Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?
A oes angen unrhyw ddogfennau ychwanegol arnoch?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Evaluation for Creative Respite Project
Cyhoeddwyd gan: Credu (Powys Carers Service)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau: 10/05/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Ie
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Full Brief available at www.carers.cymru/credugetinvolved
Background
Following a series of events where Carers highlighted the need for more person centred accessible respite, the ‘Creative Respite Project’ was commissioned by the Carers Steering Group of the Powys Regional Partnership Board and funded by Integrated Care Fund (ICF).
The Purpose of the Creative Respite Project:
‘To develop, improve and increase bespoke respite opportunities for carers. This will enable carers to have breaks when they need them, where services are not currently provided or not meeting a need.
Does not duplicate but tests whether bespoke respite provides better outcomes when compared against more traditional/current methods’.
Purpose of the Evaluation
We are looking for independent evaluation to
1. Involve Carers in evaluating the project and whether it is of value to them
2. Capture the learning from the project
3. Capture the social and economic value of the project
4. Share the learning at a national and local level to inform future practice and to assist commissioning bodies in targeting resources effectively.
5. Enable Carers and people involved in the evaluation to have the best experience possible and be valued for their contributions.
Brief for Consultant
Credu would like to appoint a consultant in order to carry out an independent evaluation of the Project, with an initial report to be published in June 2021, an interim report in December 2021 and a final report in February 2022.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Credu (Powys Carers Service)

Marlow, South Crescent,

Llandrindod Wells

LD15DH

UK

Jen OHara Jakeway

+44 1597823800

carers@credu.cymru

www.carers.cymru
www.carers.cymru/credugetinvolved

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Credu (Powys Carers Service)

Marlow, South Crescent,

Llandrindod Wells

LD1 5DL

UK

Marie Davies

+44 7398553402

marie@credu.cymru

www.carers.cymru

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Credu (Powys Carers Service)

South Crescent, Landrindod,

Powys

LD15DH

UK

Marie Davies

+44 1597823800

marie@credu.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Evaluation for Creative Respite Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

Full Brief available at www.carers.cymru/credugetinvolved

Background

Following a series of events where Carers highlighted the need for more person centred accessible respite, the ‘Creative Respite Project’ was commissioned by the Carers Steering Group of the Powys Regional Partnership Board and funded by Integrated Care Fund (ICF).

The Purpose of the Creative Respite Project:

‘To develop, improve and increase bespoke respite opportunities for carers. This will enable carers to have breaks when they need them, where services are not currently provided or not meeting a need.

Does not duplicate but tests whether bespoke respite provides better outcomes when compared against more traditional/current methods’.

Purpose of the Evaluation

We are looking for independent evaluation to

1. Involve Carers in evaluating the project and whether it is of value to them

2. Capture the learning from the project

3. Capture the social and economic value of the project

4. Share the learning at a national and local level to inform future practice and to assist commissioning bodies in targeting resources effectively.

5. Enable Carers and people involved in the evaluation to have the best experience possible and be valued for their contributions.

Brief for Consultant

Credu would like to appoint a consultant in order to carry out an independent evaluation of the Project, with an initial report to be published in June 2021, an interim report in December 2021 and a final report in February 2022.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales Web Site at https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=110310.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
85000000 Health and social work services
98000000 Other community, social and personal services
1024 Powys

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

£6000.00

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     10 - 05 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   17 - 05 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:110310)

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

Spec for Evaluator. Creative Respite 2021-22

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: carers@credu.cymru
Cyswllt Gweinyddol: marie@credu.cymru
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: marie@credu.cymru

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1024Powys

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Cyfarwyddiadau Pellach

Mae'r Prynwr wedi atodi cyfarwyddiadau pellach i'r hysbysiad hwn. Darllenwch y rhain yn ofalus a chymerwch y cam(au) gweithredu angenrheidiol.

Cofnodwch eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chaiff unrhyw eglurhad, newidiadau i ddyddiadau cau ac ati eu hanfon atoch yn awtomatig. Nid yw'r ffaith eich bod wedi cofnodi eich diddordeb yn golygu y cewch eich cynnwys yn awtomatig yn y broses dendro ar cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

Gofyn unrhyw gwestiynau y gall fod gennych ynghylch yr hysbysiad hwn i'r prynwr. Er mwyn gofyn cwestiwn neu gwestiynau i'r prynwr cliciwch ar y botwm Cofnodwch eich diddordeb nawr ar frig y dudalen.

The following additional documents have been attached to this notice. To obtain these documents please select the individual file names below.

Alternatively, you can download all current documents (Zip File)

Dogfennau Cyfredol

Current additional documents.
CrëwydEnwDisgrifiadMaintLawrlwytho
04/05/21 Spec for Evaluator. Creative Respite 2021-22 Brief for Evaluation of Creative Respite Project312.68 KB18

Dogfennau a Ddisodlwyd

Previous versions of documents that are attached to this notice.
Nid oes unrhyw fersiynau blaenorol o'r dogfennau hyn

Copyright © GwerthwchiGymru