Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: NHS Wales Integration Priorities and Roadmap Consultancy
Cyhoeddwyd gan: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The NHS Wales Informatics Service (NWIS) provides a range of services and national IT systems that are used across Wales. Our approach uses an integration engine to manage and transform electronic messages between systems. The team that develop and support this integration engine has a large workload and a small number of staff, and the COVID-19 outbreak has put significant further pressure on the team to deliver fast paced developments across Welsh health and care. Due to the current workload demand, including high priority Covid 19 work the integration functions require additional support for work prioritisation.
As a result, NWIS Directors have requested consultancy support to:
1. Undertake a review of the current integration priorities and develop an improved prioritisation framework to:
• Gain a better collective understanding of the immediate COVID-19 priorities;
• Identify where there are overlaps across the immediate priorities;
• Provide a draft timeline of when the immediate priorities can be delivered with current resources;
• Identify where additional resources might be needed to deliver the priorities at a faster pace.
2. Set out a roadmap for integration functions to transition to a more open architecture and standards-based interoperability approach, as set out in the National Data Resource business case and the Digital Architecture Review.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


NHS Wales Informatics Service as hosted by Velindre NHS Trust

Commercial Services, Ty Glan-yr-Afon , 21 Cowbridge Road East,

Cardiff

CF11 9AD

UK

Nathan Beynon

+44 2920502108

nathan.beynon3@wales.nhs.uk

http://nwssp.nhs.wales/ourservices/procurement-services/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

NHS Wales Integration Priorities and Roadmap Consultancy

2.2

Disgrifiad o'r contract

The NHS Wales Informatics Service (NWIS) provides a range of services and national IT systems that are used across Wales. Our approach uses an integration engine to manage and transform electronic messages between systems. The team that develop and support this integration engine has a large workload and a small number of staff, and the COVID-19 outbreak has put significant further pressure on the team to deliver fast paced developments across Welsh health and care. Due to the current workload demand, including high priority Covid 19 work the integration functions require additional support for work prioritisation.

As a result, NWIS Directors have requested consultancy support to:

1. Undertake a review of the current integration priorities and develop an improved prioritisation framework to:

• Gain a better collective understanding of the immediate COVID-19 priorities;

• Identify where there are overlaps across the immediate priorities;

• Provide a draft timeline of when the immediate priorities can be delivered with current resources;

• Identify where additional resources might be needed to deliver the priorities at a faster pace.

2. Set out a roadmap for integration functions to transition to a more open architecture and standards-based interoperability approach, as set out in the National Data Resource business case and the Digital Architecture Review.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
72200000 Software programming and consultancy services
72220000 Systems and technical consultancy services
72221000 Business analysis consultancy services
72222000 Information systems or technology strategic review and planning services
72222100 Information systems or technology strategic review services
72227000 Software integration consultancy services
72228000 Hardware integration consultancy services
72230000 Custom software development services
72266000 Software consultancy services
72330000 Content or data standardization and classification services
72600000 Computer support and consultancy services
72610000 Computer support services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

115000.00 GBP

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


P662
Armakuni Ltd

Kemp House,152 - 160 City Road,

London

EC1V2NX

UK
www.armakuni.com

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

P662

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  02 - 10 - 2020

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

1

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110289)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: nathan.beynon3@wales.nhs.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72221000Business analysis consultancy servicesSystems and technical consultancy services
72600000Computer support and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72610000Computer support servicesComputer support and consultancy services
72330000Content or data standardization and classification servicesData services
72230000Custom software development servicesSoftware programming and consultancy services
72228000Hardware integration consultancy servicesSystems and technical consultancy services
72222000Information systems or technology strategic review and planning servicesSystems and technical consultancy services
72222100Information systems or technology strategic review servicesInformation systems or technology strategic review and planning services
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
72266000Software consultancy servicesSoftware-related services
72227000Software integration consultancy servicesSystems and technical consultancy services
72200000Software programming and consultancy servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72220000Systems and technical consultancy servicesSoftware programming and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
AUG343297: NHS Wales Integration Priorities and Roadmap Consultancy
Dyddiad Cyhoeddi: 27/08/20
Dyddiad Cau: 10/09/20
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)
MAY363347: NHS Wales Integration Priorities and Roadmap Consultancy
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: NHS Wales Shared Services Partnership-Procurement Services (hosted by Velindre University NHS Trust)

Copyright © GwerthwchiGymru