Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Removal of Class 507/508 Trains from the Liverpool City Region for Disposal
Cyhoeddwyd gan: Merseytravel
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Merseytravel have a delivery schedule from Stadler for the new fleet of class 777 Electric Multiple Units (EMU’s) and will be introducing these in due course. As a result there will be new and existing trains on the network at the same time.

The Merseyrail network is a 3rd rail network and there is a limit on how many trains can be stabled and operated without affecting the day to day service of the operation. On time removal of the existing fleet is essential as new units will be arriving on a frequent basis. For information the network capacity has been capped at 68 units (existing and new).

There will be 57 or 58 3-car units to be moved consisting of a combination of class 507 and 508 EMU’s. Initially there will be 22 moves from December 2020 to September 2021 with 2 units being removed at a time. It is envisaged that the remaining 14 units will be removed in pairs during 2023.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Merseytravel

No 1 Mann Island

Liverpool

L3 1BP

UK

Person cyswllt: Ms Eleshea Milner

E-bost: tender@merseytravel.gov.uk

NUTS: UKD7

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.merseytravel.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: http://www.merseytravel.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Public Transport

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Removal of Class 507/508 Trains from the Liverpool City Region for Disposal

Cyfeirnod: DN488543

II.1.2) Prif god CPV

50000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Merseytravel have a delivery schedule from Stadler for the new fleet of class 777 Electric Multiple Units (EMU’s) and will be introducing these in due course. As a result there will be new and existing trains on the network at the same time. There will be 57 or 58 3-car units to be moved consisting of a combination of class 507 and 508 EMU’s. Initially there will be 22 moves from December 2020 to September 2021 with 2 units being removed at a time. It is envisaged that the remaining 14 units will be removed in pairs during 2023.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 554 655.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKD7

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Merseytravel have a delivery schedule from Stadler for the new fleet of class 777 Electric Multiple Units (EMU’s) and will be introducing these in due course. As a result there will be new and existing trains on the network at the same time.

The Merseyrail network is a 3rd rail network and there is a limit on how many trains can be stabled and operated without affecting the day to day service of the operation. On time removal of the existing fleet is essential as new units will be arriving on a frequent basis. For information the network capacity has been capped at 68 units (existing and new).

There will be 57 or 58 3-car units to be moved consisting of a combination of class 507 and 508 EMU’s. Initially there will be 22 moves from December 2020 to September 2021 with 2 units being removed at a time. It is envisaged that the remaining 14 units will be removed in pairs during 2023.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: N/A

Price / Pwysoliad:  100

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 143-353005

Section V: Dyfarnu contract

Teitl: Removal of Class 507/508 Trains from the Liverpool City Region for Disposal

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

08/09/2020

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Rail Operations Group

11057186

Wyvern House, Railway Terrace

Derbyshire

DE1 2RU

UK

NUTS: UKF

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 554 655.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

London

WC2A 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tender@merseytravel.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50000000Repair and maintenance servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru