Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Provision of Appraisals for Medical Advisors
OCID: ocds-h6vhtk-033783
ID yr Awdurdod: AA76327
Cyhoeddwyd gan: Department for Transport
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 08/06/22
Amser Cau: 13:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Requirement Overview:

All licensed doctors are required to have an annual appraisal based on the GMC’s (General Medical Council) Good

Medical Practise Framework. Medical appraisal is a process of facilitated self-review supported by information

gathered from the full scope of the doctor’s work. The appraisal forms a mandatory requirement of the GMC’s

five-year license revalidation cycle.

The Supplier must arrange, undertake and record approximately 50 of these quality-assured Medical appraisals

with DVLA Doctors within a 12 month timescale.

Drivers Medical Group within DVLA currently employs 40 DVLA Doctors, 2 Junior Doctors and 1 Senior Medical

Advisor (SMA) but this number is likely to increase over the life of this contract. The DVLA has indicated that

approximately 50 quality assured Medical appraisals will be required on an annual basis but cannot guarantee

minimum or maximum volumes.

Any queries relating to this procurement, please contact: Jonathan.young@dvla.gov.uk

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Department for Transport

DVLA Longview Road, Morriston

Swansea

SA6 7JL

UK

Person cyswllt: Jonathan Young

Ffôn: +44 1792761454

E-bost: Jonathan.Young@dvla.gov.uk

NUTS: UKL18

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/dvla

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://dft.app.jaggaer.com/go/123417760180BDAA03F1


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://dft.app.jaggaer.com/go/123417760180BDAA03F1


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan i'r cyfeiriad uchod:


Mae cyfathrebu electronig yn gofyn am ddefnyddio offer a dyfeisiau nad ydynt ar gael yn gyffredinol. Mae mynediad uniongyrchol anghyfgyfyngiedig a llawn i'r offer a dyfeisiau hyn yn bosibl, yn rhad ac am ddim, yn:

https://dft.app.jaggaer.com/go/123417760180BDAA03F1


I.4) Y math o awdurdod contractio

Asiantaeth/swyddfa genedlaethol neu ffederal

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Provision of Appraisals for Medical Advisors

Cyfeirnod: PS/22/42

II.1.2) Prif god CPV

85141000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Please see associated Invitation To Tender (ITT) for the DVLA's appraisal requirement for it's Medical Advisors.

All information required to submit a tender response can be accessed by the link found at the bottom of this page.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 148 500.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKL18

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Requirement Overview:

All licensed doctors are required to have an annual appraisal based on the GMC’s (General Medical Council) Good

Medical Practise Framework. Medical appraisal is a process of facilitated self-review supported by information

gathered from the full scope of the doctor’s work. The appraisal forms a mandatory requirement of the GMC’s

five-year license revalidation cycle.

The Supplier must arrange, undertake and record approximately 50 of these quality-assured Medical appraisals

with DVLA Doctors within a 12 month timescale.

Drivers Medical Group within DVLA currently employs 40 DVLA Doctors, 2 Junior Doctors and 1 Senior Medical

Advisor (SMA) but this number is likely to increase over the life of this contract. The DVLA has indicated that

approximately 50 quality assured Medical appraisals will be required on an annual basis but cannot guarantee

minimum or maximum volumes.

Any queries relating to this procurement, please contact: Jonathan.young@dvla.gov.uk

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Nid pris yw’r unig faen prawf dyfarnu a dim ond yn y dogfennau caffael y mae’r holl feini prawf wedi’u nodi

II.2.6) Gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 148 500.00 GBP

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Dechrau: 28/06/2022

Diwedd: 27/06/2024

Gall y contract hwn gael ei adnewyddu: Na

II.2.9) Gwybodaeth am y cyfyngiadau ar nifer yr ymgeiswyr a gaiff eu gwahodd

II.2.10) Gwybodaeth am amrywiadau

Derbynnir amrywiadau: Na

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 08/06/2022

Amser lleol: 13:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

IV.2.7) Amodau ar gyfer agor tendrau

Dyddiad: 08/06/2022

Amser lleol: 13:01

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.1) Gwybodaeth am ailddigwydd

Caffaeliad cylchol yw hwn: Na

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

DVLA

Longview Road, Morriston

Swansea

SA6 7JL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Jonathan.Young@dvla.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85141000Services provided by medical personnelMiscellaneous health services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru