Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: ENHT - Corporate Office Cleaning
OCID: ocds-h6vhtk-02e5b5
ID yr Awdurdod: AA35030
Cyhoeddwyd gan: East and North Hertfordshire NHS Trust
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

An FTS Restricted tender process has been run as set out in the procurement documentation.<br/><br/>In accordance with the Authority’s obligations to collaborate across the Hertfordshire and West Essex ICS, the terms of this contract shall permit partner NHS Trusts to join the agreement at the agreed ENHT contract rates. These partners are Hertfordshire Community NHS Trust (HCT), Hertfordshire Partnership University NHS Foundation Trust (HPFT), The Princess Alexandra Hospital NHS Trust (PAHT), and West Hertfordshire Teaching Hospitals NHS Trust (WHHT).

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

East and North Hertfordshire NHS Trust

Coreys Mill Lane

Stevenage

SG1 4AB

UK

Person cyswllt: Alex Trollope

Ffôn: +44 7766160105

E-bost: alex.trollope@nhs.net

NUTS: UKH

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.enherts-tr.nhs.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.atamis-1928.lightning.force.com/lightning/page/home

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Iechyd

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

ENHT - Corporate Office Cleaning

Cyfeirnod: T/05-21/1068

II.1.2) Prif god CPV

90911000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

The East and North Hertfordshire NHS Trust (ENHT) sought to procure a single provider to deliver Domestic Services to ensure compliance with the latest NHS Cleaning Standards.<br/><br/>The Service Provider shall ensure that the latest guidelines are adhered to once they are published.<br/><br/>The ENHT sites to be serviced under this contract are Wiltron House, Gunnelswood Park, and Howlands Clinic.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Na

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 285 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKH

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

An FTS Restricted tender process has been run as set out in the procurement documentation.<br/><br/>In accordance with the Authority’s obligations to collaborate across the Hertfordshire and West Essex ICS, the terms of this contract shall permit partner NHS Trusts to join the agreement at the agreed ENHT contract rates. These partners are Hertfordshire Community NHS Trust (HCT), Hertfordshire Partnership University NHS Foundation Trust (HPFT), The Princess Alexandra Hospital NHS Trust (PAHT), and West Hertfordshire Teaching Hospitals NHS Trust (WHHT).

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Technical / Pwysoliad: 60

Maen prawf cost: Commercial / Pwysoliad: 40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn gyfyngedig

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-024133

Section V: Dyfarnu contract

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

13/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 2

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 2

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Hi-spec Facilities Services Ltd

04373379

20 Schooner Court, Crossways Business Park

Dartford

DA2 6NW

UK

Ffôn: +44 1322620600

NUTS: UKJ

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://hispecservices.co.uk/

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 285 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 200 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

The High Court

Strand

London

WC2A 2LL

UK

E-bost: generaloffice@administrativecourtoffice.justice.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/courts-tribunals

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: alex.trollope@nhs.net
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
90911000Accommodation, building and window cleaning servicesCleaning services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru