Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: Extension of Support for UK Local User Terminal Ground Segment (LEO, GEO & MEOSAR) and the UK MCC
OCID: ocds-h6vhtk-03378e
ID yr Awdurdod: AA22107
Cyhoeddwyd gan: Maritime and Coastguard Agency
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Modification
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This is an extension of the contract "Replacement MEOSAR capable Mission Control Centre", OJEU notice reference 2016/S 200-360938.

Following the 3-year managed service provided under this contract, a further 1-year support is required for the to support this essential service.

Hysbysiad addasu

Modification of a contract/concession during its term

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

Maritime and Coastguard Agency

Southampton

SO15 1EG

UK

E-bost: contracts@mcga.gov.uk

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

Extension of Support for UK Local User Terminal Ground Segment (LEO, GEO & MEOSAR) and the UK MCC

Cyfeirnod: TCA 3/7/1260

II.1.2) Prif god CPV

71356300

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.2) Disgrifiad

II.2.1) Teitl

Extension of Support for UK Local User Terminal Ground Segment (LEO, GEO & MEOSAR) and the UK MCC

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is an extension of the contract "Replacement MEOSAR capable Mission Control Centre", OJEU notice reference 2016/S 200-360938.

Following the 3-year managed service provided under this contract, a further 1-year support is required for the to support this essential service.

II.2.7) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Hyd mewn misoedd: 12

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360938-2016:TEXT:EN:HTML&src=0

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2016/S 200-360938

Section V: Dyfarnu contract/consesiwn

Rhif Contract: TCA 3/7/996

Teitl: MEOSAR capable Mission Control Centre

V.2 Dyfarnu contract/consesiwn

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben/consesiwn

13/05/2022

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Techno-Sciences

4296 Forbes Blvd

Lanham

MD 20706

US

NUTS: US

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.technosci.com/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot /consesiwn (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot/consesiwn: 128 111.00 GBP

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Maritime and Coastguard Agency

105 Commercial Road

Southampton

SO15 1EG

UK

E-bost: contracts@mcga.gov.uk

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.gov.uk/government/organisations/maritime-and-coastguard-agency

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022

Section VII: Addasiadau i’w contract/consesiwn

VII.1) Disgrifiad o’r caffaeliad ar ôl yr addasiadau

VII.1.1) Prif god CPV

71356300

 

VII.1.2) Cod(au) CPV ychwanegol

VII.1.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UK

VII.1.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This is an extension of the contract "Replacement MEOSAR capable Mission Control Centre", OJEU notice reference 2016/S 200-360938.

Following the 3-year managed service provided under this contract, a further 1-year support is required for the to support this essential service.

VII.1.5) Hyd y contract, y cytundeb fframwaith, y system brynu ddynamig neu’r consesiwn

Dechrau: 26/06/2022

Diwedd: 25/05/2023

VII.1.6) Gwybodaeth am werth y contract/lot/consesiwn (heb gynnwys TAW)

Cyfanswm gwerth y caffaeliad:  GBP

Dyfarnwyd y contract/consesiwn i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

VII.1.7) Enw a chyfeiriad y contractwr/consesiynydd

Techno-Sciences

4296 Forbes Blvd

Lanham

MD 20706

US

NUTS: US

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

URL: https://www.technosci.com/

BBaCh yw’r contractwr/consesiynydd: Na

VII.2) Gwybodaeth am addasiadau

VII.2.1) Disgrifiad o’r addasiadau

This is an extension of the contract "Replacement MEOSAR capable Mission Control Centre", OJEU notice reference 2016/S 200-360938.

Following the 3-year managed service provided under this contract, a further 1-year support is required for the to support this essential service.

VII.2.2) Rhesymau dros addasu

Angen gwaith, gwasanaethau neu gyflenwadau ychwanegol gan y contractwr/consesiynydd gwreiddiol

Disgrifiad o’r rhesymau economaidd neu dechnegol a’r anghyfleuster neu’r achos o ddyblygu costau sy’n atal newid contractwr:

This is a niche market and MCA wishes to leverage the currently technology stack after significant investment. A longer term solution to be explored during this extension period.

VII.2.3) Cynnydd mewn pris

Cyfanswm gwerth y contract wedi’i ddiweddaru cyn yr addasiadau (gan ystyried addasiadau cynharach posibl i’r contract ac i brisiau ac, yn achos Cyfarwyddeb 2014/23/EU, chwyddiant cyfartalog yn yr Aelod-wladwriaeth dan sylw)

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 750 000.00 Arian cyfred: GBP

Cyfanswm gwerth y contract ar ôl yr addasiadau

Gwerth heb gynnwys TAW: 3 878 111.00 Arian cyfred: GBP


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: contracts@mcga.gov.uk
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
71356300Technical support servicesTechnical services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru