Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Development and Delivery of Trauma Informed Care Training for Residential Care Teams
Cyhoeddwyd gan: Rhondda Cynon Taf CBC
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Task & Finish Group for Residential Care under the Ministerial Advisory Group for Improving Outcomes for Looked After Children, wishes to appoint a partner to deliver training sessions on Trauma Informed Care to a range of professionals from both the public and private care home sector across Wales.
The successful partner will deliver training sessions across all six Welsh regions which will enable professionals to understand and respond to the impact of trauma on our children who are looked after.
The successful supplier is required to deliver the following:
A minimum of six regional workshops (likely to be virtual under the current circumstances) We suggest that the training is structured as below:
Residential care staff: how to work effectively with children and young people in a trauma informed way.
Residential care managers: how to support staff to work effectively with children and young people in a trauma informed way, and;
Train the Trainer Sessions and the provision of a training pack to support umbrella training.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Rhondda Cynon Taf CBC

The Pavilions, Clydach Vale,

Tonypandy

CF40 2XX

UK

Ceri Millard

+44 1443


http://www.rctcbc.gov.uk/

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Development and Delivery of Trauma Informed Care Training for Residential Care Teams

2.2

Disgrifiad o'r contract

The Task & Finish Group for Residential Care under the Ministerial Advisory Group for Improving Outcomes for Looked After Children, wishes to appoint a partner to deliver training sessions on Trauma Informed Care to a range of professionals from both the public and private care home sector across Wales.

The successful partner will deliver training sessions across all six Welsh regions which will enable professionals to understand and respond to the impact of trauma on our children who are looked after.

The successful supplier is required to deliver the following:

A minimum of six regional workshops (likely to be virtual under the current circumstances) We suggest that the training is structured as below:

Residential care staff: how to work effectively with children and young people in a trauma informed way.

Residential care managers: how to support staff to work effectively with children and young people in a trauma informed way, and;

Train the Trainer Sessions and the provision of a training pack to support umbrella training.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

79315000 Social research services
85300000 Social work and related services
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Studio 3 Clinical Services

Minerva Mill, Station Road,

Alcester

B495ET

UK
www.studio3.org

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  26 - 04 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

4

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110280)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79315000Social research servicesMarket research services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB359231: Datblygu Hyfforddiant Gofal sy'n Ystyriol o Drawma a'i Gyflwyno i Garfanau Gofal Preswyl
Dyddiad Cyhoeddi: 19/02/21
Dyddiad Cau: 19/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Rhondda Cynon Taf CBC
MAY363375: Development and Delivery of Trauma Informed Care Training for Residential Care Teams
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Rhondda Cynon Taf CBC

Copyright © GwerthwchiGymru