Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The West Scotland Local Authority Weather Forecasting Partnership 2023
OCID: ocds-h6vhtk-03377d
ID yr Awdurdod: AA20218
Cyhoeddwyd gan: South Lanarkshire Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN)
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Council is using the open tendering procedure for The West of Scotland Local Authorities Weather Forecast Partnership 2023

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw

Hysbysiad gwybodaeth ymlaen llaw yn unig yw hwn

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

South Lanarkshire Council

Council Headquarters, Almada Street

Hamilton

ML3 0AA

UK

Ffôn: +44 1698454184

E-bost: tom.murphy@southlanarkshire.gov.uk

NUTS: UKM95

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southlanarkshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00410

I.1) Enw a chyfeiriad

South Lanarkshire Council

Council Headquarters, Almada Street

Hamilton

ML3 0AA

UK

Person cyswllt: Tom Murphy

Ffôn: +44 1698454184

E-bost: procurement_service@southlanarkshire.gov.uk

NUTS: UKM95

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.southlanarkshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00410

I.1) Enw a chyfeiriad

Argyll and Bute Council

Kilmory

Lochgilphead

PA31 8RT

UK

Ffôn: +44 1546604194

E-bost: procurement@argyll-bute.gov.uk

NUTS: UKM

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.argyll-bute.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00063

I.1) Enw a chyfeiriad

Dumfries and Galloway Council

Procurement Team, Carruthers House

Dumfries

DG1 2HP

UK

Ffôn: +44 3033333000

E-bost: Procurement.Tenders@dumgal.gov.uk

NUTS: UKM92

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.dumgal.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00219

I.1) Enw a chyfeiriad

East Ayrshire Council

Corporate Procurement Team, London Road HQ

Kilmarnock

KA3 7BU

UK

Ffôn: +44 1563576183

E-bost: procurement@east-ayrshire.gov.uk

NUTS: UKM93

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.east-ayrshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00223

I.1) Enw a chyfeiriad

East Dunbartonshire Council

Civic & Corporate Headquarters, Southbank Marina,12 Strathkelvin Place

Kirkintilloch

G66 1TJ

UK

Ffôn: +44 1415745750

E-bost: procurement@eastdunbarton.gov.uk

Ffacs: +44 1415745529

NUTS: UKM81

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.eastdunbarton.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00225

I.1) Enw a chyfeiriad

East Renfrewshire Council

Eastwood HQ, Eastwood Park,

Giffnock

G46 6UG

UK

Ffôn: +44 1415773669

E-bost: ercprocurement@eastrenfrewshire.gov.uk

NUTS: UKM83

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.eastrenfrewshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00183

I.1) Enw a chyfeiriad

Inverclyde Council

Procurement, Municipal Buildings, Clyde Square

Greenock

PA15 1LX

UK

Ffôn: +44 1475712634

E-bost: corporate.procurement@inverclyde.gov.uk

NUTS: UKM83

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.inverclyde.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00168

I.1) Enw a chyfeiriad

North Ayrshire Council

Cunninghame House, Friars Croft

Irvine

KA12 8EE

UK

Ffôn: +44 1294310000

E-bost: procurement@North-Ayrshire.gov.uk

NUTS: UKM93

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.north-ayrshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00337

I.1) Enw a chyfeiriad

North Lanarkshire Council

Civic Centre, Windmillhill Street

Motherwell

ML1 1AB

UK

Ffôn: +44 1698403876

E-bost: corporateprocurement@northlan.gov.uk

NUTS: UKM84

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.northlanarkshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00010

I.1) Enw a chyfeiriad

Renfrewshire Council

Renfrewshire House, Cotton Street

Paisley

PA1 1JB

UK

Ffôn: +44 3003000300

E-bost: cpu@renfrewshire.gov.uk

NUTS: UKM83

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.renfrewshire.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00400

I.1) Enw a chyfeiriad

South Ayrshire Council

County Buildings, Wellington Square

Ayr

KA7 1DR

UK

Ffôn: +44 3001230900

E-bost: procurement@south-ayrshire.gov.uk

NUTS: UKM94

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.south-ayrshire.gov.uk/procurement/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00405

I.1) Enw a chyfeiriad

Glasgow City Council

Chief Executives Department, City Chambers

Glasgow

G2 1DU

UK

Ffôn: +44 1412876471

E-bost: corporateprocurement@glasgow.gov.uk

NUTS: UKM82

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: www.glasgow.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00196

I.1) Enw a chyfeiriad

West Dunbartonshire Council

16 Church Street

Dumbarton

G82 1QL

UK

Ffôn: +44 1389737000

E-bost: Corporate.Procurement@west-dunbarton.gov.uk

NUTS: UKM81

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.west-dunbarton.gov.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00153

I.2) Caffael ar y cyd

Mae a wnelo’r contract â chaffael ar y cyd

I.3) Cyfathrebu

Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

http://www.publictenderscotland.publiccontractscotland.gov.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The West Scotland Local Authority Weather Forecasting Partnership 2023

Cyfeirnod: SLC/PS/COMENT/22/040

II.1.2) Prif god CPV

71351600

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The Council are seeking to appoint an experienced Consultant for the provision of a highly accurate and reliable road weather forecasting and consultancy service. This service shall assist and aid all roads authorities who are members of the Weather Forecast Partnership (hereinafter referred to as the “Councils”) in the delivery of their operational winter and flood response service plans.

The Consultant shall also provide a maintenance service for all Council owned weather stations and monitoring equipment located within the local authority areas of the Councils in the Weather Forecast Partnership

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 6 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM


Prif safle neu fan cyflawni:

West of Scotland

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Council is using the open tendering procedure for The West of Scotland Local Authorities Weather Forecast Partnership 2023

II.3) Dyddiad amcangyfrifedig ar gyfer cyhoeddi’r hysbysiad contract:

29/06/2022

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The proposed duration of this contract will be 5 years with the option to extend by a further period of 5 years at the sole discretion of the Councils.

NOTE: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=692795.

(SC Ref:692795)

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: tom.murphy@southlanarkshire.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71351600Weather-forecasting servicesGeological, geophysical and other scientific prospecting services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru