Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Services for Survey of Early Stage Equity
OCID: ocds-h6vhtk-03377e
ID yr Awdurdod: AA20663
Cyhoeddwyd gan: University of Warwick
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 31/05/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The University of Warwick has a requirement for a large-scale survey of small firms with a focus on the availability of equity funding for early-stage entrepreneurs.Please refer to http://in-tendhost.co.uk/universityofwarwick for further information. You will be able to download the full tender documents from this site. Any queries in relation to this requirement should be directed to the University of Warwick via the correspondence functionality of the In-tend system. Failure to do so may result in queries being excluded from the procedure.The University of Warwick is not a contracting authority for the purposes of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) and its procurement activities are not subject to the Public Contracts Regulations 2015 or the obligations under the European Public Procurement Directives, including the European Remedies Directive. Advertisement of any contract in the Official Journal of the European Union or Contracts Finder is at the sole discretion of the University and is undertaken on a voluntary basis with no implied obligation to comply with the procurement legislation.

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

University of Warwick

Argent Court, Sir William Lyons Road, University of Warwick Science Park

Coventry

UK

Person cyswllt: Lynn Tomkins

E-bost: lynn.tomkins@warwick.ac.uk

NUTS: UKG33

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://warwick.ac.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://in-tendhost.co.uk/universityofwarwick/aspx/Home

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://in-tendhost.co.uk/universityofwarwick/aspx/Home


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Addysg

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Services for Survey of Early Stage Equity

Cyfeirnod: LT-05-22-WBS-ESESURVEY-SR

II.1.2) Prif god CPV

79311000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The University of Warwick has a requirement for a large-scale survey of small firms with a focus on the availability of equity funding for early-stage entrepreneurs. This will include science-based entrepreneurs but also those from other sectors where the provision of equity investment is helpful during the early stages of business development. The working hypothesis is that there remains an equity gap in early-stage equity at the £250k to £1m range, below the scale at which formal VC investments are typically made. This project is being funded by the Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) and Innovate UK (IUK). In order to express interest in this opportunity please go to the University of Warwick In-Tend supplier portal (https://in-tendhost.co.uk/universityofwarwick).The University of Warwick is not a contracting authority for the purposes of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) and its procurement activities are not subject to the Public Con

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 200 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

79311000

79311200

79311210

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKG33


Prif safle neu fan cyflawni:

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The University of Warwick has a requirement for a large-scale survey of small firms with a focus on the availability of equity funding for early-stage entrepreneurs.Please refer to http://in-tendhost.co.uk/universityofwarwick for further information. You will be able to download the full tender documents from this site. Any queries in relation to this requirement should be directed to the University of Warwick via the correspondence functionality of the In-tend system. Failure to do so may result in queries being excluded from the procedure.The University of Warwick is not a contracting authority for the purposes of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) and its procurement activities are not subject to the Public Contracts Regulations 2015 or the obligations under the European Public Procurement Directives, including the European Remedies Directive. Advertisement of any contract in the Official Journal of the European Union or Contracts Finder is at the sole discretion of the University and is undertaken on a voluntary basis with no implied obligation to comply with the procurement legislation.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 3

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Ydy

Disgrifiad o’r adnewyddiadau:

As specified in the tender documentation.

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Ydy

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.1) Addasrwydd i ymgymryd â’r gweithgaredd proffesiynol, gan gynnwys gofynion mewn perthynas â chofrestru ar gofrestri proffesiynol neu gofrestri masnach

Rhestr a disgrifiad byr o’r amodau:

Selection criteria as stated in the procurement documents.

III.1.2) Statws economaidd ac ariannol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.1.3) Gallu technegol a phroffesiynol

Meini prawf dethol fel y’u nodir yn y dogfennau caffael


III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.2) Amodau perfformiad contractau

The University`s particular requirements will be set out in the Invitation to Tender documentation and may include, inter alia, performance bond(s) and/or bank guarantee(s) and/or other forms of security.Where a consortium or other grouping of suppliers submits a bid, such consortia or grouping must nominate a lead organisation to deal with the Contracting Authority on all matters relating to the Contract. All consortium members or grouping will be required to be jointly and severally liable in respect of the obligations and liabilities relating to the Contract.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 31/05/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 31/05/2022

Amser lleol: 12:00

Place:

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Please refer to http://in-tendhost.co.uk/universityofwarwick for further information and to express interest. You will be able to download the full tender documents from this site. Any queries in relation to this requirement should be directed to the University of Warwick via the correspondence functionality of the In-tend system. Failure to do so may result in queries being excluded from the procedure.The University expressly reserves the rights:i) Not to award any contract as a result of this procurement process commenced by publication of this notice.ii) To make whatever changes it may see fit to the content and structure of the tendering competition.iii) To award (a) contract(s) in respect of any part(s) of the [services] covered by this notice; andiv) To award contract(s) in stages.Under no circumstances will the University be liable for any costs incurred by candidates.The University of Warwick is not a contracting authority for the purposes of the Public Contracts Regulations 2015 (as amended) and its procurement activities are not subject to the Public Contracts Regulations 2015 or the obligations under the European Public Procurement Directives, including the European Remedies Directive. Advertisement of any contract in the Official Journal of the European Union or Contracts Finder is at the sole discretion of the University and is undertaken on a voluntary basis with no implied obligation to comply with the procurement legislation.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

University of Warwick

Coventry

CV4 7EZ

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lynn.tomkins@warwick.ac.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
79311200Survey conduction servicesSurvey services
79311000Survey servicesMarket research services
79311210Telephone survey servicesSurvey services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru