Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Hoffech chi gofnodi diddordeb yn yr hysbysiad hwn?

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Empty Homes Refurbishment Works
Cyhoeddwyd gan: Pobl Group Ltd
Dyddiad Cyhoeddi: 10/05/21
Dyddiad Cau: 26/05/21
Amser Cau: 14:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb: The Group intends to establish a Contract with suitably qualified and experienced Contractor for the Provision of Empty Homes Refurbishment Works. The two (2) properties are based in Newport and Blackwood.
This Contract has a 2 week mobilisation period and 10-12 week duration for the works to be completed.

HYSBYSIAD O GONTRACT - CENEDLAETHOL

WORKS

1 Manylion yr Awdurdod

1.1

Enw a Chyfeiriad yr Awdurdod


Pobl Group Ltd

Pobl House, Phoenix Way,

Swansea

SA7 9EQ

UK

Procurement Team

+44 1792460609


http://poblgroup.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

1.2

Cyfeiriad ar gyfer cael dogfennaeth

Fel yn I.1

1.3

Mae'n rhaid dychwelyd dogfennau wedi'u cwblhau at:

Fel yn I.1

2 Manylion y Contract

2.1

Teitl

Provision of Empty Homes Refurbishment Works

2.2

Disgrifiad o'r nwyddau neu'r gwasanaethau sydd eu hangen

The Group intends to establish a Contract with suitably qualified and experienced Contractor for the Provision of Empty Homes Refurbishment Works. The two (2) properties are based in Newport and Blackwood.

This Contract has a 2 week mobilisation period and 10-12 week duration for the works to be completed.

NOTE: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=110477

2.3

Cod a Dosbarthiad yr Hysbysiad

45262690 Refurbishment of run-down buildings
45453000 Overhaul and refurbishment work
45453100 Refurbishment work
1016 Gwent Valleys (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerphilly)
1021 Monmouthshire and Newport

2.4

Cyfanswm maint neu gwmpas y tendr

Refer to ITT

3 Amodau ar gyfer Cymryd Rhan

3.1

Safonau gofynnol a'r cymhwyster sydd ei angen

Refer to ITT

4 Gwybodaeth Weinyddol

4.1

Math o Weithdrefn

Un cam - Gall unrhyw ymgeisydd gyflwyno tendr.

4.2

Rhif cyfeirnod a roddwyd i'r hysbysiad gan yr awdurdod contractio

PROC0131

4.3

Terfynau AmserTerfyn amser ar gyfer derbyn tendrau wedi'u cwblhau
     26 - 05 - 2021  Amser   14:00

Dyddiad dyfarnu amcangyfrifedig   02 - 06 - 2021

4.5

Yr iaith neu'r ieithoedd y gellir ei/eu defnyddio i lunio tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN  

4.6

Blwch Postio Cyflwyno Tendrau

5 Gwybodaeth Arall

5.1

Gwybodaeth Ychwanegol

(WA Ref:110477)

Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract are:

Refer to ITT

The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.

5.2

Dogfennaeth Ychwanegol

5.3

Dyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn

  10 - 05 - 2021

Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Dd/g
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
45453000Overhaul and refurbishment workOther building completion work
45262690Refurbishment of run-down buildingsSpecial trade construction works other than roof works
45453100Refurbishment workOverhaul and refurbishment work

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
1016Cymoedd Gwent (Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili)
1021Sir Fynwy a Chasnewydd

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Teulu'r Ddogfen

Cuddio plant
MAY363540: Provision of Empty Homes Refurbishment Works
Dyddiad Cyhoeddi: 10/05/21
Dyddiad Cau: 26/05/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
AUG370580: Provision of Empty Homes Refurbishment Works
Dyddiad Cyhoeddi: 20/08/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd
SEP373102: Provision of Empty Homes Refurbishment Works
Dyddiad Cyhoeddi: 14/09/21
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Ddyfarnu Contract
Enw'r awdurdod: Pobl Group Ltd

Copyright © GwerthwchiGymru