Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Keep Wales Tidy Website Design & Build (2021)
Cyhoeddwyd gan: Keep Wales Tidy
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Keep Wales Tidy, one of Wales' leading environmental charities is looking for an agency who are able to design and build a new website for us.
The site will need to draw together a number of large national programs and projects, with multiple stakeholders on this one cohesive and engaging platform.
The build will require integration with an external CRM system, user registration and login, annual online application form completion and various types of dynamic content.
the site is required by early Summer 2021

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Keep Wales Tidy

Marketing & Communications, Keep Wales Tidy 33-35 Cathedral Road,

Cardiff

cf11 9ab

UK

Jo Golley

+44 2920256767

Jo.Golley@keepwalestidy.cymru

www.keepwalestidy.cymru

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Keep Wales Tidy Website Design & Build (2021)

2.2

Disgrifiad o'r contract

Keep Wales Tidy, one of Wales' leading environmental charities is looking for an agency who are able to design and build a new website for us.

The site will need to draw together a number of large national programs and projects, with multiple stakeholders on this one cohesive and engaging platform.

The build will require integration with an external CRM system, user registration and login, annual online application form completion and various types of dynamic content.

the site is required by early Summer 2021

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
1000 WALES
1010 West Wales and The Valleys
1011 Isle of Anglesey
1012 Gwynedd
1013 Conwy and Denbighshire
1014 South West Wales (Carmarthenshire, Pembrokeshire, Ceredigion)
1015 Central Valleys (Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taf)
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1017 Bridgend and Neath Port Talbot
1018 Swansea
1020 East Wales
1021 Monmouthshire and Newport
1022 Cardiff and Vale of Glamorgan
1023 Flintshire and Wrexham
1024 Powys

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus

Thrive Creative Ltd

14 John Bradshaw Court, Alexandria Way,

Congleton

CW121LB

UK

Dave Powellwww.wethrive.agency

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

N/a

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  23 - 04 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

10

5.4

Gwybodaeth Arall

(WA Ref:110315)

Relates to the following project/programme financed by EU Community Funds: An area of the website design, development and build is for the Welsh Government, Regional Development Project Funded Caru Cymru Program being run by Keep Wales Tidy. This is outlined in Lot 2 of the brief document.

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Jo.Golley@keepwalestidy.cymru
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
72000000IT services: consulting, software development, Internet and supportComputer and Related Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
FEB358464: Keep Wales Tidy Website Design & Build (2021)
Dyddiad Cyhoeddi: 05/02/21
Dyddiad Cau: 22/03/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Keep Wales Tidy
MAY363378: Keep Wales Tidy Website Design & Build (2021)
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Keep Wales Tidy

Copyright © GwerthwchiGymru