Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of GP Online Consultation to NHS Warrington CCG
Cyhoeddwyd gan: NHS Warrington Clinical Commissioning Group (CCG)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

NHS Warrington CCG (WCCG) is supporting the 26 Warrington GP Practices who collectively serve a population of ca. 219 000 patients, to form into primary care networks. It is anticipated that there will be 5 Networks in Warrington, based around local communities typically serving populations of 30 000 to 50 000 patients. These include city, rural, student, affluent and deprived populations.

This procurement is being carried out by the National Commercial and Procurement Hub (NHS England) on behalf of the Commissioners.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Warrington Clinical Commissioning Group (CCG)

110 Birchwood Blvd, Birchwood

Warrington

WA3 7QH

UK

Person cyswllt: Garry Mitchell

Ffôn: +44 7786275627

E-bost: commercial.procurementhub@nhs.net

NUTS: UKD61

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://in-tendhost.co.uk/scwcsu/aspx/Home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of GP Online Consultation to NHS Warrington CCG

Cyfeirnod: DPS/MC/NHSE/00027

II.1.2) Prif god CPV

48000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

NHS Warrington CCG (WCCG) is supporting the 26 Warrington GP Practices who collectively serve a population of ca. 219 000 patients, to form into primary care networks. It is anticipated that there will be 5 Networks in Warrington, based around local communities typically serving populations of 30 000 to 50 000 patients. These include city, rural, student, affluent and deprived populations.

This procurement is being carried out by the National Commercial and Procurement Hub (NHS England) on behalf of the Commissioners.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 118 260.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

48100000

48180000

48200000

72000000

72400000

72500000

48900000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD61

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

NHS Warrington CCG (WCCG) is supporting the 26 Warrington GP Practices who collectively serve a population of ca. 219 000 patients, to form into primary care networks. It is anticipated that there will be 5 Networks in Warrington, based around local communities typically serving populations of 30 000 to 50 000 patients. These include city, rural, student, affluent and deprived populations.

This procurement is being carried out by the National Commercial and Procurement Hub (NHS England) on behalf of the Commissioners.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical requirements, maintenance and future developments / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Interoperability with principal GP clinical systems / Pwysoliad: 10

Maes prawf ansawdd: Patient identification and authentication / Pwysoliad: 2

Maes prawf ansawdd: Reporting / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Mobilisation, implementation and exit strategy / Pwysoliad: 13

Maes prawf ansawdd: Engagement/communications/marketing / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Support and training / Pwysoliad: 5

Maes prawf ansawdd: Patient and practice experience / Pwysoliad: 5

Price / Pwysoliad:  30

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

Option to extend 1 + 1 year.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Primary term 9 months with the option to extend 1 + 1 additional year/s.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Sefydlwyd system brynu ddynamig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2017/S 230-479603

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: DPS/MC/NHSE/00027

Teitl: Provision of GP Online Consultation to NHS Warrington CCG

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

01/07/2019

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 10

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 9

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 10

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

eConsult Health Ltd

Nightingale House, 46-48 East Street

Epsom

KT17 1HQ

UK

Ffôn: +44 2070625737

E-bost: Aman.kundraw@webgp.com

NUTS: UKJ26

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://econsult.net/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 118 260.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 118 260.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

NHS Warrington Clinical Commissioning Group (CCG)

110 Birchwood Blvd, Birchwood

Warrington

WA3 7QH

UK

Ffôn: +44 1925303030

E-bost: queries.warringtonccg@nhs.net

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.haltonwarringtonccg.nhs.uk

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

NHS Warrington Clinical Commissioning Group (CCG)

110 Birchwood Blvd, Birchwood

Warrington

WA3 7QH

UK

Ffôn: +44 1925303030

E-bost: queries.warringtonccg@nhs.net

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.haltonwarringtonccg.nhs.uk

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

As described in VI.3), deadline for lodging of appeals should be in accordance with Regulation 87 and Regulation 91 of the 2015 Regulations.

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

NHS Warrington Clinical Commissioning Group (CCG)

110 Birchwood Blvd, Birchwood

Warrington

WA3 7QH

UK

Ffôn: +44 1925303030

E-bost: queries.warringtonccg@nhs.net

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: www.haltonwarringtonccg.nhs.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: commercial.procurementhub@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72500000Computer-related servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
48100000Industry specific software packageSoftware package and information systems
72400000Internet servicesIT services: consulting, software development, Internet and support
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services
48180000Medical software packageIndustry specific software package
48900000Miscellaneous software package and computer systemsSoftware package and information systems
48200000Networking, Internet and intranet software packageSoftware package and information systems
48000000Software package and information systemsComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru