Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Project co-ordinator for North Wales Moorland Project
Cyhoeddwyd gan: Partneriaeth Rhostir Gogledd Cymru
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau: 18/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Partneriaeth Rhostir Gogledd Cymru / North Wales Moorland Partnership is a community interest company incorporated in March 2019 for the benefit of moorland and associated communities. The Partnership has been awarded a £700,000 grant by the European Union via the Welsh Government's Sustainable Management Scheme for a collaborative project based in North Wales. The project runs until June 2023 and aims to build on current understanding through scientific study used to underpin and plan effective management techniques for the benefit of the species that depend on the moorland, to increase the habitat’s resilience to changes in climate, and to develop our understanding of this natural capital asset and the ecosystem services that it provides.
The services of a project co-ordinator are required to gain the services/knowledge listed below and to liaise with the partnership directors to enable the project.
Services/knowledge sought through project:
- Ecologists and hydrologists
- Land-based contractors
- Effective recording of habitat location
- Wildfire prevention and control
- Knowledge of relevant human behaviour, for example: access, use, relationship with surroundings
- Knowledge of relevant animal behaviour, for example: grazing, nesting, use of water
- Experience of measuring/valuing/trading natural capital assets and their ecosystem services
- Innovators
The project co-ordinator will be responsible for ensuring that the activities of the project follow the correct procedures. They will refer to the project plan and delivery profile in planning work and submitting claims. Further information about roles and responsibilities can be provided and would be confirmed by way of a Service Level Agreement.

This notice is also available in the following languages:

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Partneriaeth Rhostir Gogledd Cymru

The Estate Office, Port Penrhyn,

Bangor

LL574HN

UK

Emma Story / Fred Hickish

+44 1490413000


1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth


Partneriaeth Rhostir Gogledd Cymru

The Estate Office, Port Penrhyn,

Bangor

LL574HN

UK

Emma Story / Fred Hickish

+44 1490413000

emmastory@rhug.co.uk

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:


Partneriaeth Rhostir Gogledd Cymru

The Estate Office, Port Penrhyn,

Bangor

LL574HN

UK

Emma Story / Fred Hickish

+44 1490413000

emmastory@rhug.co.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Project co-ordinator for North Wales Moorland Project

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Partneriaeth Rhostir Gogledd Cymru / North Wales Moorland Partnership is a community interest company incorporated in March 2019 for the benefit of moorland and associated communities. The Partnership has been awarded a £700,000 grant by the European Union via the Welsh Government's Sustainable Management Scheme for a collaborative project based in North Wales. The project runs until June 2023 and aims to build on current understanding through scientific study used to underpin and plan effective management techniques for the benefit of the species that depend on the moorland, to increase the habitat’s resilience to changes in climate, and to develop our understanding of this natural capital asset and the ecosystem services that it provides.

The services of a project co-ordinator are required to gain the services/knowledge listed below and to liaise with the partnership directors to enable the project.

Services/knowledge sought through project:

- Ecologists and hydrologists

- Land-based contractors

- Effective recording of habitat location

- Wildfire prevention and control

- Knowledge of relevant human behaviour, for example: access, use, relationship with surroundings

- Knowledge of relevant animal behaviour, for example: grazing, nesting, use of water

- Experience of measuring/valuing/trading natural capital assets and their ecosystem services

- Innovators

The project co-ordinator will be responsible for ensuring that the activities of the project follow the correct procedures. They will refer to the project plan and delivery profile in planning work and submitting claims. Further information about roles and responsibilities can be provided and would be confirmed by way of a Service Level Agreement.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

73000000 Research and development services and related consultancy services
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Up to a maximum of £45,900 over the length of the project (approximately 24 months). Can/may be split between individuals/companies/organisations depending on best fit.

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Relevant qualifications/experience of co-ordinating/managing land-based projects, preferably those involving moorland.

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     18 - 06 - 2021  Amser   12:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   21 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN   CY  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:110313)

Mae'n ymwneud â'r prosiect/rhaglen ganlynol a ariennir gan Gronfeydd Cymunedol yr UE: European Union funding via Welsh Government's Sustainable Management Scheme

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: emmastory@rhug.co.uk
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: emmastory@rhug.co.uk

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
73000000Research and development services and related consultancy servicesResearch and Development

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1013Conwy a Sir Ddinbych
1012Gwynedd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru