Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Framework Agreement for the provision of legal services to the Development Bank of Wales
Cyhoeddwyd gan: Development Bank of Wales
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau: 04/06/21
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: SF02 Hysbysiad Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: To appoint a number of individual firms, each operating under a framework agreement to provide legal services under 4 distinct lots.
This is a notice for social and specific services in accordance with Regulation 10 of the Public Contracts Regulations 2015. The Contracting Authority shall only be bound by the application of the Public Contracts Regulations to the extent that they are applicable to contracts for social and other specific services.
CPV: 79100000, 79100000, 79100000, 79100000, 79100000.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Development Bank of Wales

Development Bank of Wales, 1 Capital Quarter, Tyndall Street

Cardiff

CF10 4BZ

UK

Person cyswllt: Sarah Patnett

Ffôn: +44 2920338100

E-bost: procurement@developmentbank.wales

Ffacs: +44 2920338101

NUTS: UKL

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.developmentbank.wales

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0555

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Materion economaidd ac ariannol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Framework Agreement for the provision of legal services to the Development Bank of Wales

II.1.2) Prif god CPV

79100000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

To appoint a number of individual firms, each operating under a framework agreement to provide legal services under 4 distinct lots.

This is a notice for social and specific services in accordance with Regulation 10 of the Public Contracts Regulations 2015. The Contracting Authority shall only be bound by the application of the Public Contracts Regulations to the extent that they are applicable to contracts for social and other specific services.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 12 500 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Financial Conduct Authority (FCA) legal advice

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Within this discipline legal advice and services may be required in relation to, but not restricted to:

- advice on new and existing FCA permissions for DBW, this includes but is not limited to:

-CASS compliance

-CCA compliance

- proactive advice, guidance and updates regarding new legislation and case law which may affect DBW’s activities and documentation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The appointed legal panel will operate for a period of 3 years with the option to extend for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Fund Management & Corporate Advice

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Within this discipline legal advice may be required in relation to, but not restricted to:

- advice on Limited Partnership Agreements, Discretionary and Non-Discretionary Fund Management Agreements;

- advice on fund structures in particular on and off balance sheet;

- advice on issues related to establishing potential new funds;

- advice on specific events during life of the fund;

- fund management procurement advice;

- Subsidy Control advice ;

- company formation;

- shareholder agreements and similar documents;

- advice on corporate restructuring;

- proactive advice, guidance and updates regarding new legislation and case law which may affect DBW’s activities and documentation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The appointed legal panel will operate for a period of 3 years with the option to extend for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Debt and Equity Investment and Commercial Contracts

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Within this discipline legal advice and services may be required in relation to, but not restricted to:

- advice on all aspects of debt and equity investment, from early-stage pre-revenue businesses to significant development capital and succession transactions, banking and registration together with pre-investment due diligence and ongoing corporate governance advice;

- investment structures may include debt only, equity only, or a combination of debt and equity;

- drafting, reviewing and advising on commercial contracts of all types, including but not limited to:

- Investment Agreements

- Articles of Association

- Equity Warrants

- Executive and non-executive directors’ service contracts

- loan and mezzanine funding agreements and associated documents

- supply of goods and services

- consultancy contracts

- business transfer

- sale and purchase agreements

- joint ventures

- grants and other funding agreements;

- drafting and registration of Legal Charges over land and property;

- drafting, review and (where necessary) registration of security documentation including (but not limited to) debentures, personal and corporate guarantees, chattels mortgages, and assignments of life policies;

- drafting and review of intercreditor agreements, deeds of priority, deeds of postponement; deeds of subordination and letters/deeds of variation;

- release of security;

· litigation related to the exercise of functions by DBW including:

- commercial/contractual claims or arbitration

- employment tribunals

- restructuring related actions and documentation;

- proactive advice, guidance and updates regarding new legislation and case law which may affect DBW’s activities and documentation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The appointed legal panel will operate for a period of 3 years with the option to extend for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Property Development - North East England

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79100000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Within this discipline legal advice and services may be required in relation to funding for Property Development schemes in North East England, including but not restricted to:

- drafting and review of documentation and advice on all aspects of property development investments to construction companies undertaking developing small-scale, commercial and residential property developments, including but not limited to:

- Loan agreements and associated documents;

- Build Contracts;

- Planning consents;

- Environmental Reports;

- Valuation reports;

- Surveyors reports;

- Reports on Title;

- Step-in rights;

- Collateral warranties;

- Relevant Insurances;

- Pre-sale and pre-let agreements;.

- preparing and Legal Charges over land and property, including registration at the Land Registry;

- Other filing security documentation, including registration at Companies’ House where necessary at the Land Registry/Companies’ Hous;e.

- litigation related to the exercise of functions by DBW including:

- commercial/contractual claims or arbitration;

- employment tribunals;

- restructuring related actions and documentation.

- proactive advice, guidance and updates regarding new legislation and case law which may affect DBW’s activities and documentation

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 36

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

The appointed legal panel will operate for a period of 3 years with the option to extend for a further 12 months.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Successful firms will be expected to be qualified to advise in laws applicable to the Development Bank of Wales.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

Cyfeiriad at y ddeddf, rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol berthnasol:

Successful firms will be expected to be qualified to advise on laws applicable to the Development Bank of Wales.

III.2.3) Gwybodaeth am y staff a fydd yn gyfrifol am gyflawni’r contract

Rhwymedigaeth i nodi enwau a chymwysterau proffesiynol y staff a glustnodwyd i gyflawni’r contract

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

The procurement involves the establishment of a framework agreement with several operators.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2016/S 046-075015

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 04/06/2021

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

CY

IV.2.6) Yr isafswm cyfnod gofynnol i’r sawl sy’n tendro gynnal y tendr

Hyd mewn misoedd: 3  (o’r dyddiad a nodwyd i dendr ddod i law)

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 04/06/2021

Amser lleol: 12:00

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=108896

(WA Ref:108896)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

High Court

Royal Courts of Justice, The Strand

London

WC2A 2LL

UK

Ffôn: +44 2079477501

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

04/05/2021


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
DateManylion
04/05/21 18:17Contract value

Please note the contract value for this tender is £1,250,000 (£1.25m) - not £12,500,000.

Apologies for any confusion.
Prif Gyswllt: procurement@developmentbank.wales
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79100000Legal servicesBusiness services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe
1022Caerdydd a Bro Morgannwg
1013Conwy a Sir Ddinbych
1015Cymoedd Canalog (Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf)
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1000CYMRU
1014De-orllewin Cymru (Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ceredigion)
100DU - Holl
1020Dwyrain Cymru
1010Gorllewin Cymru a'r Cymoedd
1012Gwynedd
1017Pen-y-bont ar Ogwr a Castell-Nedd Port Talbot
1024Powys
1021Sir Fynwy a Chasnewydd
1023Sir y Fflint a Wrecsam
1011Ynys Môn

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru