Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Lifts Install, Refurbishment and Maintenance
OCID: ocds-h6vhtk-02f055
ID yr Awdurdod: AA80953
Cyhoeddwyd gan: EFFICIENCY EAST MIDLANDS LIMITED
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

Efficiency East Midlands (EEM Ltd) carried out this tender exercise on behalf of our membership and have subsequently awarded and entered into framework agreements with contractors to carry out Lifts Installation, Refurbishment and Maintenance works on behalf of our membership.

Lot 1 of the framework will ensure our members can call upon suitable qualified and experienced Contractors to undertake the safe and compliant installation of new lift solutions or refurbishment and modernisation works to existing lifts.

Modernisation and refurbishment works may comprise of partial or full modernisation works, lift car refurbishment or upgrading works to meet the latest DDA standards and current safety regulations standards.

Low and high rise works are permitted via the framework and the following is not an exhaustive list of lifts covered by the framework:

• Hydraulic MRL Passenger Lift

• Traction MRL Passenger Lift

• Traction Passenger Lifts

• Hydraulic Passenger Lifts

• Goods Lift - Hydraulic MRL

• Goods Lift - Traction MRL

• Goods Lift Hydraulic

• Goods Lift Traction

• Service Lifts - Dumb Waiter

• Service Lifts - Trolley Lift

• Inclined and Vertical Platform Lifts

• Step Lifts

In addition to the above there may be a small amount of Stairlifts Installs requirements during the contract period, the requirements can only a small proportion 20% or less of the overall contract value from any Mini Competition from this Framework.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

EFFICIENCY EAST MIDLANDS LIMITED

Unit 3 Maisies Way, the village

Derbyshire

DE55 2DS

UK

Person cyswllt: Jonathan Tomalin

Ffôn: +44 1246395610

E-bost: Tenders@eem.org.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://eem.org.uk/

I.2) Caffael ar y cyd

Caiff y contract ei ddyfarnu gan gorff prynu canolog

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Tai ac amwynderau cymunedol

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Lifts Install, Refurbishment and Maintenance

Cyfeirnod: EEM0075

II.1.2) Prif god CPV

50750000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

Efficiency East Midlands Ltd (EEM) is a not for profit consortium which establishes and manages a range of framework and DPS agreements. Our membership has now grown to 261 public sector organisations including housing associations and ALMO's, Local Authorities, NHS trusts, Education Providers, Blue Light Services, Government Agencies and Charities. EEM have also established a formal collaboration with 3 like-minded procurement consortia -

Westworks, South East Consortium and Advantage South West. The membership list for these three consortia may be obtained from the following website addresses:

www.westworks.org.uk (https://www.westworks.org.uk)

www.southeastconsortium.org.uk (https://www.southeastconsortium.org.uk)

www.advantagesouthwest.co.uk (https://www.advantagesouthwest.co.uk)

EEM conducted this procurement exercise and have subsequently awarded and entered in framework agreements with suppliers for the provision of lifts installs, lifts refurbishment, lift servicing and maintenance services. The Framework was tendered and awarded based on the following lots:

Lot 1 - Lifts Installs and Refurbishment

Lot 2 - Lifts Servicing and Maintenance

The above two main lots were further split and tendered and awarded based on the three geographical area sublots:

Sublot 1 - Midlands

Sublot 2 - National

Sublot 3 - London

Contracting Authorities who requires a single service provider to manage the service can compliantly procure a single supplier via EEM0075. Contracting Authorities can use either a Direct Selection or via Mini Competition to appoint a service provider from the Framework.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Cynnig isaf: 1 000 000.00 GBP / Y cynnig uchaf: 25 000 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Lot 1 Lifts Installs & Refurbishment

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

42416100

42416130

50750000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKE

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Efficiency East Midlands (EEM Ltd) carried out this tender exercise on behalf of our membership and have subsequently awarded and entered into framework agreements with contractors to carry out Lifts Installation, Refurbishment and Maintenance works on behalf of our membership.

Lot 1 of the framework will ensure our members can call upon suitable qualified and experienced Contractors to undertake the safe and compliant installation of new lift solutions or refurbishment and modernisation works to existing lifts.

Modernisation and refurbishment works may comprise of partial or full modernisation works, lift car refurbishment or upgrading works to meet the latest DDA standards and current safety regulations standards.

Low and high rise works are permitted via the framework and the following is not an exhaustive list of lifts covered by the framework:

• Hydraulic MRL Passenger Lift

• Traction MRL Passenger Lift

• Traction Passenger Lifts

• Hydraulic Passenger Lifts

• Goods Lift - Hydraulic MRL

• Goods Lift - Traction MRL

• Goods Lift Hydraulic

• Goods Lift Traction

• Service Lifts - Dumb Waiter

• Service Lifts - Trolley Lift

• Inclined and Vertical Platform Lifts

• Step Lifts

In addition to the above there may be a small amount of Stairlifts Installs requirements during the contract period, the requirements can only a small proportion 20% or less of the overall contract value from any Mini Competition from this Framework.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Quality / Pwysoliad: 50

Maes prawf ansawdd: Minimum Competence / Pwysoliad: Pass/Fail

Maen prawf cost: Call Out Rates / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Pricing Scenario A / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Pricing Scenario B / Pwysoliad: 10

Maen prawf cost: Pricing Scenario C / Pwysoliad: 10

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Lot 2 Lifts Servicing and Maintenance

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

50750000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKE

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

Efficiency East Midlands (EEM Ltd) carried out this tender exercise on behalf of our membership and have subsequently awarded and entered into framework agreements with contractors to carry out Lift Servicing and Maintenance on behalf of our membership.

Lot 2 of the framework will ensure our members can call upon to select a suitable qualified and experienced Contractors to undertake the safe and compliant Maintenance & Servicing of the following types of lifts in accordance with all latest regulations and standards.

• Hydraulic MRL Passenger Lift

• Traction MRL Passenger Lift

• Traction Passenger Lifts

• Hydraulic Passenger Lifts

• Goods Lift - Hydraulic MRL

• Goods Lift - Traction MRL

• Goods Lift Hydraulic

• Goods Lift Traction

• Service Lifts - Dumb Waiter

• Service Lifts - Trolley Lift

• Inclined and Vertical Platform Lifts

• Step Lifts

In addition to the above there may be a small amount of Stairlifts Maintenance requirements during the contract period, the requirements can only a small proportion 20% or less of the overall contract value from any Mini Competition from this Framework.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maen prawf cost: Call Out Cost / Pwysoliad: 5

Maen prawf cost: Schedule of Rates / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Maintenance and Servicing / Pwysoliad: 20

Maen prawf cost: Supplementary Test / Pwysoliad: 5

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Na

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-026856

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lifts Install and Lifts Refurbishment Midlands

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Deltron Lifts Ltd

Tividate

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jackson Lifts Ltd

Units 3-19, Ropery Business Park, Anchor & Hope Lane

LONDON

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts & Engineering Servcies Ltd

16 Portersfield Road, Cradley Heath,

Cradley Heath

B64 7BN

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morris Vermport Ltd

MV House, 14 Vickery Way, Chetwynd Business Park,

Chillwell

NG9 6RY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Midlands Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Suite 1, The Old Weaving Mills, Whitwick

Leicesterhire

LE67 5DH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

RJ Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Galveston Grove, Oldfield Business Park, Fenton

Stoke on Trent

ST4 3PE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lifts Install and Lifts Refurbishment National

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Deltron Lifts Ltd

Elevator House, Britannia Street

Tividate

B69 2PG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts & Engineering Services Ltd

16 Portersfield Road, Cradley Heath, B64 7BN

Cradley Heath

B64 7BN

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morris Vermport Ltd

MV House, 14 Vickery Way, Chetwynd Business Park

Chillwell

NG9 6RY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Midlands Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Suite 1, The Old Weaving Mills, Whitwick, Leicestershire,

Whitwick

LE67 5DH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jacksons Lifts Ltd

Units 3-19, Ropery Business Park, Anchor & Hope Lane

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

RJ Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Galveston Grove, Oldfield Business Park, Fenton

Stoke on Trent

ST4 3PE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Teitl: Lifts Installs & Refurbishment London

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 11

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 11

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Deltron Lifts Ltd

Elevator House, Britannia Street

Tividate

B69 2PG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Jacksons Lifts Ltd

Units 3-19, Ropery Business Park, Anchor & Hope Lane

London

London

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts & Engineering Servcies Ltd

16 Portersfield Road

Cradley Heath

B64 7BN

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts Specialists Ltd

Unit 14 Alpha Business Park, Travellers Close

Welham Green

AL9 7NT

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morris Vermport Ltd

MV House, 14 Vickery Way, Chetwynd Business Park

Chillwell

NG9 6RY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

RJ Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Galveston Grove, Oldfield Business Park, Fenton

Fenton, Stoke on Trent

ST4 3PE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lifts Servicing and Maintenance Midlands

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Deltron Lifts Ltd

Elevator House, Britannia Street

Tividate

B69 2PG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts & Engineering Servcies Ltd

16 Portersfield Road

Cradley Heath

B64 7BN

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morris Vermport Ltd

MV House, 14 Vickery Way, Chetwynd Business Park

Chillwell

NG9 6RY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Midlands Lifts Services Ltd

Unit 1, Suite 1, The Old Weaving Mills

Whitwick

LE67 5DH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Orona Ltd

9 Europa View, Sheffield Business Park

Sheffield

S9 1XH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

RJ Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Galveston Grove, Oldfield Business Park, Fenton

Stoke on Trent

ST4 3PE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lifts Servicing and Maintenance National

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Deltron Lifts Ltd

Elevator House, Britannia Street

Tividate

B69 2PG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts & Engineering Servcies Ltd

16 Portersfield Road

Cradley Heath

B64 7BN

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morris Vermport Ltd

MV House, 14 Vickery Way, Chetwynd Business Park

Chillwell

NG9 6RY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Midlands Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Suite 1, The Old Weaving Mills

Whitwick

LE67 5DH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Orona Ltd

9 Europa View, Sheffield Business Park

Sheffield

S9 1XH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

RJ Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Galveston Grove, Oldfield Business Park, Fenton

Stoke on Trent

ST4 3PE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Teitl: Lifts Servicing and Maintenance London

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

12/04/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law gan BBaChau: 15

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 15

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Deltron Lifts Ltd

Elevator House, Britannia Street

Tividate

B69 2PG

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Lifts & Engineering Servcies Ltd

16 Portersfield Road

Cradley Heath

B64 7BN

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Morris Vermport Ltd

MV House, 14 Vickery Way, Chetwynd Business Park

Chillwell

NG9 6RY

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Orona Ltd

9 Europa View, Sheffield Business Park

Sheffield

S9 1XH

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Pickerings Europe Ltd

Globe Elevator Works, PO Box 19, Stockton on tees

Cleveland

TS20 2AD

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

RJ Lifts Servcies Ltd

Unit 1, Galveston Grove, Oldfield Business Park, Fenton

Stoke on Trent

ST4 3PE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Ydy

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Amcangyfrif cychwynnol o gyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 25 000 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

The call-off contracts to be awarded pursuant to the framework agreements to be entered at conclusion of the procurement exercise may extend for a duration of up to 5 years beyond expiry of the 4-year framework term. Please note that the total potential value of GBP stated within this notice is in relation to the full 4-year framework and takes into consideration the lot structure, length of call-off contracts and that the EEM membership may grow over the framework lifetime. This framework has been procured by Efficiency East Midlands Ltd (EEM Ltd) on behalf of their members and the other organisations described below as being authorised users. The following contracting authorities will be entitled to agree and award contracts under this framework agreement as authorised users:

1) Any Member of EEM which for the avoidance of doubt currently includes 3 partner

consortia - Westworks(www.westworks.org.uk (https://www.westworks.org.uk)),

Advantage South West (www.advantagesouthwest.co.uk

(https://www.advantagesouthwest.co.uk)) and South East Consortium

(www.southeastconsortium.org.uk (https://www.southeastconsortium.org.uk)). A full

list of current members is available at www.eem.org.uk (https://www.eem.org.uk)

2) Any future member of EEM or our partner consortia and in all cases being an

organisation which has applied to join EEM or our partner consortia in accordance

with the applicable constitutional documents:

3) An EEM participant being an organisation which is neither a current or EEM member (as defined at 1 above) nor a future member of EEM (as defined at 2 above) based within England and Wales which owns and/ or maintains/manages housing stock in one or more geographic area in which it operates and/or is an NHS Trust (which includes acute trusts, mental health trusts, care service trusts and ambulance trusts) or an organisation, police authority, fire authority, ambulance trust, university, higher/further education college, school or academy or other public sector organisation. Further details regarding the authorised users of this framework can be found within the tender documents.

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Courts of Justice

The Strand

London

WC2A 2LL

UK

VI.4.4) Y gwasanaeth lle y gellir cael gwybodaeth am y weithdrefn adolygu

The Cabinet Office

Correspondence Team, Cabinet Office, Whitehall

London

SW1A 2AS

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: Tenders@eem.org.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
50750000Lift-maintenance servicesRepair and maintenance services of building installations
42416100LiftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways
42416130Mechanical liftsLifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru