Mae gwerthwchigymru.llyw.cymru yn defnyddio cwcis sy'n hanfodol er mwyn i'r safle weithio. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis nad ydynt yn hanfodol i'n helpu i wella gwasanaethau digidol y Llywodraeth. Mae unrhyw ddata a gesglir yn ddienw. Drwy barhau i ddefnyddio'r safle hwn, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis

Derbyn ein defnydd o gwcis Gosodiadau cwcis

Gweld Hysbysiad

Nid yw'r prynwr yn defnyddio'r wefan hon i weinyddu'r hysbysiad. I gofnodi eich diddordeb neu gael gwybodaeth neu ddogfennau ychwanegol, darllenwch y cyfarwyddiadau yn Nhestun Llawn yr Hysbysiad. (NODER: Nid oes angen ymateb i Hysbysiadau Dyfarnu Contractau a Hysbysiadau Gwybodaeth Ymlaen Llaw fel arfer)

Ychwanegu hysbysiad at fy Rhestr Diddordeb

Manylion yr Hysbysiad

Teitl: The Provision of Cross Regulator Support Advocacy and Intermediary Project
OCID: ocds-h6vhtk-02c189
ID yr Awdurdod: AA25407
Cyhoeddwyd gan: Nursing and Midwifery Council
Dyddiad Cyhoeddi: 14/05/22
Dyddiad Cau:
Amser Cau:
Math o Hysbysiad: Dyfarnu Contract
Yn Cynnwys Dogfennau: Na
Yn ESPD: Na
Crynodeb:

This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.To investigate a referral about an individual professional, the health and social care regulators conduct "fitness to practise" investigations which may result in a public hearing for the individual professional.

Hysbysiad dyfarnu contract

Canlyniadau'r weithdrefn gaffael

Cyfarwyddeb 2014/24/EU - Cyfarwyddeb y Sector Cyhoeddus

Cyfarwyddeb 2014/24/EU

Adran I: Endid contractio

I.1) Enw a chyfeiriad

NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

23 Portland Place

LONDON

W1B1PZ

UK

Person cyswllt: Gabriel Otubambo

Ffôn: +44 2076815939

E-bost: gabriel.otubambo@nmc-uk.org

NUTS: UK

Cyfeiriad(au) rhyngrwyd

Prif gyfeiriad: https://www.nmc.org.uk/

Cyfeiriad proffil y prynwr: https://www.nmc.org.uk/

I.4) Y math o awdurdod contractio

Corff a lywodraethir gan gyfraith gyhoeddus

I.5) Prif weithgaredd

Arall: Healthcare Regulator

Adran II: Gwrthrych

II.1) Cwmpas y caffaeliad

II.1.1) Teitl

The Provision of Cross Regulator Support Advocacy and Intermediary Project

Cyfeirnod: 2021/S 000-014870

II.1.2) Prif god CPV

85000000

 

II.1.3) Y math o gontract

Gwasanaethau

II.1.4) Disgrifiad byr

We are seeking to set up a framework in order to use lay advocates and intermediaries (who have been trained and registered under the criminal justice scheme) to provide person centred support to members of the public who are involved with regulatory cases. This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

II.1.6) Gwybodaeth am lotiau

Mae’r contract hwn wedi’i rannu’n lotiau: Ydy

II.1.7) Cyfanswm gwerth y caffaeliad

Gwerth heb gynnwys TAW: 500 000.00 GBP

II.2) Disgrifiad

Rhif y Lot 1

II.2.1) Teitl

Mental Health Lay Advocacy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKF

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

UKM

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.To investigate a referral about an individual professional, the health and social care regulators conduct "fitness to practise" investigations which may result in a public hearing for the individual professional.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Method Statement Questions / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 2

II.2.1) Teitl

Cognitive impairment - Learning disabilities/ difficulties; neurological disorders and Acquired brain injury lay advocacy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

UKM

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.To investigate a referral about an individual professional, the health and social care regulators conduct "fitness to practise" investigations which may result in a public hearing for the individual professional.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: 60 / Pwysoliad: 40

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 3

II.2.1) Teitl

Physical Impairment Lay Advocacy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

UKM

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.To investigate a referral about an individual professional, the health and social care regulators conduct "fitness to practise" investigations which may result in a public hearing for the individual professional.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Method Statement Questions / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 4

II.2.1) Teitl

General Lay Advocacy

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

UKM

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.To investigate a referral about an individual professional, the health and social care regulators conduct "fitness to practise" investigations which may result in a public hearing for the individual professional.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Method statement Questions / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Rhif y Lot 5

II.2.1) Teitl

Intermediaries - Communication impairment (communication assessment and support to member of the public witnesses and the regulator)

II.2.2) Cod(au) CPV ychwanegol

85000000

II.2.3) Man cyflawni

Cod NUTS:

UKC

UKD

UKF

UKG

UKH

UKI

UKJ

UKK

UKL

UKM

UKN


Prif safle neu fan cyflawni:

London

II.2.4) Disgrifiad o’r caffaeliad

This work relates to referrals received about a registered health or social care professional across the four countries of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.To investigate a referral about an individual professional, the health and social care regulators conduct "fitness to practise" investigations which may result in a public hearing for the individual professional.

II.2.5) Meini prawf dyfarnu

Maes prawf ansawdd: Method Statement Questions / Pwysoliad: 60

Price / Pwysoliad:  40

II.2.11) Gwybodaeth am opsiynau

Opsiynau: Na

II.2.13) Gwybodaeth am Gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd

Mae'r broses gaffael yn gysylltiedig â phrosiect a/neu raglen a ariennir gan gronfeydd yr Undeb Ewropeaidd: Na

Section IV: Gweithdrefn

IV.1) Disgrifiad

IV.1.1) Y math o weithdrefn

Gweithdrefn agored

IV.1.3) Gwybodaeth am gytundeb fframwaith neu system brynu ddynamig

Mae’r caffaeliad yn golygu y caiff cytundeb fframwaith ei sefydlu

IV.1.8) Gwybodaeth am Gytundeb Caffael y Llywodraeth (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: Ydy

IV.2) Gwybodaeth weinyddol

IV.2.1) Cyhoeddiad blaenorol mewn perthynas â’r weithdrefn hon

Rhif yr hysbysiad yn OJ S:

2021/S 000-014870

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 1

Rhif Contract: 1

Teitl: Mental Health Lay Advocacy

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

POhWER

Hertlands House Primett Road Stevenage

Hertfordshire

SG1 3EE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 2

Rhif Contract: 2

Teitl: Cognitive impairment - Learning disabilities/ difficulties; neurological disorders and Acquired brain injury lay advocacy

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

POhWER

Hertlands House Primett Road Stevenage

Hertfordshire

SG1 3EE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 3

Rhif Contract: 3

Teitl: Physical Impairment Lay Advocacy

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

POhWER

Hertlands House Primett Road Stevenage

Hertfordshire

SG1 3EE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 4

Rhif Contract: 4

Teitl: General Lay Advocacy

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

POhWER

Hertlands House Primett Road Stevenage

Hertfordshire

SG1 3EE

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section V: Dyfarnu contract

Rhif y Lot: 5

Rhif Contract: 5

Teitl: Intermediaries - Communication impairment (communication assessment and support to member of the public witnesses and the regulator)

Dyfernir contract/lot: Ydy

V.2 Dyfarnu contract

V.2.1) Y dyddiad y daeth y contract i ben

14/09/2021

V.2.2) Gwybodaeth am dendrau

Nifer y tendrau a ddaeth i law: 1

Nifer y tendrau a ddaeth i law drwy ddulliau electronig: 1

Dyfarnwyd y contract i gr?p o weithredwyr economaidd: Na

V.2.3) Enw a chyfeiriad y contractwr

Communicourt Ltd

210-222 Hagley Road West Oldbury

Birmingham

B68 0NP

UK

NUTS: UK

BBaCh yw’r contractwr: Na

V.2.4) Gwybodaeth am werth y contract/lot (heb gynnwys VAT)

Cyfanswm gwerth y contract/lot: 100 000.00 GBP

V.2.5) Gwybodaeth am is-gontractio

Section VI: Gwybodaeth ategol

VI.3) Gwybodaeth ychwanegol

Find a Tender Contract Notice Reference: 2021/S 000-014870

VI.4) Gweithdrefnau adolygu

VI.4.1) Corff adolygu

Royal Court of Justice

The Strand

London

WC2 2LL

UK

VI.5) Dyddiad anfon yr hysbysiad hwn

13/05/2022


Gwybodaeth a ychwanegwyd at yr hysbysiad ers iddo gael ei gyhoeddi.

Additional information added to the notice since it's publication.
Nid oes unrhyw wybodaeth bellach wedi'i lanlwytho.
Prif Gyswllt: gabriel.otubambo@nmc-uk.org
Cyswllt Gweinyddol: Dd/g
Cyswllt Technegol: Dd/g
Cyswllt Arall: Dd/g

Categorïau Nwyddau

Commodity Categories
Rhif AdnabodTeitlPrif Gategori
85000000Health and social work servicesOther Services

Lleoliadau Dosbarthu

Delivery Locations
Rhif AdnabodDisgrifiad
100DU - Holl

Cyfyngiadau Rhanbarthol ar y Rhybuddion

Mae’r prynwr wedi cyfyngu’r rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn i gyflenwyr yn y rhanbarthau canlynol.

Alert Region Restrictions
Nid oes cyfyngiadau ar y rhybuddion ar gyfer yr hysbysiad hwn.

Copyright © GwerthwchiGymru