Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: electronic Records Management
OCID: ocds-h6vhtk-033787
ID yr Awdurdod: AA82506
Cyhoeddwyd gan: Ministry of Defence - Defence Digital
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: VEAT
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Departmental Record Management System, migration of extant records out of existing systems and provision of Application Maintenance and End User Support

Hysbysiad tryloywder gwirfoddol ymlaen llaw

Cyfarwyddeb 2009/81/EC

Adran I: Awdurdod contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Ministry of Defence - Defence Digital

MOD Corsham, Westwells Road

Corsham

SN13 9NR

UK

Person cyswllt: Lee Fuller

E-bost: lee.fuller104@mod.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Gweinyddiaeth neu unrhyw awdurdod cenedlaethol neu ffederal arall, gan gynnwys eu his-adrannau rhanbarthol neu leol

I.5) Prif weithgaredd

Amddiffyn

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

electronic Records Management

II.1.2) Prif god CPV

48311100

 

II.1.3) Y math o gontract

Cyflenwadau

II.1.4) Disgrifiad byr

Supply of Record Management System

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 8 349 416.79 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKK15

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Departmental Record Management System, migration of extant records out of existing systems and provision of Application Maintenance and End User Support

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf isod:

Price

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Y weithdrefn a negodwyd heb gyhoeddi hysbysiad contract

Cyfiawnhau'r weithdrefn ddyfarnu a ddewiswyd:

Mae'r cynhyrchion dan sylw yn cael eu cynhyrchu at ddibenion ymchwil, arbrawf, astudio neu ddatblygu yn unig o dan yr amod a nodir yn y Gyfarwyddeb (ar gyfer cyflenwadau yn unig)

Esboniad:

Defence Digital, part of the UK Ministry of Defence, is issuing a VTN that it intends to award a three year contract to Micro Focus UK Ltd, to implement a new Records Management System for the Official Domain, to migrate extant records out of the existing systems and for the provision of an Application Maintenance and end user support service. The value of this requirement is £8,349,416.79 (ex VAT).

It is considered that this contract can be placed using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice pursuant to Regulation 32(2)(b)(ii) of the UK Public Contracts Regulations 2015 for technical reasons.

This is because there is no reasonable substitute Records Management System (which will be based around Micro Focus UK Ltd’s Content Management software) that will meet the MoD’s key requirements of interoperability between Official and Secret Domains in terms of search functionality and will also allow for planned essential cloud optimisation to ensure enhanced security and environmental benefits are to be met.

Further, in terms of the support element of the proposed award, Micro Focus UK Ltd have the necessary technical know-how and expertise to meet the MoD’s requirements, including installing and migrating to a new Records Management System based around their proprietary software and it would be technically impracticable for a third- party supplier to carry out this support and ensure it aligns with the planned cloud optimisation. A third-party supplier even attempting to provide this support in these circumstances would result in disproportionate time delay and cost to the MoD.

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: 703939450

Teitl: electronic Records Management

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

13/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Micro Focus Software UK Ltd

The Lawn, 22-30 Old Bath Road

Newbury

RG14 1QN

UK

NUTS: UKJ11

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y consesiwn a’r prif delerau cyllido (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y consesiwn/lot: 8 349 416.79 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Mae’n debygol y /consesiwn caiff y contract ei is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Ministry of Defence - Defence Digital, Hardware and Services

MOD Corsham, Westwells Road

Corsham

SN13 9NR

UK

VI.4.2) Corff sy’n gyfrifol am weithdrefnau cyfryngu

Ministry of Defence - Defence Digital, Hardware and Services

MOD Corsham, Westwells Road

Corsham

SN13 9NR

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: lee.fuller104@mod.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
48311100Document management systemDocument management software package

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru