Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Car Club
Cyhoeddwyd gan: West Yorkshire Combined Authority
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Modification
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Provision of dedicated on-street and public car park car club bays across West Yorkshire and York with funding for a limited number of vehicles through finance lease grants.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

West Yorkshire Combined Authority

40-50 Wellington Street

Leeds

LS1 2DE

UK

E-bost: procurement@westyorks-ca.gov.uk

NUTS: UKE4

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.westyorks-ca.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/westyorkshireca/aspx/Home

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Car Club

Cyfeirnod: CA0031

II.1.2) Prif god CPV

60130000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Car Club

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE4

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of dedicated on-street and public car park car club bays across West Yorkshire and York with funding for a limited number of vehicles through finance lease grants.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 08/02/2016

Diwedd: 07/02/2021

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2015/S 094-170982

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 1

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

24/04/2015

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Enterprise Rent a Car UK Ltd

Leeds

UK

NUTS: UKE42

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 3 563 125.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

West Yorkshire Combined Authority

Wellington House, 40-50 Wellington Street

Leeds

LS1 2DE

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

29/04/2021

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

60130000

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE4

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Provision of dedicated on-street and public car park car club bays across West Yorkshire and York with funding for a limited number of vehicles through finance lease grants.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 07/02/2016

Diwedd: 07/02/2022

Whilst the car club promotion agreement does not allow for extension of the contract beyond 7 February 2021, it has been agreed between all parties that the car club promotion agreement shall varied to allow a further extension and be extended for up to a maximum of 12 months in accordance with Regulation 72(1)(c) of the Public Contracts Regulations 2015 to enable a new procurement.

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Enterprise Rent a Car UK Ltd

Leeds

UK

NUTS: UKE42

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

The Parties agree to vary the car club promotion agreement to include a further extension period of up to 12 months and extend the car club promotion agreement from the 8 February 2021 (subject to expiry or early termination) up to and including the 7 February 2022 (‘Extended Term’).

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen gwaith, gwasanaethau neu gyflenwadau ychwanegol gan y contractwr/consesiynydd gwreiddiol

Disgrifiad o’r rhesymau economaidd neu dechnegol a’r anghyfleuster neu’r achos o ddyblygu costau sy’n atal newid contractwr:

Whilst the car club promotion agreement does not allow for extension of the contract beyond 7 February 2021, it has been agreed between all parties that the car club promotion agreement shall varied to allow a further extension and be extended for up to a maximum of 12 months in accordance with Regulation 72(1)(c) of the Public Contracts Regulations 2015 to enable a new procurement for the services to take place.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 563 125.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 397 104.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@westyorks-ca.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
60130000Special-purpose road passenger-transport servicesRoad transport services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru