Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: UWTSD2021.140: Supply, Installation and Commissioning of 2x Goods Only Service Lifts at Carmarthen C
Cyhoeddwyd gan: University of Wales Trinity Saint David
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The University of Wales Trinity Saint David (hereinafter referred to as the University, or abbreviated to UWTSD) wish to tender for the provision of 2x Service Goods Lifts at our Carmarthen Campus, SA31 3EP.
Currently, the Halliwell catering facility is covered by 2x service goods lifts in the Merlin restaurant and Halliwell conference centre, which are used daily for stock movement and catering supplies between the different levels within the building. The current lifts have been in place over 25 years and are believed to be the original lifts.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus,

Carmarthen

SA31 3EP

UK

Heidi Davies

+44 1267676767


http://www.uwtsd.ac.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

UWTSD2021.140: Supply, Installation and Commissioning of 2x Goods Only Service Lifts at Carmarthen C

2.2

Disgrifiad o'r contract

The University of Wales Trinity Saint David (hereinafter referred to as the University, or abbreviated to UWTSD) wish to tender for the provision of 2x Service Goods Lifts at our Carmarthen Campus, SA31 3EP.

Currently, the Halliwell catering facility is covered by 2x service goods lifts in the Merlin restaurant and Halliwell conference centre, which are used daily for stock movement and catering supplies between the different levels within the building. The current lifts have been in place over 25 years and are believed to be the original lifts.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

42416100 Lifts
42416120 Goods lifts
45313000 Lift and escalator installation work
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

Cynnig isaf: 59347 Cynnig uchaf: 168935.75GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Ace Lifts Ltd

Units 4 & 5 , St Ives Way,

Sandycroft

CH52QS

AM
www.acelifts.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

UWTSD2021.140

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  19 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110291)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
42416120Goods liftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
45313000Lift and escalator installation workElectrical installation work
42416100LiftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN357501: UWTSD2021.140: Supply, Installation and Commissioning of 2x Goods Only Service Lifts at Carmarthen C
Dyddiad Cyhoeddi: 21/01/21
Dyddiad Cau: 10/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: University of Wales Trinity Saint David
MAY363344: UWTSD2021.140: Supply, Installation and Commissioning of 2x Goods Only Service Lifts at Carmarthen C
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: University of Wales Trinity Saint David

Copyright © GwerthwchiGymru