Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Deep Digital Cornwall: Provision of Geochemical Sample Analysis Services
Cyhoeddwyd gan: University of Exeter
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau: 01/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Cornwall Resources Limited (CRL), in support of work under the Deep Digital Cornwall (DDC) project, are seeking bids from accredited laboratories for laboratory analysis work planned to take place during Q3 2021. The work is particularly focussed on tin-tungsten-copper mineralisation, which analyses are of greatest importance. Analytical services are expected to be required from June 2021 until early 2022.

Bids should be based on the following criteria:

• analysis of approximately 2 500 soil samples;

• price should be expressed on a cost per sample basis;

• samples will each be around 1kg and will consist of moist soil with rock fragments;

• preparation at the lab;

— dried and sieved to separate the selected size fraction for analysis. (this may for example be +125 – 250 μm);

— analytes should be prepared from this fraction, using sodium peroxide fusion;

— samples will be analysed via ICP-MS;

• analysis will be for a minimum of 53 elements; Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cs, Cu, Dy, Fr, Eu, Fee, Ga, Gd, Ge, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Re, Sb, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn

• lower and upper detection limits should be stated and must be appropriate for soil samples;

• sample status should preferably be trackable in real time;

• QA/QC protocols should be included;

• turn-around time from sample receipt to delivery of results should be specified;

• costs for disposal of unused portion of sample, and/or return to client should also be included;

• bids should specify per-sample costings for prep and analysis and any batch costs for other items such as administration, customs, transport or storage.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Exeter

RC000653

Northcote House

Exeter

EX4 4QH

UK

Person cyswllt: Jodie Underhay

Ffôn: +44 1392723072

E-bost: j.underhay@exeter.ac.uk

NUTS: UKK2

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.exeter.ac.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/53042

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://uk.eu-supply.com/ctm/Supplier/Documents/Folder/29270


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Deep Digital Cornwall: Provision of Geochemical Sample Analysis Services

Cyfeirnod: UOE/2021/024/JU

II.1.2) Prif god CPV

71620000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Cornwall Resources Ltd (CRL), in support of work under the Deep Digital Cornwall (DDC) project, are seeking bids from accredited laboratories for laboratory analysis work planned to take place during Q3 2021. The work is particularly focussed on tin-tungsten-copper mineralisation, which analyses are of greatest importance.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 75 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK2

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Cornwall Resources Limited (CRL), in support of work under the Deep Digital Cornwall (DDC) project, are seeking bids from accredited laboratories for laboratory analysis work planned to take place during Q3 2021. The work is particularly focussed on tin-tungsten-copper mineralisation, which analyses are of greatest importance. Analytical services are expected to be required from June 2021 until early 2022.

Bids should be based on the following criteria:

• analysis of approximately 2 500 soil samples;

• price should be expressed on a cost per sample basis;

• samples will each be around 1kg and will consist of moist soil with rock fragments;

• preparation at the lab;

— dried and sieved to separate the selected size fraction for analysis. (this may for example be +125 – 250 μm);

— analytes should be prepared from this fraction, using sodium peroxide fusion;

— samples will be analysed via ICP-MS;

• analysis will be for a minimum of 53 elements; Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cs, Cu, Dy, Fr, Eu, Fee, Ga, Gd, Ge, Ho, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Re, Sb, Se, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn

• lower and upper detection limits should be stated and must be appropriate for soil samples;

• sample status should preferably be trackable in real time;

• QA/QC protocols should be included;

• turn-around time from sample receipt to delivery of results should be specified;

• costs for disposal of unused portion of sample, and/or return to client should also be included;

• bids should specify per-sample costings for prep and analysis and any batch costs for other items such as administration, customs, transport or storage.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 75 000.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 6

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Ydy

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 01/06/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 01/06/2021

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: j.underhay@exeter.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71620000Analysis servicesTechnical testing, analysis and consultancy services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru