Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Integrated Community Equipment Loan Service (ICELS)
OCID: ocds-h6vhtk-0335be
ID yr Awdurdod: AA76095
Cyhoeddwyd gan: Doncaster Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Authority acting as the Lead Commissioner is seeking to jointly re-commission the Integrated Community Equipment Service for itself and the Doncaster Clinical Commissioning Group.

The ICELS service will support the following aims

• Enabling people to be supported in their own homes

• Reducing the number of hospital admissions and re-admissions

• Reducing the number of care home admissions

• Reducing the number of falls

• Facilitating early discharge from hospital

• Reducing the number, cost and intensity of care packages/nurse visit, e.g. enabling

single hand care

• Reduce the burden on Carers and risk of Carer breakdown, whilst increasing

confidence and peace of mind

• Supporting end of life care, delivered within the individuals chosen environment

• Improving health and wellbeing by maximising independence, choice, control, dignity

and quality of life within the individual’s home

In addition to providing the equipment, the contract will include the delivery, collection, cleaning, storage, installation, decontamination, servicing, maintenance and recycling of the equipment.

The Service shall operate based on credit back model for the purchase of Community Equipment (CE) stock. The Provider shall own the CE stock; the Commissioners shall purchase CE from the Provider when required. During the period in which the CE is loaned to Service Users, ownership of the CE will pass from the Provider to the Commissioners. The responsibility for accountability, serviceability and maintenance for CE will remain with the Provider.

The Provider shall, upon collection of the CE from the Service User, credit back the agreed equipment value to the Commissioners once it has been collected, decontaminated and is ready for re-issue.

All Special CE will be owned by the Commissioners from date of purchase. The responsibility for accountability, serviceability and maintenance of Special CE will remain with the Provider. The CE stock will comprise of all CE including component parts, spares and consumables.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Doncaster Council

182338557

Civic Office, Waterdale

Doncaster

DN1 3BU

UK

Person cyswllt: Shaun Ferron

Ffôn: +44 1302862405

E-bost: Shaun.Ferron@doncaster.gov.uk

NUTS: UKE31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.doncaster.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://uk.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/104514

I.1) Enw a chyfeiriad

NHS Doncaster Clinical Commissioning Group

Sovereign House/White Rose House, Heavens Walk

Doncaster

DN4 5DJ

UK

E-bost: shaun.ferron@doncaster.gov.uk

NUTS: UKE31

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.doncasterccg.nhs.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Integrated Community Equipment Loan Service (ICELS)

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Authority acting as the Lead Commissioner is seeking to jointly re-commission the Integrated Community Equipment Service for itself and the Doncaster Clinical Commissioning Group.

The ICELS service will support the following aims

• Enabling people to be supported in their own homes

• Reducing the number of hospital admissions and re-admissions

• Reducing the number of care home admissions

• Reducing the number of falls

• Facilitating early discharge from hospital

• Reducing the number, cost and intensity of care packages/nurse visit, e.g. enabling

single hand care

• Reduce the burden on Carers and risk of Carer breakdown, whilst increasing

confidence and peace of mind

• Supporting end of life care, delivered within the individuals chosen environment

• Improving health and wellbeing by maximising independence, choice, control, dignity

and quality of life within the individual’s home

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

35820000

33196100

33196200

75200000

85323000

98000000

33100000

33190000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKE31


Prif safle neu fan cyflawni:

Borough of Doncaster

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Authority acting as the Lead Commissioner is seeking to jointly re-commission the Integrated Community Equipment Service for itself and the Doncaster Clinical Commissioning Group.

The ICELS service will support the following aims

• Enabling people to be supported in their own homes

• Reducing the number of hospital admissions and re-admissions

• Reducing the number of care home admissions

• Reducing the number of falls

• Facilitating early discharge from hospital

• Reducing the number, cost and intensity of care packages/nurse visit, e.g. enabling

single hand care

• Reduce the burden on Carers and risk of Carer breakdown, whilst increasing

confidence and peace of mind

• Supporting end of life care, delivered within the individuals chosen environment

• Improving health and wellbeing by maximising independence, choice, control, dignity

and quality of life within the individual’s home

In addition to providing the equipment, the contract will include the delivery, collection, cleaning, storage, installation, decontamination, servicing, maintenance and recycling of the equipment.

The Service shall operate based on credit back model for the purchase of Community Equipment (CE) stock. The Provider shall own the CE stock; the Commissioners shall purchase CE from the Provider when required. During the period in which the CE is loaned to Service Users, ownership of the CE will pass from the Provider to the Commissioners. The responsibility for accountability, serviceability and maintenance for CE will remain with the Provider.

The Provider shall, upon collection of the CE from the Service User, credit back the agreed equipment value to the Commissioners once it has been collected, decontaminated and is ready for re-issue.

All Special CE will be owned by the Commissioners from date of purchase. The responsibility for accountability, serviceability and maintenance of Special CE will remain with the Provider. The CE stock will comprise of all CE including component parts, spares and consumables.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: quality / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Ydy

Disgrifiad o’r opsiynau:

The Contract may be extended for a further 2 x 12 month periods at the sole discretion of the Council

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

It is anticipated that the contract will commence on 6th September 2022 (It should be noted that subject to internal governance, and if deemed to be necessary, an extension of the current contract may be sought to enable seamless transition to the new contract) .

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-012065

Section V: Dyfarnu contract

Rhif Contract: 1

Teitl: Integrated Community Equipment Loan Service (ICELS)

Dyfernir contract/lot: Na

V.1 Gwybodaeth am benderfyniad i beidio â dyfarnu

Ni ddyfernir y contract/lot

Rhesymau eraill (dirwyn y weithdrefn i ben)

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

As part of tender process the successful provider will be required to enter into contract with the Social Value Portal for the monitoring of there social value offer. More details can be found in the procurement documents.

Due to the nature of the contract the contract values are based on a estimated activity levels over the full life of the contract including extensions.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Doncaster Council

Strategic Procurement team, Civic Office, Waterdale

Doncaster

DN1 £BU

UK

E-bost: strategicprocurementteam@doncaster.gov.uk

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Shaun.Ferron@doncaster.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85323000Community health servicesSocial services
33196200Devices for the disabledMedical aids
33196100Devices for the elderlyMedical aids
85000000Health and social work servicesOther Services
33100000Medical equipmentsMedical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33190000Miscellaneous medical devices and productsMedical equipments
98000000Other community, social and personal servicesOther Services
75200000Provision of services to the communityAdministration, defence and social security services
35820000Support equipmentIndividual and support equipment

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru