Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Project ASURVEY - VTN
OCID: ocds-h6vhtk-033780
ID yr Awdurdod: AA76012
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This is notification of the intention to award a contract directly to Donecle on the basis of the technical exclusivity of the equipment required. This technical exclusivity relates to the specific security requirements of the project.

The Authority has identified a need for an automated aircraft inspection capability, initially for the RAF’s Poseidon MRA-Mk1 (P8-A), enabling fast, accurate and detailed damage mapping of external airframe damage.

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence

Nimrod Building, 3 Site, RAF High Wycombe

High Wycombe

HP14 4UE

UK

Person cyswllt: Oscar Keavney

E-bost: oscar.keavney100@mod.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://modgovuk.sharepoint.com/teams/22653

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Project ASURVEY - VTN

Cyfeirnod: 703867452

II.1.2) Prif god CPV

34114000

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

This is notification of the intention to award a contract directly to Donecle on the basis of the technical exclusivity of the equipment required.

The Authority has identified a need for an automated aircraft inspection capability, initially for the RAF’s Poseidon MRA-Mk1 (P8-A), enabling fast, accurate and detailed damage mapping of external airframe damage.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 84 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is notification of the intention to award a contract directly to Donecle on the basis of the technical exclusivity of the equipment required. This technical exclusivity relates to the specific security requirements of the project.

The Authority has identified a need for an automated aircraft inspection capability, initially for the RAF’s Poseidon MRA-Mk1 (P8-A), enabling fast, accurate and detailed damage mapping of external airframe damage.

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Dyfarnu contract heb gyhoeddi galwad am gystadleuaeth yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ymlaen llaw

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae’r caffaeliad y tu allan i gwmpas cymhwysiad y gyfarwyddeb

Esboniad:

The contract is being awarded directly on the basis of the technical exclusivity of the equipment required. This technical exclusivity relates to the specific security requirements of the project.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 703867452

Teitl: Project ASURVEY

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

13/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Donecle

Toulouse

FR

NUTS: FR

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 84 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 84 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Air Commercial

Nimrod Building, 3 Site, RAF High Wycombe, Buckinghamshire

High Wycombe

HP14 4UE

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: oscar.keavney100@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
34114000Specialist vehiclesPassenger cars

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru