Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Darparu Gwasanaethau Cynnal a Chadw Systemau Cyfathrebu a rhent llinell cysylltiedig
Cyhoeddwyd gan: Older People's Commissioner for Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Mae’r Comisiynydd eisiau penodi darparwr Gwasanaeth Cyfathrebu i gefnogi a chynnal holl systemau Cyfathrebu mewnol y Comisiynydd gan gynnwys costau galwadau a rhentu llinell. Bydd y contract yn dechrau ar 2021. Bydd y contract am gyfnod o 2 flynedd, gyda’r opsiwn i’w ymestyn am 2 flynedd arall. Mae'r Comisiynydd angen gwasanaeth a reolir sy’n cael ei ddarparu’n llwyr gan gyflenwyr allanol. Nid yw’r Comisiynydd yn cyflogi staff TG mewnol.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Adeiladau Cambrian , Sgwâr Mount Stuart,

Caerdydd

CF10 5FL

UK

Katie Holliday

+44 3442640670

ask@olderpeoplewales.com

www.olderpeoplewales.com

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Darparu Gwasanaethau Cynnal a Chadw Systemau Cyfathrebu a rhent llinell cysylltiedig

2.2

Disgrifiad o'r contract

Mae’r Comisiynydd eisiau penodi darparwr Gwasanaeth Cyfathrebu i gefnogi a chynnal holl systemau Cyfathrebu mewnol y Comisiynydd gan gynnwys costau galwadau a rhentu llinell. Bydd y contract yn dechrau ar 2021. Bydd y contract am gyfnod o 2 flynedd, gyda’r opsiwn i’w ymestyn am 2 flynedd arall. Mae'r Comisiynydd angen gwasanaeth a reolir sy’n cael ei ddarparu’n llwyr gan gyflenwyr allanol. Nid yw’r Comisiynydd yn cyflogi staff TG mewnol.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

32000000 Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
32412100 Telecommunications network
32500000 Telecommunications equipment and supplies
32524000 Telecommunications system
50330000 Maintenance services of telecommunications equipment
50331000 Repair and maintenance services of telecommunications lines
50332000 Telecommunications-infrastructure maintenance services
50334400 Communications system maintenance services
64200000 Telecommunications services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Southern Communications Limited

Down Street, Dummer,

Basingstoke

RG252AD

UK
www.southern-comms.co.uk

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  01 - 04 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110312)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ask@olderpeoplewales.com
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50334400Communications system maintenance servicesRepair and maintenance services of line telephony and line telegraphy equipment
50330000Maintenance services of telecommunications equipmentRepair, maintenance and associated services related to personal computers, office equipment, telecommunications and audio-visual equipment
32000000Radio, television, communication, telecommunication and related equipmentTechnology and Equipment
50331000Repair and maintenance services of telecommunications linesMaintenance services of telecommunications equipment
32500000Telecommunications equipment and suppliesRadio, television, communication, telecommunication and related equipment
32412100Telecommunications networkCommunications network
64200000Telecommunications servicesPostal and telecommunications services
32524000Telecommunications systemTelecommunications cable and equipment
50332000Telecommunications-infrastructure maintenance servicesMaintenance services of telecommunications equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
DEC354783: Darparu Gwasanaethau Cynnal a Chadw Systemau Cyfathrebu a rhent llinell cysylltiedig
Dyddiad Cyhoeddi: 16/12/20
Dyddiad Cau: 13/01/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Older People's Commissioner for Wales
MAY363358: Darparu Gwasanaethau Cynnal a Chadw Systemau Cyfathrebu a rhent llinell cysylltiedig
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Older People's Commissioner for Wales
MAY363358: Darparu Gwasanaethau Cynnal a Chadw Systemau Cyfathrebu a rhent llinell cysylltiedig
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Older People's Commissioner for Wales

Copyright © GwerthwchiGymru