Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Family Group Decision Making, Kinship Care Support and Advocacy Services
OCID: ocds-h6vhtk-03136c
ID yr Awdurdod: AA21139
Cyhoeddwyd gan: East Lothian Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

The Kinship Care Support Service will give support to those family members/friends who step in, either on a short or long term basis; to give the necessary support to their child/ young person to ensure they have dependable, enduring relationships with the adults who care for them and remain within East Lothian where possible.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad dyfarnu contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East Lothian Council

John Muir House

Haddington, East Lothian

EH41 3HA

UK

Ffôn: +44 1620827827

E-bost: procurement@eastlothian.gov.uk

NUTS: UKM73

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.eastlothian.gov.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00181

I.4) Y math o awdurdod contractio

Awdurdod rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Family Group Decision Making, Kinship Care Support and Advocacy Services

Cyfeirnod: ELC-21-2661

II.1.2) Prif god CPV

85300000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Award of Contract. East Lothian Council’s Children’s Services require suitably trained and experienced providers to supply services to meet the needs and outcomes of children, young people and their families/carers living in East Lothian. The services consist of Family Group Decision Making; Kinship Care Support; and Advocacy and Rights Work.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 1 140 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Family Group Decision Making

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM73


Prif safle neu fan cyflawni:

East Lothian

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Services will look to put families at the centre of deciding how best their child/ young person can be cared for, identifying their solutions to the challenges they face, and look to maintain the child or young person within the family group and within East Lothian.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Kinship Care Support

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM73


Prif safle neu fan cyflawni:

East Lothian

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Kinship Care Support Service will give support to those family members/friends who step in, either on a short or long term basis; to give the necessary support to their child/ young person to ensure they have dependable, enduring relationships with the adults who care for them and remain within East Lothian where possible.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Advocacy and Rights Work

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM73


Prif safle neu fan cyflawni:

East Lothian

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

The Advocacy and Rights provision will ensure that where it is necessary to place a child or young person in a statutory service such as being looked after at home, or within foster or residential care, either within or outwith East Lothian, their voice is heard and that they are at the centre of what is happening in their plan.

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

II.2.14) Gwybodaeth ychwanegol

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.10) Nodi’r rheolau cenedlaethol sy’n berthnasol i’r weithdrefn:

Mae gwybodaeth am weithdrefnau cenedlaethol ar gael yn: (URL)

www.gov.scot/policies/public-sector-procurement

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2022/S 000-003281

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Family Group Decision Making

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Children 1st

83 Whitehouse Loan, Edinburgh

Edinburgh

EH9 1AT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 570 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Kinship Care Support

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Children 1st

83 Whitehouse Loan, Edinburgh

Edinburgh

EH9 1AT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 270 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Teitl: Advocacy and Rights Work

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

19/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 2

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau yr UE: 0

Nifer y tendrau a dderbyniwyd gan dendrwyr o Aelod-wladwriaethau nad ydynt yn aelodau o'r UE: 0

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Who Cares? Scotland

40 Wellington Street

Glasgow

G2 6HJ

UK

NUTS: UKM

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 254 994.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

(SC Ref:690688)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Edinburgh Sheriff Court

Edinburgh

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: procurement@eastlothian.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85300000Social work and related servicesHealth and social work services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru