Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: TfL 94523 — Through the Line Strategic Thinking, Creative Development and Production Services Agency
Cyhoeddwyd gan: Transport for London
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The agency will work with TfL to deliver creative services relating to marketing and behaviour change. The two core areas that we need to deliver are: Getting to 80 % sustainable journeys by 2041 and supporting Vision Zero. In order to deliver these, the agency must have the following experience and capabilities:

• ‘Through the Line’ experience: the agency needs to be experienced at developing strategies and creative that encompass broad messages delivered in large scale broadcast communications such as TV, Out of Home and Press, as well as highly specific messages delivered in highly targeted communications such as leaflets and emails;

• Behaviour Change experience: as described above, many of the campaigns that CMBC deliver have a specific behaviour change objective. They will need to demonstrate that they have worked on these sorts of campaigns, and demonstrate the results of these campaigns;

• experience working in an integrated way with the client and the media agency: in order to get the best possible results we expect the creative and media agencies to work collaboratively with each other;

• resource to deliver 30+ campaigns a year: Due to the number of campaigns that we deliver each year, we need an agency that has experience of delivering, and staffing levels to handle large numbers of briefs;

• 24/7 studio capability: Linked to the high volume and pace of work the appointed agency needs to have 24/7 capability as standard;

• cost conscious approach to working: as a public body we have a duty to manage costs and to deliver the best possible value;

• knowledge and experience in the strategic planning and delivery off behaviour change programmes;

• experience working with clients that are in the public sector or operate in a

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Transport for London

5 Endeavour Square

London

E20 1JN

UK

Person cyswllt: Eleanor Copland

E-bost: ELEANORCOPLAND@TFL.GOV.UK

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://tfl.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://tfl.gov.uk

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

TfL 94523 — Through the Line Strategic Thinking, Creative Development and Production Services Agency

Cyfeirnod: DN429563

II.1.2) Prif god CPV

79340000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Provision of Creative Agency services on behalf of Transport for London (TfL) for a two (2) year period with an option to extend for a further two (2) one (1) year periods, up to a maximum of four (4) years.

The through the line creative agency will work together with TfL's above the line media agency to deliver media neutral integrated behaviour change marketing communications, strategic planning and implementation. The agency will be capable of long-term, strategic thinking for the TfL brand and across its portfolio, as well as for individual integrated through the line campaign briefs.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 17 600 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The agency will work with TfL to deliver creative services relating to marketing and behaviour change. The two core areas that we need to deliver are: Getting to 80 % sustainable journeys by 2041 and supporting Vision Zero. In order to deliver these, the agency must have the following experience and capabilities:

• ‘Through the Line’ experience: the agency needs to be experienced at developing strategies and creative that encompass broad messages delivered in large scale broadcast communications such as TV, Out of Home and Press, as well as highly specific messages delivered in highly targeted communications such as leaflets and emails;

• Behaviour Change experience: as described above, many of the campaigns that CMBC deliver have a specific behaviour change objective. They will need to demonstrate that they have worked on these sorts of campaigns, and demonstrate the results of these campaigns;

• experience working in an integrated way with the client and the media agency: in order to get the best possible results we expect the creative and media agencies to work collaboratively with each other;

• resource to deliver 30+ campaigns a year: Due to the number of campaigns that we deliver each year, we need an agency that has experience of delivering, and staffing levels to handle large numbers of briefs;

• 24/7 studio capability: Linked to the high volume and pace of work the appointed agency needs to have 24/7 capability as standard;

• cost conscious approach to working: as a public body we have a duty to manage costs and to deliver the best possible value;

• knowledge and experience in the strategic planning and delivery off behaviour change programmes;

• experience working with clients that are in the public sector or operate in a

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical capability / Pwysoliad: 25

Maes prawf ansawdd: Pitch brief response / Pwysoliad: 50

Price / Pwysoliad:  25

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2019/S 158-390804

IV.2.9) Gwybodaeth am ddod â chais am gystadleuaeth i ben ar ffurf hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Ni fydd yr awdurdod contractio yn dyfarnu contractau pellach yn seiliedig ar yr hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw uchod

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: TfL 94523

Teitl: Provision of a Creative Through the Line Agency

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/02/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 17

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 4

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 17

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

VCCP Group LLP

OC370529

62 Buckingham Gate, London

SW1P 9ZP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 17 600 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Transport for London

5 Endeavour Square

London

E20 1JN

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: ELEANORCOPLAND@TFL.GOV.UK
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79340000Advertising and marketing servicesMarket and economic research; polling and statistics

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru