Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Children's Residential Care and Education, including Short Break, Services Flexible Framework Agreement
OCID: ocds-h6vhtk-03378a
ID yr Awdurdod: AA20796
Cyhoeddwyd gan: Scotland Excel
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau: 15/06/22
Amser Cau: 12:00
Math o Hysbysiad: Hysbysiad o Gontract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

As further detailed in the procurement documents, Service Option 3 of the Flexible Framework Agreement is for the provision of Short Break Services for Children and Young People across Scotland.

Gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau penodol eraill - public contracts

Hysbysiad contract

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Scotland Excel

Renfrewshire House, Cotton Street

Paisley

PA1 1AR

UK

Ffôn: +44 1414888230

E-bost: socialcare@scotland-excel.org.uk

NUTS: UKM83

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: http://www.scotland-excel.org.uk

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10383

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.3) Cyfathrebu

Mae'r dogfennau caffael ar gael ar gyfer mynediad uniongyrchol anghyfyngedig a llawn, yn rhad ac am ddim ar:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/


Gellir cael gwybodaeth ychwanegol o'r cyfeiriad uchod


Rhaid anfon tendrau neu geisiadau i gymryd rhan yn electronig at:

https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk/


I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Gwasanaethau cyhoeddus cyffredinol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Children's Residential Care and Education, including Short Break, Services Flexible Framework Agreement

Cyfeirnod: 1121

II.1.2) Prif god CPV

85310000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

This Contract Notice is in relation to the renewal of the national flexible framework for Children's Residential Care and Education, including Short Break, Services. The scope and structure of service options include:

- Residential care;

- Residential care and education;

- Short Breaks;

- Day Education.

II.1.5) Cyfanswm gwerth amcangyfrifedig

Gwerth heb gynnwys TAW: 951 000 000.00 GBP

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

Gellir cyflwyno tendrau ar gyfer pob lot

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Service Option 1 - Residential Care

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85311000

85311300

85310000

85320000

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As further detailed in the procurement documents, Service Option 1 of the Flexible Framework Agreement is for the provision of Residential Care Services for Children and Young People across Scotland.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Service Option 2 - Residential Care and Education

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85311000

85311300

80000000

80100000

80110000

80200000

85320000

85000000

80340000

85300000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As further detailed in the procurement documents, Service Option 2 of the Flexible Framework Agreement is for the provision of Residential Care and Education Services for Children and Young People across Scotland.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Service Option 3 - Short Breaks

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85300000

85311300

85310000

85311000

85320000

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As further detailed in the procurement documents, Service Option 3 of the Flexible Framework Agreement is for the provision of Short Break Services for Children and Young People across Scotland.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

Service Option 4 - Day Education

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85312000

80000000

80100000

80110000

80200000

85300000

85311300

85310000

85320000

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKM

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

As further detailed in the procurement documents, Service Option 4 of the Flexible Framework Agreement is for the provision of Day Education Services for Children and Young People across Scotland.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith neu’r system brynu ddynamig

Hyd mewn misoedd: 72

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section III: Gwybodaeth gyfreithiol, economaidd, ariannol a thechnegol

III.1) Amodau ar gyfer cymryd rhan

III.1.4) Rheolau a meini prawf gwrthrychol ar gyfer cymryd rhan

SELECTION

All staff and those providing the Service must be suitably qualified and registered with the relevant regulatory body/ies.

Care Inspectorate Registration SO1 2 and 3

Providers must be Registered and must maintain the necessary Registration with Social Care and Social Work Improvement Scotland (SCWIS) known as the Care Inspectorate. Failure to demonstrate that this requirement has been met may lead to a bidder being excluded from the process.

Education Scotland/Registration SO2 and 4

Where school education is to be provided, every individual school or learning centre which a Provider intends to include in any bid, must be registered (with the exception of Grant Aided Special Schools) with the Registrar of Independent Schools, and meet the requirements of such establishments as set out in legislation and national guidance.

Full details of economic and financial standing, including Insurance, are within the Procurement Documents within the relevant project on PCS-T.

III.2) Amodau sy’n gysylltiedig â’r contract

III.2.1) Gwybodaeth am broffesiwn penodol

PDim ond proffesiwn penodol all gymryd rhan : Ydy

Cyfeiriad at y ddeddf, rheoliad neu ddarpariaeth weinyddol berthnasol:

Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Registration with the Care Inspectorate and/or Education Scotland and Scottish Social Services Council and/or General Teaching Council for Scotland.

Tenderers should provide Registration number(s) etc at Section 4A.2 in the SPD.

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

Cyfiawnhau unrhyw gyfnod o gytundeb fframwaith sy'n hwy na 8 blynedd: These services come within the ‘Social and Other Specific Services’ category as defined in, and subject to, the procurement regimes set out in section 7 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015, commonly known as the Light Touch Regime.

IV.1.11) Prif nodweddion y weithdrefn ddyfarnu:

The scope of services to be provided under this Framework Agreement falls within the definition of social and other specific services in Schedule 3 to the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 ("the Regulations") and therefore the procurement process shall be subject to the requirements of section 7 of the Regulations.

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.2) Terfyn amser i dendrau neu geisiadau i gymryd rhan ddod i law

Dyddiad: 15/06/2022

Amser lleol: 12:00

IV.2.4) Ym mha iaith/ieithoedd y gellir cyflwyno tendrau neu geisiadau i gymryd rhan

EN

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.2) Gwybodaeth am lifau gwaith electronig

Defnyddir archebion electronig

Derbynnir anfonebau electronig

Defnyddir taliadau electronig

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Full details of the requirements of this Flexible Framework Agreement (including permitted variations and contract conditions) are available in the Procurement Documents within the relevant project on PCS-T.

AWARD CRITERIA – Applicable to SO 1,2 and 3

Where a Service is registered with the Care Inspectorate, a minimum grade of three (3) is required across all inspected key questions.

In the event that a Care Inspectorate newly registered Service is awaiting its first inspection, and in recognition that the Care Inspectorate inspection regime remains affected by the impact of the COVID19 pandemic, Scotland Excel reserves the right to agree with the Care Inspectorate, suitable alternative indicator(s) of quality to assess whether the minimum requirement is met. The alternative shall reflect the circumstances and may include, but not be limited to:

-Review/confirmation of the Scrutiny Assessment Tool (or equivalent) score and responses; and

-For a Service that was previously registered under a different CS number, review of previous grades held

Tenderers will be informed which alternative indicator(s) of quality has been applied

Tenderers will be required to confirm whether they intend to subcontract any share of the contract to third parties and, if so, to complete relevant sections of the SPD for each subcontractor.

This Tender process is subject to the Law and Guidance applicable in Scotland relative to the award of public contracts including (without limitation) as set out in the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 as currently in force. As such, this Notice relates to the use of the Open Procedure to establish a ‘flexible’ Framework Agreement, in both cases, with variations as permitted under the Regulations. In particular, once established, new entrants meeting the requirements are permitted to join the flexible framework agreement throughout its duration (as detailed in the Procurement Documents).

Scotland Excel, as a central purchasing body, is establishing this flexible framework for the use and benefit of its members namely 32 local authorities in Scotland, Tayside Contracts, associate members, together with any Integration Authority, or other body, established pursuant to the Public Bodies (Joint Working) (Scotland) Act 2014. Scotland Excel local authority members and associate members entitled to use this framework, are listed at http://www.scotlandexcel.org.uk/home/Aboutus/Ourmembers/Our_members.aspx

The above is subject to each contracting authority entering into and maintaining a membership agreement or other access agreement with Scotland Excel.

Scotland Excel is running Tenderer Information Sessions on the following dates - Tuesday 17 May 09:30-11:00 and Thursday 19 May 16:30-18:00. Please contact socialcare@scotland-excel.org.uk if you would like to attend either session.

Economic operators may be excluded from this competition if they are in any of the situations referred to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is 20776. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343

A sub-contract clause has been included in this contract. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363

Community benefits are included in this requirement. For more information see: https://www.gov.scot/policies/public-sector-procurement/community-benefits-in-procurement/

A summary of the expected community benefits has been provided as follows:

In accordance with section 25(3) of the Procurement Reform (Scotland) Act 2014 note that, Scotland Excel intends to include community benefit requirements as set out in the Procurement Documents.

(SC Ref:683898)

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Court of Session

Edinburgh

EH1 1RQ

UK

VI.4.3) Gweithdrefn adolygu

Gwybodaeth fanwl gywir am y terfyn(au) amser ar gyfer gweithdrefnau adolygu:

An economic operator that suffers, or risks suffering, loss or damage attributable to a breach of duty under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 (SSI 2015/446) (as amended) may bring proceedings in the Sheriff Court or the Court of Session.

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: socialcare@scotland-excel.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
80000000Education and training servicesEducation
85000000Health and social work servicesOther Services
80110000Pre-school education servicesPrimary education services
80100000Primary education servicesEducation and training services
80200000Secondary education servicesEducation and training services
85320000Social servicesSocial work and related services
85300000Social work and related servicesHealth and social work services
85310000Social work servicesSocial work and related services
85311000Social work services with accommodationSocial work services
85312000Social work services without accommodationSocial work services
80340000Special education servicesHigher education services
85311300Welfare services for children and young peopleSocial work services with accommodation

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru