Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: H&S Audit Framework
Cyhoeddwyd gan: Peabody Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

We sought providers who had extensive experience in the health and safety sector with an established reputation for being a reliable and knowledgeable Health and Safety Auditor. The providers were able to demonstrate they had experience of conducting health and safety audits within a social housing setting.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Peabody Trust

Minster Court, 45-47 Westminster Bridge Road

London

SE1 7JB

UK

Ffôn: +44 2038284233

E-bost: jack.ashcroft1@peabody.org.uk

NUTS: UKI

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.peabody.org.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

H&S Audit Framework

II.1.2) Prif god CPV

79212000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Peabody sought to set up a framework with a panel of auditors to complete health and safety audits across the business. This framework consists of two Lots. Lot 1 is Health and Safety audits and Lot 2 is CDM site inspections.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 480 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Health and Safety Audits

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79212000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

London.

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

We sought providers who had extensive experience in the health and safety sector with an established reputation for being a reliable and knowledgeable Health and Safety Auditor. The providers were able to demonstrate they had experience of conducting health and safety audits within a social housing setting.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contracting authority reserves the right to extend the framework by a period, or periods, totalling no more than 12 months, at its absolute discretion.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

CDM Site Inspections

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

71315400

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKI


Prif safle neu fan cyflawni:

LONDON

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

We sought providers to complete unannounced CDM site inspections on behalf of peabody to report on the condition of the site, arrangements for managing higher risk activities as well as compliance with risk assessments and method statements.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The contracting authority reserves the right to extend the framework by a period, or periods, totalling no more than 12 months, at its absolute discretion.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2020/S 199-483827

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Health and Safety Audit Services

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 8

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 6

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 8

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

System Concepts Ltd

02055814

72 Acton Street

London

WC1X 9NB

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pennington Choices Ltd

03945920

Brookfield House Tarporley Road

Warrington

WA4 4EA

UK

NUTS: UKD61

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Tetra Tech Ltd

1959704

3 Sovereign Square

Leeds

LS1 4ER

UK

NUTS: UKE42

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 360 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 360 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: CDM Site Inspections

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

06/01/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 20

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 17

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau eraill yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 20

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Rider Levett Bucknall Ltd

05594095

One Eleven, Edmund Street

Birmingham

B3 2HJ

UK

NUTS: UKG31

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

WSP UK Ltd

01383511

Wsp House, 70 Chancery Lane

London

WC2A 1AF

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Ingleton Wood LLP

OC306572

10-12 Alie Street

London

E1 8DE

UK

NUTS: UKI

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 120 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 120 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The contracting authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=590281861

GO Reference: GO-2021429-PRO-18167138

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

London

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

High Court

London

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

High Court

London

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: jack.ashcroft1@peabody.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79212000Auditing servicesAccounting and auditing services
71315400Building-inspection servicesBuilding services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru