Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Cluster Third Sector Grant Scheme
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Sourcing and Monitoring of Social Prescribing and Community Service identified locally by GP Cluster Networks to be delivered by appropriate local third sector organisations in Swansea Bay UHB area.
CPV: 75200000, 75200000.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Frontline Procurement - Swansea Bay University HealthBoard

Baglan

SA12 7BX

UK

Ffôn: +44 1639684436

E-bost: nicola.craven@wales.nhs.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Cluster Third Sector Grant Scheme

Cyfeirnod: VEAT-004-NC-20

II.1.2) Prif god CPV

75200000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Sourcing and Monitoring of Social Prescribing and Community Service identified locally by GP Cluster Networks to be delivered by appropriate local third sector organisations in Swansea Bay UHB area.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

75200000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The management and operation of a local Third Sector Grant Scheme that will enable local organisations to apply in the most equitable way possible for Cluster Funding. The funding will deliver community based projects identified by the GP Cluster Networks across Swansea, in order to meet the cluster determined priorities. The scheme will be available across all 5 of the Swansea based clusters to access as needed.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad

This is a specialised service that needs to be brokered and managed by a provider with excellent in depth knowledge of local cluster network priorities and established, robust partnership links with all third sector organisations providing services in that area. The organisation is able to liaise effectively, rapidly and with vigour to access the relevant third sector organisations that can provide the services that will meet the identified needs of the populations across the 5 GP Cluster Networks based in Swansea. The provider is based within the local area and is able to demonstrate ongoing local knowledge of available services. The provider also has an established link with Cluster Networks via an existing mechanism and an ability to establish those links within a short time frame. The provider has a proven and well established ability to develop and maintain partnerships locally is necessary and has a track record in securing value for money initiatives which include opportunities to seek and secure matched funding opportunities that meet local community and population needs.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-004543

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: VEAT-004-NC-20

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

If you have any queries regarding this notice, please contact nicola.craven@wales.nhs.uk

(WA Ref:110278)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: nicola.craven@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
75200000Provision of services to the communityAdministration, defence and social security services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAR360166: Cluster Third Sector Grant Scheme
Dyddiad Cyhoeddi: 08/03/21
Dyddiad Cau: Canslwyd
Math o Hysbysiad: SF15 Hysbysiad gwirfoddol cyn Tryloywder (VEAT).
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
MAY363346: Cluster Third Sector Grant Scheme
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: SF03 ysiad dyfarnu contract - gweithdrefn anghyflawn
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru