

- penconazole (azole compounds)

- prochloraz (azole compounds)

- tebuconazole (azole compounds)

- tetraconazole (azole compounds)

- dimoxystrobin

- famoxadone

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

This arrangement is in accordance with Regulation 32(b)(ii) of the Public Contract Regulations (2015) which allows for the negotiated procedure without prior publication to be used for public works contracts, public supply contracts & public service contracts where (b) the works, supplies or services can be supplied only by a particular economic operator due to (ii) competition being absent for technical reasons.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-006177

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: N/a

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(WA Ref:110269)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement.enquiries@naturalresourceswales.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71900000Laboratory servicesArchitectural, construction, engineering and inspection services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR361349: Specialist Analytical Service
Dyddiad Cyhoeddi: 26/03/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales
MAY363343: Specialist Analytical Service
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: Natural Resources Wales

Copyright © GwerthwchiGymru