Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Award of Contract for Street Trading Pitches within Swansea Council
Cyhoeddwyd gan: City & County of Swansea
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: Award of Contract - for Street Trading Pitches within Swansea including Swansea Seafront - further details are included in the documentation.

HYSBYSIAD O DDYFARNU CONTRACT - CENEDLAETHOL

SERVICES

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


City & County of Swansea

Commercial Services, Civic Centre, Room 1.4.1,

Swansea

SA1 3SN

UK

Sara Gibbons

+44 1792633808


http://www.swansea.gov.uk

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Award of Contract for Street Trading Pitches within Swansea Council

2.2

Disgrifiad o'r contract

Award of Contract - for Street Trading Pitches within Swansea including Swansea Seafront - further details are included in the documentation.

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

55520000 Catering services
1018 Swansea

2.4

Amcangyfrif o Gyfanswm Gwerth

3 Gweithdrefn

3.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4 Dyfarnu Contract

4.1

Cynigwyr Llwyddiannus

4.1.1

Enw a Chyfeiriad y cyflenwr, contractwr neu ddarparwr gwasanaeth llwyddiannus


CCS/21/020
Jjp Squires

Fairground, Railway Terrace, Gorseinon,

Swansea

SA44EN

UK
5 Gwybodaeth Arall

5.1

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

CCS/21/020

5.2

Dyddiad Dyfarnu'r Contract

  04 - 03 - 2021

5.3

Nifer y tendrau a dderbyniwyd

2

5.4

Gwybodaeth Arall

This notice has been sent as a region specific notice. If you did not receive an alert about this you are not based in the specific region selected by the buying authority. Questions on why this was sent as a region specific notice should be sent to the buying authority.

(WA Ref:110319)

5.5

Dogfennaeth Ychwanegol

Dd/g

5.6

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn:

  04 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
55520000Catering servicesCanteen and catering services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1018Abertawe

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Rhanbarth
Abertawe

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
JAN357419: Contract for Street Trading Pitches within Swansea Council
Dyddiad Cyhoeddi: 20/01/21
Dyddiad Cau: 12/02/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea
MAY363382: Award of Contract for Street Trading Pitches within Swansea Council
Dyddiad Cyhoeddi: 04/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: City & County of Swansea

Copyright © GwerthwchiGymru